دانلود مقاله اثر شکارگری درون رسته ای روی رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله اثر شکارگری درون رسته ای روی رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر شکارگری درون رسته ای روی رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار (Aphidoletes aphidimyza (Dip.: Cecidomyiidae در مواجهه با سن شکارگر (Orius laevigatus (Het.: Anthocoridae
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شته جالیز
مقاله خطر شکارگری
مقاله رفتار رها شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صراف معیری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهندسی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سن شکارگر Orius laevigatus (Fibber) و پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani از شته جالیز، Aphis gossypii Glover، به عنوان شکار مشترک تغذیه می کنند. در این مطالعه برخی از رفتارهای اجتنابی پشه شکارگر مانند رها شدن از گیاه و انتخاب مکان تخم گذاری در مواجه با شکارگر درون رسته ای O. laevigatus مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پشه های مادهA. aphidimyza در هنگام احساس خطر ناشی از شکارگر درون رسته ای برای نتاج خود، از تخم گذاری در آن مکان امتناع می کنند. افزون بر این میزان رها شدن لاروهای پشه شته خوار از سطح گیاه با حضور سن شکارگر (%۴۴٫۵) به طور معنی داری بیش تر از شاهد بود (%۶٫۵). این بررسی نشان داد که رها شدن از سطح برگ و مرگ و میر شکار درون رسته ای تحت تاثیر مراحل رشدی شته جالیز می باشد. میزان مرگ و میر و رها شدن لاروهایA. aphidimyza  در حضور پوره سن دوم شته به ترتیب ۱۰ و ۱۲٫۵ درصد و در حضور پوره سن چهارم ۳۱ و ۴۴٫۵ درصد بود. این یافته ها ارتباط بین میزان خطر شکار شدن نتاج توسط شکارگر درون رسته ای و انتخاب زیستگاه ماده هایA. aphidimyza  جهت تخم گذاری را تایید می کند و به اهمیت ساختار جمعیت شکار در بروز رفتارهای اجتنابی پشه شته خوار در یک سامانه شکارگری درون رسته ای اشاره دارد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی اکسیدان گیاهی مریم گلی بر استحکام باند برشی رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی اکسیدان گیاهی مریم گلی بر استحکام باند برشی رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۶۶ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی اکسیدان گیاهی مریم گلی بر استحکام باند برشی رزین کامپوزیت به مینا پس از سفید کردن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان ها
مقاله سفید کردن دندان
مقاله کامپوزیت رزین
مقاله استحکام برشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی روی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استحکام باند کامپوزیت رزین به مینای دندان پس از سفیدکردن کاهش می یابد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مریم گلی (Salvia officinalis) بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سطوح لبیالی شصت دندان قدامی فک بالا به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: گروه ۱: نمونه ها فقط سفید شدند، گروه ۲: نمونه های سفید شده بلافاصله تحت درمان اسکوربات سدیم قرار گرفتند . گروه ۳: نمونه های سفیدشده، بلافاصله تحت درمان با محلول حاوی مریم گلی قرار گرفتند و گروه ۴: نمونه ها درمانی دریافت نکردند. بر روی هر نمونه بعد از کاربرد اچ و یک ادهزیو نوری نسل پنجم (Single Bond, 3 M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA)، استوانه کامپوزیتی با یک کامپوزیت نوری (Z100 3MESPE, Dental products, St Paul, MN, USA) باند شد پس از اعمال چرخه حرارتی، استحکام برشی نمونه ها برحسب مگاپاسکال اندازه گیری گردید . داده ها توسط آزمون های One-way ANOVA و Tukey HSD آنالیز شدند. (a=0.05)
یافته ها: کمترین و بیشترین استحکام باند برشی مربوط به گروه ۱ (۱۲٫۳۱±۲٫۴۴) و گروه ۳ (۲۵٫۰۴±۳٫۵۲) بود. آزمونهای آماری نشان دادند که استحکام پیوند برشی در گروههای چهارگانه به جز گروه ۱ با دیگر گروهها، از لحاظ آماری اختلاف معنی داری ندارند. (P>0.05)
نتیجه گیری: استحکام باند کامپوزیت رزین به مینا بلافاصله پس از سفید کردن به طور چشمگیری کاهش می یابد. کاربرد محلول مریم گلی و آسکوربات سدیم می توانند به میزان یکسانی استحکام برشی کامپوزیت به مینای سفید شده را افزایش دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تنوع زیستی سوسک های خانواده Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تنوع زیستی سوسک های خانواده Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۵۹ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تنوع زیستی سوسک های خانواده Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Carabidae
مقاله تنوع زیستی
مقاله بوم سامانه های باغی
مقاله آزادشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نوده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آساده غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسک های خانواده Carabidae یکی از فراوان ترین و متنوع ترین گروه های شکارگر عمومی خوار در بوم سامانه های کشاورزی به شمار می روند و در نگه داشتن جمعیت آفات زیر آستانه ی اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند. در این بررسی که طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان انجام گرفت، با استفاده از تله های گودالی، از جوامع سوسک های این خانواده در باغ های زیتون، هلو و مخلوط هلو- زیتون نمونه برداری و با استفاده از شاخص های Shannon-Weaver و Margalef، تنوع زیستی آن ها برآورد گردید. سوسک های این خانواده در باغ های منطقه از غنای گونه ای بالایی برخوردار بودند و تعداد ۳۱، ۱۹ و ۱۲ گونه به ترتیب از باغ های مخلوط هلو – زیتون، هلو و زیتون جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های غالب در این بوم سامانه ها به ترتیب عبارت بودند از Harpalus rufipes (De Geer)، H. rufipes و Calathus peltatus Kolenati. مقادیر شاخص تنوع Shannon در این سه بوم سامانه به ترتیب۰٫۱۸ ±۱٫۹۵، ۰٫۲۱±۱٫۲۵ و ۰٫۲۳±۱٫۷۵ و ضریب یکنواختی Brillouin در آن ها به ترتیب ۰٫۴۰±۰٫۴۶، ۰٫۰۷±۰٫۱۵ و ۰٫۱۳±۰٫۶۵ محاسبه شدند. بین مقادیر شاخص های تنوع در باغ های مطالعه شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی یکنواختی فراوانی سوسک های Carabidae در باغ های زیتون از باغ های دیگر به طور معنی داری بزرگ تر بود. هم چنین، تنوع زیستی این سوسک ها در حاشیه های باغ های مطالعه شده از بخش های مرکزی آن ها به طور معنی داری بیش تر بود. با توجه به تنوع بالای سوسک های این خانواده در باغ های منطقه، رعایت برخی از اصول بوم شناختی مانند عدم برداشت پوشش های گیاهی در حاشیه ها و یا درون باغ ها به حفاظت و افزایش کارایی این گروه از دشمنان طبیعی کمک خواهد نمود.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه های خانواده (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران (مقاله کوتاه علمی)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه های خانواده (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران (مقاله کوتاه علمی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: گزارش جدید یک جنس و گونه از کنه های خانواده (Eviphididae (Acari: Mesostigmata از ایران (مقاله کوتاه علمی)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نژاد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی قنبر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنه های خانواده Eviphididae از جمله کنه های شکارگر راسته میان استیگمایان هستند که در خاک، مواد آلی در حال پوسیدن و لانه پستانداران کوچک یافت می شوند و تعداد زیادی از این کنه ها به صورت مسافر یا فورتیک با حشراتی که در این زیستگاه ها زندگی می کنند مرتبط هستند (Kazemi et al., 2008; Masan & Halliday, 2010). اهمیت شناسایی این کنه ها علاوه بر کمک به شناخت تنوع زیستی، به نقش مهم شکارگری تعدادی از آنها در کنترل نماتدهای مضر کشاورزی مربوط می شود (Karg, 1971).

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت: مرور نظام مند

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت: مرور نظام مند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۵۴ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت: مرور نظام مند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توموگرافی مخروطی کامپیوتری
مقاله تصویربرداری
مقاله اشعه مخروطی
مقاله دندانپزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ساری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: محرابی ساری علی
جناب آقای / سرکار خانم: صافی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توموگرافی کامپیوتری مخروطی یا CBCT یک فناوری تصویربرداری ناحیه دهان و دندان است که به وسیله پرتو مخروطی شکلش می تواند حجم کاملی از تصاویر این ناحیه را به صورت یکجا نمایش دهد. هدف از این مطالعه مرور نظام مند اثربخشی فناوری CBCT در تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان و فک و صورت می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه نظام مند مطالعات مربوط به فناوری CBCT با یک روش مرجع یا روش استاندارد تشخیصی دیگر مقایسه شد و برای ارزیابی عملکرد فناوری از پیامدهایی نظیر حساسیت، ویژگی و ایمنی استفاده گردید. موضوع از طریق پایگاههای اطلاعاتی Medline و Cochrane Library مورد جستجو قرار گرفتند. نتایج مقالات یافت شده به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۳۱ مقاله وارد مطالعه شد، مطالعات وارد شده از نوع تشخیصی و یا توصیفی بوده و از حجم نمونه پایینی (کمتر از ده) برخوردار بودند. شواهد در مورد اثربخشی این فناوری در فرایند درمان و پیامدهای نهایی آن بسیار محدود بود و شواهد موجود نیز بعضا در تضاد با یکدیگر قرار داشتند . همچنین در اکثر موارد این تفاوتها از نظر آماری معنی دار نبود. امروزه فناوری CBCT پیشرفت زیادی کرده است و کیفیت تصویر در آن از نظر شفافیت بالاتر از MDCT Multi Detector Computed Tomography : است گرچه هنوز Contrast resolution آن در قیاس با MOCT  پایینتر است. به همین دلیل در تصویربرداری از بافت نرم استفاده از MOCT ارجح است. اما در بافت سخت ناحیه فک و صورت تصویری شفافتر و با وضوح بیشتر همراه با اشعه کمتر می توان در CBCT پیدا کرد.
نتیجه گیری: در حال حاضر فناوری CBCT در برخی از کشورهای پیشرفته به طور شایع استفاده می شود و به نظر می رسد استفاده از آن می تواند باعث به دست آوردن اطلاعات دقیق از ناحیه دهان و فک و صورت و بالا بردن سطح خدمات دندانپزشکی و جراحی این ناحیه گردد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تاثیر محرکهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به رده های مختلف سلولی: مرور مقالات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله تاثیر محرکهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به رده های مختلف سلولی: مرور مقالات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محرکهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به رده های مختلف سلولی: مرور مقالات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی
مقاله بارگذاری مکانیکی
مقاله استرین
مقاله تمایز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی فهیمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلول های بنیادی به دلیل قابلیتهای فراوان خود می توانند جایگاه مهندسی بافت را در بین روشهای مختلف درمانی تثبیت کنند. مطالعات فراوانی در مورد این سلول ها و تاثیر محرکهای مختلف شیمیایی و مکانیکی بر آنها انجام شده است که در این میان سهم نیروهای مکانیکی غیر قابل اغماض می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات القایی این نیروها بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به رده های مختلف در طی ۱۲ سال مطالعات اخیر بود.
روش بررسی: در این مطالعه مروری از کلمات کلیدی Human stem cell، Mechanical loading،Differentiatio  و Strain جهت جستجوی مقالات در پایگاه PubMed از سال ۲۰۰۰ تا ژوئیه ۲۰۱۲ استفاده گردید. معیارهای انتخاب شامل سال چاپ مقالات، زبان مقالات، نوع سلول ها و هدف تحقیق در آن مطالعات بود.
یافته ها: در مجموع ۴۶ مقاله مورد بررسی کیفی قرار گرفتند. در اغلب مطالعات، اثر نیروهای مکانیکی منجر به تمایز مورد انتظار شده بود. نتایج مطالعات نشان می دهد که ترکیب دو نیرو باعث افزایش تمایز می شود و همچنین درصد استرین اعمال شده بر نوع تمایز موثر است.
نتیجه گیری: با بررسی بر روی مطالعات انتخاب شده می توان به این نتیجه رسید که از پیشرفت های انجام شده در حیطه کاربرد نیروهای مکانیکی بر روی سلول های بنیادی می توان در راستای بهبود بخشیدن به درمانهای مهندسی بافت استفاده کرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی میزان همبستگی قند خون و قند بزاق افراد دیابتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی میزان همبستگی قند خون و قند بزاق افراد دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان همبستگی قند خون و قند بزاق افراد دیابتی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکز خون
مقاله گلوکز بزاق
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مدبری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یافتن ارتباط بین سطح گلوکز خون و سایر مایعات بیولوژیک بدن از قبیل گلوکز بزاقی می تواند روش محافظه کارانه به جای نمونه گیری وریدی باشد. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی مابین سطح گلوکز خون و گلوکز بزاق در افراد دیابتیک می باشد.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی از نوع مورد شاهدی می باشد. ۷۵ فرد دیابتی به عنوان گروه مورد و ۷۵ فرد سالم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سطح گلوکز خون و گلوکز بزاقی در دو گروه اندازه گیری شد. ضریب همبستگی Pearson برای بررسی رابطه میزان قند خون و قند بزاق برای هر دو گروه انجام گردید.
یافته ها: در گروه مورد میانگین و انحراف معیار قند خون ۲۴۷±۲۴٫۲ و قند بزاق ۱٫۴±۰٫۲ میلی گرم بر دسی لیتر بود. در گروه شاهد میانگین و انحراف معیار قند خون ۸۴٫۹۷±۱۵٫۸ و قند بزاق ۱٫۰۹±۰٫۱۲ میلی گرم بر دسی لیتر بود. آنالیز آماری نشان داد که بین قند خون و قند بزاق در گروه دیابتی، همبستگی بالایی وجود دارد (r=0.9) و همبستگی کمی بین قند بزاق و قند خون در گروه غیر دیابتی وجود داشت. (r=0.18)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می توان نتیجه گیری کرد که بین قند خون و قند بزاق در گروه دیابتی، همبستگی بالایی وجود دارد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت ارقام مختلف انگور به کنه نمدی مو، (Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae، در آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام انگور
مقاله کنه نمدی مو
مقاله Colomerus vitis
مقاله غرب ایران
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی خدری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنه نمدی مو، Colomerus vitis Pagenstecher، از آفات مهم باغ های انگور غرب ایران بوده و خسارت آن در برخی موارد قابل توجه است. مشاهدات اولیه در باغ های شهر همدان نشان داد که خسارت این آفت روی تمام ارقام منطقه یکسان نیست، لذا مقاومت ارقام رایج انگور در غرب ایران به این کنه به منظور تعیین پتانسیل کاربرد ارقام مقاوم گیاه در برنامه های مدیریت این آفت طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا مقاومت ۱۰ رقم انگور شامل شاهانی، بی دانه سفید، موسکات گوردو، بی دانه قرمز، گزنه، خلیلی، عسگری، فخری، یاقوتی و فلیم سیدلس در شرایط آزمایشگاهی در دمای ۱±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی به روش دیسک گلدانی مورد مطالعه قرار گرفت. رقم های موسکات گوردو، گزنه و بی دانه سفید به ترتیب با میانگین ۱۰۰٫۴±۰٫۴۵، ۹۵٫۵±۰٫۷۷ و ۸۷٫۴±۰٫۶۴ کنه نمدی به ازای هر برگ کمترین و ارقام شاهانی، فلیم سیدلس و یاقوتی به ترتیب با میانگین ۲۰±۱٫۲۳، ۲۴٫۲±۱٫۲۴ و ۲۴٫۷±۲٫۱۵ کنه نمدی به ازای هر برگ بیشترین دافعه تغذیه ای را نسبت به کنه نمدی از خود نشان دادند. بیشترین نرخ تخم گذاری به ترتیب با میانگین ۱۴۸٫۳۱±۱٫۲۶ و ۱۲۹٫۳±۲٫۲۶ تخم به ازای کنه ماده در ارقام موسکات گوردو و گزنه و کمترین آن با میانگین ۱۰±۱٫۳۷ تخم به ازای کنه ماده در رقم شاهانی مشاهده شد. سطح برگ رقم شاهانی در تیمار و کنترل تفاوت معنی داری با هم نداشتند. همچنین، مشاهده شد که در ارقام شاهانی و یاقوتی تراکم تریکوم نیزه ای و در ارقام موسکات گوردو و گزنه تراکم تریکوم مویی بیش تر است. با توجه به نتایج به دست آمده، رقم های شاهانی و یاقوتی دارای بیش ترین و رقم های گزنه و موسکات گوردو دارای کمترین سطوح مقاومت به کنه نمدی برگ مو بودند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری و قلیانی با افراد بدون استعمال دخانیات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری و قلیانی با افراد بدون استعمال دخانیات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۲۹ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری و قلیانی با افراد بدون استعمال دخانیات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعمال دخانیات
مقاله تنباکو
مقاله بزاق
مقاله کوتینین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی خانجانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی راد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه تدخین تنباکو از طریق قلیان به یک پدیده جهانگیر بدل شده است. به همین جهت هدف از این مطالعه، اندازه گیری و مقایسه مقادیر کوتینین بزاقی در افراد سیگاری، قلیانی و افراد بدون استعمال دخانیات است روش بررسی: در این مطالعه مقایسه ای مقطعی، از ۴۸ نفر (۱۶ نفر سیگاری، ۱۶ نفر قلیانی و ۱۶ نفر نه سیگاری و نه قلیانی (نرمال) دعوت به همکاری به عمل آمد. اندازه گیری مقادیر کوتینین بزاقی به روش ELISA توسط کیت با حساسیت بالا انجام گردید از آزمون ناپارامتریک Kruskal-Wallis، ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی جهت تعیین همبستگی و میزان اثر تعداد و دفعات مصرف دخانیات بر میزان کوتینین استفاده شد. سطح معنی داری زمونها با (P<0.05) در نظر گرفته شد.
یافته ها: بیشترین کوتینین بزاقی، متعلق به افراد سیگاری با میانگین و انحراف معیار ۲۲۳٫۷۴±۱۸۱٫۵۶ نانوگرم در میلی لیتر، افراد قلیانی ۱۰۶٫۲۴±۱۳۵٫۲۳ و افرادی که نه سیگاری هستند و نه قلیانی، ۰٫۷۳±۱٫۲۴ بود. یافته ها نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین سه گروه مورد بررسی وجود دارد (P<0.0001) در افراد سیگاری به ازای هر بار استعمال سیگار در هفته، میزان کوتینین به طور متوسط ۱٫۸۴ نانوگرم در میلی لیتر افزایش پیدا کرد. همچنین در افراد قلیانی به ازای هر بار استعمال قلیان در هفته، به طور متوسط ۱۴٫۵۷ نانوگرم در میلی لیتر بر میزان کوتینین بزاقی افزوده شد.
نتیجه گیری: افراد سیگاری به طور متوسط میزان کوتینین بزاقی بیشتری نسبت به افراد قلیانی داشتند اما یک بار استعمال قلیان در مقایسه با سیگارت، میزان کوتینین بزاقی را بیشتر بالا می برد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیراز

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعیت ارتودنسی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی دانایی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: فیجان سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان زاده روژین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از ابزارهای سنجش کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی در بیماران نیازمند به درمانهای ارتوگناتیک، پرسشنامه ای است که توسط  Cun ningham در سال ۲۰۰۱ ارایه شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه «کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت ارتودنسی» در کودکان ۱۰-۱۴ ساله شیرازی می باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جهت انجام نمونه گیری تعداد دویست و چهل نفر از دانش آموزان در فاصله سنی ۱۰-۱۴ سال به صورت تصادفی از هر کدام از مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شیراز دو مدرسه در دو مقطع دبستان و راهنمایی انتخاب شدند.
پرسشنامه Orthognathic Quality 0f Life Questionare (OQLQ) ارایه شده توسط Cunningham حاوی یک بخش اطلاعات شخصی و یک بخش شامل ۲۲ سوال اختصاصی در زمینه کیفیت زندگی در رابطه با وضعیت دندانها بود، در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه با استفاده از روش استاندارد شده Forward-backward به فارسی ترجمه شد. جهت بررسی پایایی و روایی پرسشنامه آنالیزهای Coefficients,inter-item and item-total correlation, Alpha if item deleted, Standardised Cronbach’s alpha انجام گردید. جهت آزمون پایایی Test-Retest دو هفته بعد از جلسه اول تعداد سی دانش آموز مجددا فرم پرسشنامه را تکمیل کردند. آزمون آماری Mann-Whitney و Chi-Square جهت ارزیابی ارتباط بین جنبه های مختلف کیفیت زندگی در پرسشنامه و تمایل مثبت یا عدم تمایل به انجام درمان انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۸ استفاده شد.
یافته ها: آنالیز انسجام درونی داده های نسخه فارسی OQLQ نشان دهنده پیوستگی خوب بین سوالات و حیطه های مختلف این پرسشنامه می باشد. نتیجه آنالیز Cronbach’s Alpha   در این مطالعه ۰٫۸۶ بود. در ارتباط با پایایی Test-Retest پرسشنامه شاخص Weighted kappa، ۰٫۹۱ به دست آمد. بر اساس آزمون آمار  Mann- hitney و Chi-Square  از میان چهار حیطه بررسی شده در این مطالعه تمایل به درمان ارتودنسی با جز دوم-زیبایی دندانی صورتی–(P=0.008) جز چهارم–آگاهی از زیبایی دندانی صورتی (p=0.018) ارتباط معنی داری داشت.
نتیجه گیری: ترجمه فارسی پرسشنامه OQoL به عنوان یک ابزار سنجش مناسب جهت بررسی تاثیر مشکلات دندانی- صورتی در بیماران ارتوگناتیک جمعیت ایرانی قابل استفاده می باشد.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 787 از 927« بعدی...102030...785786787788789...800810820...قبلی »