پیشینه شلاق در ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

) در دوران معاصر، جهتگیری سیاست کیفری غالب دولتها به سـمت اعمـال مجازاتهـای جایگزین، اقدامات پیشگیرانه و روشهای اصلاح و تربیت بزهکاران سوق یافته اسـت. بـر این مبنا، کیفر شلاق از سیستم کیفری اغلب کشـورها حـذف شـده اسـت. در حقیقـت، از اوایل قرن بیستم میلادی تاکنون، روند تحولات در نظـام هـای کیفـری، حـاکی از گـذر از مجازاتهای بدنی به سالب آزادی و در نهایـت، اعمـال تـدابیر اصـلاحی و جـایگزین هـای مناسب می باشد؛ در نتیجه، نمی توان از کیفرهـای جسـمانی سـنتی، در قـاموس جزایـیاکثر کشورهای جهان به جز ممـالکی کـه بـه تأسـی از ضـوابط دینـی عمـل مـی نماینـد، مشاهده نمود.

پیشینه شلاق در ایران

به حکایت مستندات تاریخی، کیفر شلاق یکی از کیفرهای رایج در ایران باستان محسوب میشده است. به روایت ویل دورانت: »در عصر هخامنشی بزههای کوچـک را از پـنج تـا دویست ضربه کیفر میدادند. هر کس سگ چوپانی را مسموم مـیکـرد، دویسـت ضـربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت، مجازاتش نود ضربه تازیانـه بود؛ در ضمن برای تأمین حقوق قضات، غالباً به جـای شـلاق زدن، جریمـه نقـدی مـی- گرفتند و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادل شش روپیه مبادله میکردند(۲۲) .« شلاق زدن در این دوران، تنها مختص افرادی عادی نبود، بلکه افراد برجسته نیـز از ایـن مجازات بی بهره نبودند. به فرض؛ برادر کمبوجیه، یکی از مغها را به نام »سپنت دات« از جهت خطایی که مرتکب شده بود، امر به شلاق زدن نمود. حتی گفته مـیشـود کـوروش هخامنشی در ایام جوانی به کارهای پست به طور مکرر اشتغال میورزید و از این جهت به تناوب تازیانه میخورد. (۲۳)

ادامه مطلب
بدون نظر

تاریخچه ی بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 روز پیش ارسال شده

در این راستا، جنبش اصلاح گرانه عصـر روشـنفکری، بـه نـام شناسـایی و بـه رسـمیت شناختن حقوق بشر، در مقابل این نظـام کهـن مجـازات قـد برافراشـته و بـا خودکـامگی قضات به مبارزه پرداخت و علیه شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی قیـام کـرد. (۱۵) در این برهه حساس زمانی، افکـار عمـومی خواهـان نـابودی و انهـدام نهادهـای کیفـری متداول بود. در فرانسه، دگرگونی با وقوع انقلابی ۱۷۸۹ به اوج خود رسید. (۱۶) نهضت روشنگری متعاقباً دستخوش دگرگونیهایی میشود و از جریان انسان دوسـتانه و مخالف با خشونت سرکوبگرانه حقوق قدیمی، به واکنش ضدجنایی مبتنی بـر سـاختار قانونگرا که ویژگی حقوق کیفری کلاسیک سده نوزدهم است، منتهی میگردد. (۱۷)

به دنبال این حرکت، مجازات شلاق نیز بـه عنـوان جلـوهای از عقوبـتهـای جسـمانی، از سیاهه کیفری بسیاری از کشورها حذف گردید. اصلاحات انجام گرفته بسیار اساسـی و ریشهای بود زیرا منجر به لغو سختی و خشونت قوانین برای همیشه گردیـد و مجموعـه قوانین کیفری پیشرفتهای ایجاد نمـود. ( ۱۸) در کشـور پرتغـال، از ۱۸۲۶ کیفـر شـلاق و سایر کیفرهای بدنی ملغی گردید. در آلمان نیز تحت تأثیر مدل کیفری فرانسوی، به سـال ۱۸۴۸، مجازات بدنی شلاق از سیاهه کیفری حذف شد. (۱۹) بدین ترتیب، در پی ایـن جنـبش انسـان گرایانـه کـه نقطـه تمرکـز آن بـر لغـو شـکنجه ومجازاتهای بدنی قرار داشت؛ از اواخر قرن هجدهم، اغلب کیفرهـای جسـمانی بـه وسـیله قوانین اروپایی منسوخ شدند، ولی، کیفر “شـلاق جـایگزین” در اواخـر قـرن نـوزدهم در انگلستان دیده میشود که به طور کلی به جای حبسهای کوتاه مـدت اعمـال مـیگردیـد. (۲۰)

اخیراً در انگلستان شورایی برای تحقیق دربـاره تشـریع مجـدد مجـازات شـلاق تشـکیلگردید. شورای مزبور مأموریت یافت کـه جنبـههـای مثبـت و منفـی ایـن احیـاء را مـورد ارزیابی قرار دهد و وضعیت ارتکاب جـرائم را از زمـان لغـو مجـازات شـلاق (۱۹۴۸) از قوانین کیفری انگلستان مشخص نماید. نتایج تحقیقات شورا نشان داد که به دلایل متعـدد وضع دوباره تنبیه بدنی شلاق، به صلاح نمیباشد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دور جدید مذاکرات آستانه ۳۰ آذر آغاز می‌شود

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهدور جدید مذاکرات آستانه ۳۰ آذر آغاز می‌شود

وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که این مذاکرات به ویژه روی سرنوشت افراد ربوده شده و زندانیان و رساندن کمک‌های انسانی و بررسی روند فعالیت مناطق کاهش تنش متمرکز خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از روسیا الیوم، مذاکرات اخیر آستانه در اواخر اکتبر گذشته هیچ پیشرفت ملموسی نداشت، اما روسیه پیشنهاد داد که نشستی با حضور ۳۰ گروه سیاسی سوری از تمامی طرف‌ها برگزار شود كه تحقق این امر دشوار به نظر می‌رسد.

 


ادامه مطلب
بدون نظر

روسیه و ترکیه درباره قدس هم‌عقیده‌اند

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهروسیه و ترکیه درباره قدس هم‌عقیده‌اند

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در چارچوب سفری کاری به ترکیه رفته است تا با مقام‌های آنکارا در رابطه با همکاری‌های دوجانبه، آخرین تحولات سوریه و تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در قبال قدس تبادل‌نظر کند.

پوتين در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: مسکو و آنکارا بر این عقیده هستند که تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی وضعیت پیچیده منطقه را بی‌ثبات‌تر می‌کند.

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: اقدام ترامپ باعث ناامیدی مسلمانان، مسیحی‌ها و حتی یهودی‌ها شده است.

اردوغان گفت: در چهار روز گذشته چهار فلسطینی طی درگیری‌ها کشته شده و تعداد زخمی‌ها به ۲ هزار تن رسیده است. اسرائیل این وضعیت را فرصتی برای اعمال فشار بیشتر به فلسطین در نظر می‌گیرد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین تصریح کرد: اسرائیل همچنان به سرکوب ملت فلسطین ادامه می‌دهد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

او گفت، ترکیه با روسیه در موضوع بیت‌المقدس هم‌نظر است.

به گزارش رویترز، اردوغان در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: مقام‌های ما در روزهای آتی برای نهایی کردن قرارداد خریدسامانه موشکی اس-۴۰۰ با یکدیگر دیدار خواهند داشت.

رهبران ترکیه و روسیه درباره آخرین تحولات سوریه و آتش‌بس در این کشور نیز به رایزنی پرداختند.

رئیس‌جمهور روسیه درباره روند مبارزه با تروریسم در سوریه گفت که تقریبا تمامی اراضی این کشور از کنترل تروریست‌ها خارج شده‌است.

او افزود: در صورت مقاومت تروریست‌ها، ما اقدام‌هاي متقابل موثری خواهیم داشت.

پوتین به فرآیند سازش سیاسی در سوریه پرداخت و در این زمینه گفت: بحث قانون اساسی سوریه در جریان کنگره مذاکرات ملی در سوچی که اوایل سال میلادی آتی برگزار می‌شود، مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.


ادامه مطلب
بدون نظر

ساکاشویلی آزاد شد

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهساکاشویلی آزاد شد

 یک قاضی اوکراینی درخواست دادستانان این کشور برای حصر خانگی میخائیل ساکاشویلی، رئيس‌جمهور پيشين گرجستان و فرماندار سابق اودساي اوكراين را رد کرد تا بدین ترتیب این چهره اپوزیسیون از بازداشت آزاد شود.

لاریسا تسوکول، قاضی اوکراینی در دادگاه مرتبط به رسیدگی پرونده ساکاشویلی گفت که با درخواست دادستانان موافقت نمی‌شود.

ساکاشویلی پس از این تصمیم دادگاه، عملکرد قاضی را خوب ارزیابی کرد و گفت: او همه چیز را درست و مطابق با قانون انجام داد. این بدین معناست که هنوز همه چیز در اوکراین از دست نرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از  رویترز،روز یک‌شنبه ۱۹ آذر هزاران تن از شهروندان در مرکز کی‌یف در اعتراض به دستگیری اين چهره اپوزیسیون دست به برگزاری تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به دستگیری میخائیل ساکاشویلی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن خواستار استیضاح پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین شدند.

پیشتر یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق اوکراین از رئیس‌جمهور این کشور خواست که به سرعت میخائیل ساکاشویلی را آزاد کند.

به گزارش ایسنا به نقل از اینترفاکس، تیموشنکو افزود: من می‌دانم که ساکاشویلی را دادستان کل اوکراین، دادگاه و یا هر مقام قضایی کشور بازداشت نکرده است بلکه شخص شما دستگیر کرده‌اید! بیش از این مایه ننگ در برابر دیدگان مردم و جهانیان نشوید.

ساکاشویلی که تا چندی پیش فرماندار منطقه اودسای اوکراین بود، تابستان گذشته از شهروندی اوکراین محروم و به دنبال اقدام‌هاي اعتراضی‌ علیه دولت پوروشنکو جمعه شب دستگیر شد.

اتهام‌هاي او هنوز رسما اعلام نشده اما دادستان‌ها می‌گویند او با یک سری تجار اوکراینی مرتبط با روسیه هم‌دستی کرده تا پوروشنکو را سرنگون کند.


ادامه مطلب
بدون نظر

حریری: برخی از پشت به من خنجر زدند

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهحریری: برخی از پشت به من خنجر زدند

 سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان تصریح کرد، انتخابات پارلمانی آتی برای جریان المستقبل و برای لبنان سرنوشت‌ساز است.

به گزارش ایسنا به نقل از روسیاالیوم،حريري گفت: ما از بحران دشواری عبور کردیم، کسانی بودند که می‌خواستند از “رابطه برجسته” ما با عربستان برای اهانت به شخص من سوءاستفاده کنند. احزاب سیاسی بودند که تلاش کردند از طریق خنجر زدن از پشت، برای خود جایگاهی در این بحران به دست آورند.

او خاطرنشان کرد: من با این موارد هرکدام به صورت جداگانه تعامل خواهم کرد، اما طبیعتاً از کسی کینه به دل نمی‌گیرم، چون من بر این باورم که وطن برای پیشرفت نیازمند تمامی مردمانش است.


ادامه مطلب
بدون نظر

اتهامات ۲۰ زن علیه ترامپ

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهاتهامات ۲۰ زن علیه ترامپ

اتهام‌ها عليه رفتارهاي نامناسب جنسي رئيس‌جمهور آمريكا چيز تازه‌اي نيست اما اين نخستين بار است كه صدايي از داخل دولت او، در حمايت از زنان قرباني صحبت مي‌كند. نيكي هيلي، نماينده آمريكا در سازمان ملل كه هميشه مواضعي حمايتي از رئيس‌جمهور آمريكا داشته و او را نزديك‌ترين فرد به ترامپ مي‌دانند، در برنامه‌اي تلويزيوني گفته است كه «صداي اين زنان بايد شنيده شود.» اشاره او به ۲۰زني است كه رئيس‌جمهور آمريكا را به رفتارهاي نامناسب جنسي متهم مي‌كنند.

پيش‌تر در جريان كارزار انتخاباتي رياست‌جمهوري، صداي ضبط شده‌اي از ترامپ به‌صورت گسترده پخش شد كه در آن، رئيس‌جمهور فعلي آمريكا با الفاظي بسيار ركيك درباره زنان صحبت كرد و به وضوح اين موضوع را مطرح كرد كه شهرتش به او اجازه داده رفتارهاي نامناسبي با زنان داشته باشد. در همان زمان، ترامپ اين رسوايي را با تعبير «حرف‌هاي مردانه در جمع مردانه» توجيه كرد. وكيل او هم بعدا ادعاهاي مطرح شده را اساسا نادرست خواند.

حالا اما تغيير فضا به نفع زنان قرباني، شرايط را براي پيگيري جدي اين اتهام‌ها هموار كرده است. موجي كه با افشاي رسوايي‌هاي جنسي هاروي وانستاين تهيه‌كننده معروف هاليوود به راه افتاد، خيلي زود راهش را به دنياي سياست در آمريكا باز كرد و تا همينجا، گريبان ۳ نماينده سياستمدار سرشناس را گرفته است؛

۳ نماينده كنگره (۲ دمكرات و يك جمهوريخواه) در پي اتهام‌هاي فراوان جنسي از سوي زنان قرباني، تحت فشار شديد همكاران و هم‌حزبي‌هاي خود مجبور به استعفا شدند و در چنين فضايي است كه چشم‌انداز استعفاي ترامپ هم هواداراني پيدا كرده است.

  • صداي قربانيان بايد شنيده شود

زناني كه مدعي هستند قرباني رفتارهاي نادرست ترامپ بوده‌اند، حتي در حلقه ياران بسيار نزديك او هم گوش شنوايي دارند. هيلي، در برنامه «مواجهه با ملت» در شبكه سي‌بي‌اس، ضمن تقدير از «شجاعت» اين زنان، از ضرورت رسيدگي به وضعيت آنها صحبت كرد؛ «من به قدرت آنها افتخار مي‌كنم. من به شجاعت آنها افتخار مي‌كنم. صداي زناني كه كسي را متهم مي‌كنند بايد شنيده شود. بايد صداي آنها را شنيد و به آنها رسيدگي كرد. ما قبل از انتخابات صداي اين زنان را شنيديم و من فكر مي‌كنم هر زني كه احساس مي‌كند با او به درستي فتار نشده و احساس مي‌كند كسي با او به هر روشي بدرفتاري كرده، اين حق را دارد كه درباره آن صحبت كند.»

  • ترامپ بايد استعفا بدهد

خارج از دولت البته نگاه‌ها به اين ماجرا كمي جدي‌تر و صريح‌تر و بدون لفاظي است. ديروز، سي‌ان‌ان از درخواست ۲ سناتور براي استعفاي رئيس‌جمهور آمريكا در پي مطرح شدن اين اتهام‌ها خبر داد. كوري بروكر و جف مركلي سناتورهاي دمكرات معتقدند اتهام‌هايي سبك‌تر ۳ نفر را در كنگره مجبور به استعفا كرده است و ترامپ با اين حجم از اتهام‌ها، قطعا بايد همان راه را برود و از رياست‌جمهوري كشورش كناره‌گيري كند.

بروكر در اين‌باره به سي‌ان‌ان گفته است: «من همين تازگي ديدم كه سناتور ال فرنكن چه كار شرافتمندانه‌اي كرد و استعفا داد. سؤال من اين است، چرا دونالد ترامپ – كه به نسبت فرنكن اتهام‌هاي بيشتري دارد و زنان بيشتري عليه او صحبت كرده‌اند- همين كار را نمي‌كند؟ اگر بخواهيم روند را نگاه كنيم، او خيلي بيشتر از فرانكن درگير است و (حالا كه فرنكن استعفا داد) او هم بايد استعفا بدهد.»

ال فرنكن يكي از ۳ نماينده‌اي است كه به‌خاطر اتهام‌هاي زياد رفتار نامناسب جنسي، مجبور به كناره‌گيري شده‌اند. ۲ نماينده ديگري كه در همين روزهاي گذشته مجبور به كناره‌گيري از سمت خود شده‌اند، جان كانيرز و ترنت فرنكز هستند.

سناتور جف مركلي هم در گفت‌وگو با سي‌ان‌ان، در اظهارنظر مشابهي درخواست كرده است كه ترامپ به‌خاطر اين اتهام‌ها از سمت خود كناره‌گيري كند؛ «مي‌خواهم كاملا صريح باشد. دونالد ترامپ بايد از رياست‌جمهوري استعفا بدهد. دست‌كم ۱۷زن دونالد ترامپ را به رفتار نامناسب جنسي وحشتناك متهم كرده‌اند و من حرف آنها را باور مي‌كنم. علاوه بر آن، نوار صحبت‌هاي خود او درباره رفتارش هم موجود است. اين مسئله ربطي به سياست ندارد. من درباره خيلي چيزها با او مخالف هستم، اما مسئله اين نيست.»


ادامه مطلب
بدون نظر

انفجار در منهتن نیویورک

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهانفجار در منهتن نیویورک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نيويوک، در پي انتشار گزارش هايي درباره وقوع انفجار در منهتن نيويورک، چندين ايستگاه مترو در اين منطقه تخليه شد.

. هم اکنون، برخي از راههاي ورود به نيويورک بسته شده است. به گفته رسانه هاي آمريکايي، يک بمب گذار در يکي از تونل هاي خروجي براثر انفجار بمب کشته شده است. برخي منابع خبري مي گويند بمب گذار آسيايي تبار و بيست ساله و نزديک يک دهه است در آمريکا زندگي مي کند‌.

تمام مواد منفجره وي منفجر نشده است و بخشي از ان عمل کرده است .

پليس اعلام کرد نيويورک در شرايط اضطراري امنيت قرار گرفته است.

همچنين يک فرد دستگير شده نيز به بيمارستان منتقل و به شدت زخمي شده است.

ترافيک سنگين در ورودي شهر نيويورک درجريان است و پليس مي گويد بمب دوم را نيز در مترو کشف کرده است.

  • عامل حمله کمربند انتحاري به تن داشته است

برخي منابع خبري مي گويند پليس فدرال آمريکا و پليس نيويورک در حال تحقيق درباره انفجار منهتن به عنوان يک حمله تروريستي احتمالي هستند.

برخي منابع مي گويند مظنون فردي ساکن بروکلين است و بازرسان براي تحقيقات بيشتر راهي منزل وي شده اند.

مظنون فردي بيست و هفت ساله از بروکلين است که صدمات زيادي متحمل شده و هنگام بازداشت، وسيله هاي انفجاري بيشتري همراه خود داشته است. وي هنگام انفجار کمربند انتحاري به تن داشته است.

بيل براتون کميسر سابق نيويورک در گفتگو با ام اس ان بي سي اعلام کرد اين مرد احتمالا اهل بنگلادش است و گمان مي رود به نام داعش اين انفجار را به انجام رسانده باشد.پليس آمريکا اعلام کرد گزارش هايي مبني بر انفجار در منهتن و خيابان ۴۲ دريافت کرده است.

منابع خبري از زخمي شدن تعدادي از شهروندان آمريکايي خبر مي دهند.

هم اکنون ، برخي از راه هاي ورود به نيويورک بسته شده است .

به گفته رسانه هاي آمريکايي يک بمب گذار در يکي از تونل هاي خروجي نيويورک بازداشت شده است.

تدابير شديد امنيتي در منهتن برقرار شده و احتمال بمب گذاري در نقاط ديگر شهر مي رود.

سگ هاي بمب ياب در متروي نيويورک مستقر شده اند.

پليس مي گويد عامل انفجار نخست نيويورک کشته شده است.

برخي منابع خبري در آمريکا از جان باختن مظنون حادثه انفجار در منهتن نيويورک خبر دادند که بمب لوله اي همراه خود داشت و سبب انفجار شده بود.

شبکه تلويزيوني سي ان ان گزارش داد: در پي انفجار در نيويورک آمريکا تدابير امنيتي شديدي در محل انفجار و اطراف آن برقرار شده است و پليس و نيروهاي امنيتي تلاش مي کنند مردم را از محل انفجار دور کنند. گفته مي شود دستکم يک نفر که ظاهرا عامل انفجار بوده است، زخمي و بازداشت شده است. احتمال زخميهاي بيشتر در نتيجه فرار مردم و ترس و وحشت و ازدحام آنها نيز وجود دارد. مسئله ديگر اينکه هم اکنون ساعت شلوغ و پر رفت و آمدي در مرکز شهر نيويورک است و مردم به سر کارهاي خود و ادارات دولتي مي روند.

ديلي ميرر نوشت در پي انتشار خبري مبني بر وقوع يک انفجار در منهتن نيويورک، تيمي متشکل از کارشناسان بمب به پايانه اتوبوس راني اداره بندر منهتن اعزام شدند.

به گزارش ديلي ميرور چاپ انگليس، بر اساس گزارش ها مردم در حال فرار از اين منطقه ديده شده اند. اداره آتش نشاني نيويورک اعلام کرد گزارشي درباره يک مورد حادثه در اداره بندر منهتن دريافت کرده است.
در همين حال نيويورک پست نوشت در انفجاري در پايانه اتوبوسراني اداره بندري شهر منهتن در نيويورک چندين نفر زخمي شدند.

اي بي سي نيوز نيز به نقل از برخي منابع اعلام کرد علت انفجار در پايانه اتوبوسراني اداره بندر در شهر نيويورک بمب لوله اي بوده است. يک نفر در رابطه با اين حادثه بازداشت شده و چند نفر هم زخمي شده اند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از نيويورک، منابع رسانه اي متعدد از بازداشت شدن مظنون حادثه اداره بندر شهر نيويورک خبر دادند.

به گزارش شبکه تلويزيوني سي ان ان ، شيمون پروکوپکس گزارشگر امور جنايي در گفتگوي تلفني با اين شبکه گفت گزارشها نشان مي دهد فردي که حامل وسيله انفجاري بوده است ، ظاهرا پيش از آنکه بتواند آن را به مقصد مورد نظر برساند، در نتيجه انفجار آن وسيله زخمي شده و پليس او را بازداشت کرده است. هنوز مشخص نيست که آيا فرد ديگري هم زخمي شده است. همچنين هويت فرد حامل وسيله انفجاري نيز مشخص نيست. بنابراين تا اينجا زخمي شدن دست کم يک نفر تاييد شده است و به نظر نمي رسيد بيشتر از يک نفر هم زخمي شده باشد يا دستکم به طور جدي زخمي شده باشد.

منابع خبري مختلف در آمريکا از جان باختن مظنون حادثه انفجار در منهتن نيويورک خبر دادند که بمب لوله اي همراه خود داشت و سبب انفجار شده بود.

تخليه چند ايستگاه مترو در نزديک محل انفجار در نيويورک

در پي انتشار گزارش هايي درباره وقوع انفجار در منهتن نيويورک، چندين ايستگاه مترو در اين منطقه تخليه شد.

شبکه خبري سي بي اس گزارش داد تخليه منطقه در حال انجام است.

شبکه تلويزيوني سي ان ان به نقل از اداره پليس نيويورک اعلام کرد انفجاري نزديک ترمينال اتوبوس در شهر نيويورک رخ داده است.


ادامه مطلب
بدون نظر

افزایش دوباره میزان فروش تسلیحات در سراسر جهان

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهافزایش دوباره میزان فروش تسلیحات در سراسر جهان

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (سیپری)، بامداد دوشنبه (۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر) تازه‌ترین گزارش خود را در مورد میزان خرید و فروش تسحلیات در جهان منتشر کرد.

طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶ میلادی میزان فروش اسلحه و خدمات تسلیحاتی پس از دوره‌ای کاهش، مجددا افزایش یافته است. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۹ / ۱ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۰۲ میلادی ۳۸ درصد بیشتر بوده است.

در گزارش سیپری آمده است که یکصد شرکت بزرگ اسلحه‌سازی در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی به ارزش نزدیک به ۳۷۵ میلیارد دلار اسلحه و سیستم‌های تسیلحاتی فروخته‌اند.

به ویژه صنایع اسلحه‌سازی آمریکا موفق به افزایش میزان فروش خود شده‌اند. بنابر گزارش این موسسه، شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا توانسته‌اند در سال ۲۰۱۶ میزان فروش تولیدات تسلیحاتی خود را ۴ درصد افزایش داده و به بیش از ۲۱۷ میلیارد دلار برسانند.

طبق تحقیقات موسسه سیپری افزایش مأموریت‌های ارتش آمریکا از یک سو و تشدید تمایل دیگر کشورها به خرید تسلیحات آمریکایی علت این روند صعودی بوده است.

برای نمونه شرکت آمریکایی لوک‌هد مارتین که بزرگ‌ترین تولید‌کننده اسلحه در جهان محسوب می‌شود، مدرن‌ترین جت‌های جنگنده‌ی اف ۳۵ را به دیگر کشورها از جمله بریتانیا، ایتالیا و نروژ فروخته، اما بزرگ‌ترین خریدار این جت‌ها خود ارتش آمریکاست.

  • سهم بزرگ آمریکا و اروپا در فروش تسلیحات

گزارش سیپری حاکی از آن است که نزدیک به ۵۸ درصد از سهم فروش تسیلحات در جهان در دست صنایع اسلحه‌سازی ایالات متحده آمریکا است. کشورهای اروپای غربی و سپس روسیه در رده‌بندی بزرگ‌ترین فروشندگان اسلحه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

در بین کشورهای اروپایی نیز تفاوت زیادی میان کشورهای گوناگون وجود دارد. در حالیکه شرکت‌های اسلحه‌سازی آلمانی و بریتانیایی موفق به افزایش میزان فروش تولیدات خود شده‌اند، میزان فروش شرکت‌های اسلحه‌سازی فرانسه و ایتالیا سیری نزولی را طی کرده است.

برای نمونه شرکت‌های آلمانی کراوس مافای (تولید‌کننده تانک) و شرکت راین‌متال (تولید‌کننده خودروهای نظامی) از افزایش تقاضای کشورهای اروپایی، خاورمیانه و جنوب شرق آسیا سود برده‌اند.

خانم اوده فلوران، مدیر بخش تحقیقات درباره هزینه‌های تسلیحاتی در موسسه سیپری در این باره می‌گوید: «این بسیار دشوار است اگر بخواهیم میزان بالای خرید تسلیحات در جهان را تنها به تداوم جنگ‌های حاکم ارتباط دهیم. طبیعتا نمی‌توان ارتباط میان این دو را انکار کرد. برای نمونه میزان فروش برخی تسلیحات مانند فشنگ و مهمات و همچنین خودروهای نظامی زمینی بیشتر شده است.»

به گفته‌ی او باید در عین حال توجه داشت که افزایش فروش اسلحه در جهان به تنش‌هایی ارتباط دارد که هنوز به جنگ و درگیری نیانجامیده‌اند. خانم فلوران در این باره خاطر نشان می‌کند که وضعیت تهدیدآمیز در برخی از مناطق جهان تشدید شده است.

  • افزایش چشمگیر خرید سلاح در کره جنوبی

یکی از مواردی که می‌توان در این راستا به آن اشاره کرد، کره جنوبی است. این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با سال پیش از آن به میزان ۶ / ۲۰ درصد بیشتر سلاح خریداری کرده است؛ امری که به باور اوده فلوران از وضعیت امنیتی نگران‌کننده در منطقه ناشی می‌شود.

کره جنوبی تهدید شدیدی از سوی برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی حس می‌کند و و در واکنش به این معضل نیز بودجه و هزینه‌های تسلیحاتی خود را افزایش داده است. بیشترین سود را از این روند، شرکت‌های اسلحه‌سازی کره جنوبی می‌برند که در وهله نخست با وزارت دفاع این کشور همکاری دارند.

بنابر گزارش موسسه سیپری، چین نیز در این میان باید به جمع فروشندگان بزرگ اسلحه پیوسته باشد. از آنجایی که آمار و ارقام دقیق و موثقی در این ارتباط وجود ندارد، کارشناسان سیپری در ارتباط با چین تنها به گمانه‌زنی بسنده می‌کنند.

یکی از نکات درخور توجه در گزارش سیپری این است که بودجه تسلیحاتی برخی از خریداران همیشگی سلاح در جهان در سال ۲۰۱۶ با توجه به کاهش بهای نفت و گاز با مشکل روبرو بوده است. بیش از همه کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی با این معضل مواجه بوده‌اند، بطوری که ناگزیر شده‌اند، کمتر از آنچه قصد داشته‌اند، سلاح بخرند.

شرکت‌های اسلحه‌سازی روسیه نیز اگر چه توانسته‌اند، میزان فروش خود را افزایش دهند، اما این میزان با توجه به کاهش بهای نفت و گاز از یک سو و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا از سوی دیگر کمتر از آنچه بوده که انتظار می‌رفته است.


ادامه مطلب
بدون نظر

دیدار پوتین با بشار اسد در سوریه | دستور خروج نیروهای روسی از سوریه صادر شد

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 2 روز پیش ارسال شدهدیدار پوتین با بشار اسد در سوریه | دستور خروج نیروهای روسی از سوریه صادر شد

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه پس از آنکه وارد سوریه شد در پایگاه حمیمیم در لاذقیه با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه دیدار کرد.

پایگاه حمیمیم محل استقرار نیروهای روسیه در سوریه است. در استقبال از رئیس‌جمهوری روسیه در پایگاه حمیمیم بشار اسد، سرگئی شویگو، وزیر دفاع و سرگئی سورووکین، فرمانده نیروهای روسیه در سوریه حضور داشتند.

پوتین پس از گفت‌وگو با همتای سوری خود، دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه را رسما صادر کرد.

او در جمع نیروهای روسی در پایگاه حمیمیم گفت: به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور داده‌ام تا مقدمات خروج بخش عمده نیروهای ما در سوریه را فراهم کند و این نیروها را به پایگاه‌های اصلی‌شان بازگرداند.

وی افزود: برای بیش از دو سال نیروهای مسلح روسیه به همراه نیروهای ارتش سوریه با گروه‌های تروریست بین‌المللی جنگیدند. من در یک بررسی به این نتیجه رسیدم و تصمیم گرفتم اکثر نیروهای ارتش روسیه که هم اکنون در سوریه مستقر هستند به کشور بازگردند. اگر تروریست‌ها بخواهند صلح در سوریه را بشکنند، روسیه آماده وارد کردن ضربه دیگری به آنهاست.

پوتین در دیدار با نظامیان کشورش در سوریه گفت: نیروهای روسیه و سوریه یکی از قوی‌ترین گروه‌های تروریستی جهان را ظرف تنها دو سال نابود کردند.

او همچنین تاکید کرد: اگر تروریست‌ها بار دیگر در سوریه سر برآورند با ضربات کوبنده روسیه مواجه‌ خواهند شد.

پوتین تاکید کرد، شرایط برای حل سیاسی بحران سوریه تحت نظارت سازمان ملل فراهم شده است. سوریه به عنوان کشوری با حاکمیت مستقل باقی خواهد ماند و آوارگان به منازل‌شان بازمی‌گردند.

وی افزود: طبق توافقنامه‌های بین‌المللی مرکز حمیمیم برای تحقق آشتی بین سوری‌ها به کار خود ادامه می‌دهد و دو پایگاه ما در طرطوس و حمیمیم تاسیس شده و به طور دائمی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نیروهای ما در پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم حضور خواهند داشت.

پوتین به نظامیان روس موفقیت در ماموریت جنگ علیه تروریسم را تبریک گفت و از حسن عملکرد آنها تشکر کرد.

وی در صحبت‌هایش با اسد نیز این عبارت را استفاده کرد: به قولم درباره سفر به سوریه عمل کردم و به اینجا آمدم!

پوتین پیروزی علیه داعش را ستود و گفت: این پیروزی نتیجه تلاش مشترک عملی روسیه و سوریه است.

رئیس‌جمهوری روسیه افزود: به رغم ادامه خطر تروریسم و داعش که یکی از خطرهای تروریستی است شکستی که ما به آن وارد کردیم برای سوریه، روسیه و جهان بسیار بااهمیت است.

پوتین بر لزوم بازگشت زندگی عادی به سوریه و برگزاری کنفرانس سوری از طریق حل و فصلی کامل تاکید کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم ما، ایران و ترکیه که در نابودی تروریسم همقدم هستیم صلح را به سوریه بازگردانده و روند سیاسی را آغاز کنیم.
اسد خطاب به پوتین: خون مشترک سوریه و روسیه قوی‌تر از تروریسم و مزدورانش است

بشار اسد نیز از همتای روسش در این دیدار به دلیل مشارکت فعال روسیه در مبارزه با تروریسم تشکر کرد.

وی تاکید کرد: آنچه نظامیان روس انجام دادند را ملت سوریه هرگز فراموش نخواهد کرد. خون شهدای ما با خون شهدای آنها در مقابله با تروریسم آمیخته شده است.

اسد تصریح کرد: خون مشترک روسیه و سوریه که خاک کشور را سیراب کرد قوی‌تر از تروریسم و مزدورانش است و یاد و خاطره شهدای دو ارتش قهرمان و فداکاری‌هایشان چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

ریاست جمهوری سوریه نیز اعلام کرد، دو رئیس‌جمهوری سوریه و روسیه در حضور وزیر دفاع روسیه و رئیس ستاد ارتش سوریه شاهد رژه نظامی بودند.


ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 92712345...102030...قبلی »