پارامترهای توابع در علم فازی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

تفاوت چندان زیادی ب ین نمودار م یله ای و شمع ی وجود ندارد. تنها تفاوت موجود در بدنه آنهاست که در نمودار شمع ی بصورت یک مستط یل نمایش داده م ی شود[٧].

مدل کردن خطوط شمعدانی

در یک نمودار شمعی، طول سایه و ب دنه نقش مهمی در شناسایی الگوهای شمعدانی دارند  و تعیین کننده کارایی آن می باشد.توصیف یک خط شمعدانی ،  مبهم و نادقیق است مانند: بلند، کوتاه یا متوسط . هیچ مرز مشخصی برای تعریف طول بدنه و یا سایه وجود ندارد. دراین روش از چهار متغیر زبانی مساوی، کوتاه ، متوسط و بلند برای تمایز مجموعه های فازی سایه ها و طول بدنه استفاده شده است . در شکل ۵ تابع عضویت این متغیرها نمایش داده شده است .طول بدنه و سایه ها در بازه ( ۴و٠) تعیین شده است  که نمایانگر درصد نوسانات روزانه آن می باشد. طول بدنه و سایه ها در شرایط مختلف بازار متفاوت است و می توان آنها را با سه معیار بلند، کوتاه و متوسط مدل کرد. تابع عضویت آنها نیز همانند شکل ۵ است .

مقادیر نوسانات روزانه را می توان بر طبق رابطه ١محاسبه کرد:

در علم فازی معیارها باید توسط توابع عضویت نمایش داده شوند. در این مقاله از تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای استفاده می کنیم که  تابع عضویت کوتاه ،متوسط و بلند بر طبق روابط ٢ محاسبه می شوند.

پارامترهای این توابع نیز به صورت زیر تعریف می گردند:

تابع عضویت کوتاه =(٠.٧١و٠.۴٢و٠.١۴و٠)

تابع عضویت متوسط =(١.۴٢و١و٠.٧١و٠.۴٢)

تابع عضویت بلند=(١.۴٢و١)

رنگ بدنه نیز یک خاصیت مهم یک شمع است و با سه کلمه سیاه ، سفید و خنثی تعریف می شود. اگر قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد از تعریف سفید و اگر نرخ باز شدن کمتر از نرخ بسته شدن باشد از تعریف سیاه و در نهایت اگر قیمت باز شدن با نرخ بسته شدن برابر باشد از تعریف خنثی استفاده می نماییم . تعریف رنگ بدنه به صورت قوانین فازی زیر تعیین می شود:

ادامه مطلب
بدون نظر

شناخت برخی استراتژی معاملات

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

فارکس

فارکس در واقع خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازاریکپارچه مجازی ۶است که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند. با توجه به اینکه همه ملل به سوی جهانی سازی اقتصاد پیش می روند فعالیت این بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود.

-استراتژی معاملات

به عنوان یک معامله گر باید تکنیکی برای خرید یا فروش داشته باشیم . بر اساس مفاهیم موجود در بازار سرمایه دو نوع استراتژی کلی وجود دارد : نوع اول تحلیل فنی٧ و نوع دوم تحلیل بنیادی ٨[۵].

تحلیل فنی بررسی حرکت قیمت است . در این تحلیل با استفاده از رفتار نمودار می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.با تحلیل نمودارها می توان روندها و الگوها را تشخیص داد و به معامله گر کمک می کند تا موقعیتهای خوب معامله را تشخیص دهد . استفاده از اندیکاتورها  در این نوع تحلیل بسیار رایج است [۶].

تحلیل بنیادی روشی برای نگریستن به بازار از چشم نیروهای اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارد.

در این مقاله با استفاده از تحلیل فنی، سعی در پیش بینی رفتار جفت ارز یورو- دلار داریم . یکی از مفاهیم کاربردی در این عرص ه ، منطق فازی می باشد. با استفاده از این منطق می توان الگوهای نموداری و روندها را مدل کرد و بر اساس قواعد فازی خروجی مورد نظر که همان سیگنال های خرید و فروش هستند،     استخراج می شود و بر اساس آن می توان اقدام به انجام معامله کرد.

انواع نمودارهای قیمتی

از مهمترین نمودار ها در تحل یل فنی بازار ارز م ی توان به میله ای و خطی و شمعی اشاره کرد که در این مقاله از نمودار شمعی استفاده شده است . نمودارهای شمعی همان اطلاعات میله ای را در گرافیکی زیباتر نشان می دهد. با توجه به شکل ٣ نمودارهای شمعی از دوقسمت بدنه و سایه تشکیل شده است . بدنه به طول نرخ باز و بسته شدن اشاره دارد و سایه نیز بیانگر فاصله بیشترین قیمت تا نرخ بسته شدن و کمترین قیمت تا نرخ باز شدن است .

ادامه مطلب
بدون نظر

بیان مهم ترین جاذبه های طبیعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

از مهم ترین جاذبه های طبیعی می توان به آب وهوا ، چشم انداز های طبیعی ،نواحی سواحلی ، پوشش گیاهی و حیات جانوری ، خصیصه های ویژه زیست محیطی  ،پارک ها و مناطق حفاظت شده اشاره کرد[١]. جاذبه های فرهنگی عبارت است از کلیه تجلی ها وتبلور های بیرونی ورسمی فرهنگی مادی ویا مصنوعی هستند. جاذبه های فرهنگی مادی : اماکن تاریخی ،موزه ها ، معماری ،بناهای تاریخی ،بناهای مذهبی ومراکز فرهنگی ،محل های باستانی ومراکز مسکونی جدید.جاذبه های معنوی شامل : هنر های نمایشی ،شعر ،ادبیات ،نقاشی ، مجسمه ،حکاکی ،فرهنگ عامه وصنایع دستی است .

اقامتگاه گردشگری : درسال ١٩٩٠ توسعه های گردشگری به منظور اجرای پروژ های بزرگی جهت گیری می شد وهدف اصلی آنها رفع نیازگردشگران علاقه مند به داشتن تعطیلاتی راحت ، بدون دغدغه ، با تمام تجهیزات ولوازم مورد نیاز بوده است . درواقع با ساخت اقامتگاه های بزرگ سبک وتوسعه گردشگری به حالتی متعادل درآمد وفعالیت های توسعه به گونه ای هدایت گردید که مایحتاج رو به رشد مسافران راحت طلب وجویای امکانات کامل ومجهزتامین گردد.فنل (١٩٨٠)در این رابطه می نویسد: فعالیت های ساخت واحداث اقامتگاه های بزرگ در نیمه های سال ١٩٨٠ به اوج خودرسید که دراین مورد می توان به اقامتگاه ٣١٠٠٠ جریبی وایکولوا ١در هاوایی اشاره نمود[٢].

مسافران چه جاهای اقامتی را ترجیح می دهند؟

۵۶ درصد توریست ها هتل ومتل را ترجیح می دهند وبقیه درصد جاهای اقامتی دیگر بود.اینکه هتل ومتل را به چه درجه ای انتخاب کنند بستگی به تجربه ی سفر قبلی آنها وامکانات آن هتل ومتل دارد نه اینکه واقعا به چه جایی قصد دارند، سفر کنند ویا واقعا هتل ومتل چند درجه مناسب است .اینکه هتل ومتل را برای چه جاهایی انتخاب می کنند بستگی به قصد ومقصد مسافرت داشت . مثلا درباره سفر به یوسمیت ٢ ،کابین را به جای هتل ومتل انتخاب کردند. اکوتوریست های باتجربه فقط ۴١ درصدشان هتل ومتل را ترجیح دادند.این ها به کابین وکلبه ٣ ومسافرخانه ۴ وکمپ  بیشتر علاقه مند بودند.همچنین معلوم شد که نوع فعالیتی که در سفر انجام می دهند برای اکوتوریست ها خیلی مهم تر از جای اقامتی شان است .به طور مثال مشتریان تورهای مسافرتی اروپایی عموما فقط به دنبال یک جای اقامتی راحت بودند وخیلی سخت نمی گرفتند.آن ها عقیده داشتند که سختی وتحمل کردن بخشی از سفرشان است . در مطالعات Silverberg و Backman وBackman(١٩٩۴) علائق اکوتوریست ها ازآپارتمان ۵ به اردوگاه ۶ تغییر کرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

زیر ساخت های گردشگری مرتبط با معماری : امروزه در بسیاری از نقاط دنیا   طراحی اماکنی مانند هتل ها ، فرودگاه ها ، رستوران ها و…از مهمترین فعالیت های مشترک معماری وگردشگری حساب می شود ومعماران سعی می کنند تا علاوه بر طراحی اصولی وزیبا بر جذابیت های بنا ،به طوری که آن را منحصر به فرد نماید ، بیافزایند. در گردشگری این عصر ،در بعضی مواقع تاسیسات گردشگری علاوه بر نقش رفع نیاز های مردم نقش جاذبه ای هم پیدا کرده اند

.از مهمترین موارد قابل ذکر در طراحی چنین تاسیساتی ،رعایت فرم در کنار عملکرد بنا است .چرا که در چنین بناهایی عملکرد موثر تر است اما نباید از فرم غافل شد . اما ضروری آنکه ، متصدیان و مسوولان برنامه ریزی تسهیلات جهانگردی ، باید قبل از هر چیز با همه مقررات و ضوابط همراهی کنند. علاوه بر این مقررات وضوابط چند معماری بومی رهنمود مفید دیگر نیز وجود دارد(جدول ٢)

باید بتوان تا حد امکان مناظر را از هر ایوان وپنجره ای مشاهده کرد .آلودگی بصری ، اغلب مفهومی بحث برانگیز است .بعضی چیز ها در تمام دنیا زشت منظر به شمار می روند[١].اصولی که مطرح شد ،اصولی از همخوانی معماری ومحیط به ویژه در خصوص تاسیسات گردشگری است .

معماری به عنوان یک جاذبه گردشگری: ضرغام بروجنی با توجه به این مطلب که معماری به عنوان جاذبه گردشگری تعریف شودبه این نتیجه رسیده است ، هنگامی که به آثار وپدید های مختلف به دید گردشگری نگاه می شود ، بسیاری از آن ها در زمره جاذبه های گردشگری دسته بندی می شوند.به عبارتی دیگر ویژگی های جذاب یک کشور یا یک منطقه اساس توسعه جهانگردی را فراهم می کند.به طور معمول جاذبه هایی باید جستجو شوند که میراث و ویژگی های منحصر به فرد ومتمایز فرهنگی وطبیعی یک ناحیه را منعکس کنند و برای تقویت این ویژگی ها به درستی توسعه یابند[١].

ادامه مطلب
بدون نظر

تانسیل های خاص هر منطقه برای جذب توریست

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

ضرورت پژوهش در این است که با توجه به افزایش تعداد گردشگران این منطقه و جاذبه های طبیعی بیابان لوت بایستی امکانات مناسب برای گردشگر داخلی و خارجی فراهم شود درنتیجه وجود یک برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد گردشگاه های مختلف که در این میان حفظ محیط زیست ، فرهنگ بومی وفرهنگ ها در منطقه در نظر گرفته شود،ضروری است .

باید توجه داشت که بهتر است از پتانسیل های خاص هر منطقه برای جذب توریست بهره جست و با حذف و نگهداری امکانات طبیعی سطح عمر و کیفیت محیطی آن ها را ارتقاء بخشید و نیاز های اولیه گردشگر را فراهم ساخت .پس لازم است که تعادل بین نیاز گردشگر و حفظ کیفیت زیست بوم برقرار شود..

در همین راستا با بررسی نقش معماری در گردشگری و همچنین توجه به علائق اکوتوریست ها برای انتخاب جای اقامتی، فرض نویسنده بر این است که چنانچه اقامتگاه گردشگری با رویکرد معماری بومی(طبیعی)  طراحی شود، می تواند راه حل مناسبی برای ارتقاء اکوتوریسم منطقه کلوت های شهداد باشد.

از دید راپاپورت معماری بومی، به جای تسلط بر طبیعت سعی در ایجاد تعادل با آن را دارد واین نعامل را عامل برتری آن بر معماری های صاحب سبک در زمینه آن چه که به بررسی روابط میان محیط ساخته شده انسان و طبیعت می گردد، می داند. معماری بومی چون برخاسته از بطن منطقه است می تواند باعث رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و درنتیجه رونق اکوتوریسم شود.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی انواع گونه های گردشگری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

یکی از اشکال گردشگری که در عصر حاضر به آن توجه خاصی شده است ، اکوتوریسم بیابانی می باشد که در کشورهای مختلف جهان ، در حال توسعه وکسب جایگاهی خاص در میان انواع گونه های گردشگری است . در فرهنگ ایران ، بیابان واژه ای است که به مناطق خشک و کم آب وعلف اطلاق می شود.

واژه بیابان در فارسی کهن ویاپان (Vyapan)، در فرهنگ عرب ، صحرا(Sahara) و در زبان لاتین و انگلیسی معادل کلمه دیزرت (Desert) آمده است . مناطق خشک ، بیابانی و کویری در حدود یک سوم خشکی های جهان را تشکیل داده است . داشتن چنین پهنه ای، لزوم توجه به پتانسیل های این مناطق ، در راستای توسعه پایدار را پیش از پیش ضروری ساخته است [٨].

باتوجه به اینکه قسمت اعظم کشور ایران درقلمرو مناطق خشک وبیابانی قرار دارد،شناخت دقیق واصولی وتوانایی های بیابان ها وکویرها به خصوص دشت وبیابان لوت وراه های بهره برداری ازآنها، ازضروریات اساسی توسعه اقتصادی واجتماعی منطقه وحتی کل کشوراست یکی ازساده ترین راه های استفاده ازاین گونه اراضی، استفاده از توانمندی های اکوتوریستی آنهاست .

تا کنون شناخت جاذبه های اکوتوریستی این منطقه به طور کامل صور ت نگرفته ولازم است مطالعات دقیق تری درخصوص ویژگی های این جاذبه ها برای توسعه این صنعت نوپا صورت گیرد وهمچنین ایجاد زیرساخت های مناسب تا از طریق آن ها حداقل نیازهای آسایشی را برای گردشگران فراهم کند. این زیر ساخت ها انواع تجهیزات حمل ونقل ، امکانات فراهم سازی تغذیه و سایر نیاز های اولیه مانند اقامتگاه هستند سوال اصلی پژوهش این است که مؤلفه های مؤ- ثر معماری بومی در طراحی اقامتگاه گردشگری جهت ارتقاء اکوتوریسم چیست ؟ و آیا معماری بومی توانایی سازگاری با زیست بوم را دارد و می تواند نیازهای گردشگران را در حد قابل قبولی فراهم سازد؟

ادامه مطلب
بدون نظر

شناسایی عوامل مؤثر بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

در مقدمه این معاهده مقرر شده است که » با تاکید مجدد بر اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه که در فصل دوم خود بیان می دارد که دولتها برطبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل نسبت به اقدام برای استحصال منابع خود در راستای سیاست های زیست محیطی و توسعه ای خود حق حاکمیت دارند و همچنین مسئولیت دارند تا اطمینان یابند که فعالیت های داخل در حوزه قضایی و یا کنترل آنها سبب خسارت به محیط زیست سایر دول و مناطق خارج از محدوده حوزه قضایی ملی آنها نگردد.« (دفتر حقوقی امور مجلس ریاست جمهوری, ,۱۳۷۹ ص. ص(۳۲

مواد ۳و۴ و۱۲کنوانسیون نیز تاکید بسیار بر مشارکت در تصمیم گیری و تصمیم سازی دارند. ماده ۱۹ نیز از لزوم آموزش و ظرفیت سازی و آگاهی عمومی در اجرای اهداف معاهده سخن ها رانده است. نابرابری جبران ساز در لزوم مقابله با بیابان زایی در بند۷ ماده ۲۰ و مقدمه کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفته است.  بر این اساس متعاهدین موظف به اجرای برنامه جامع برای بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی شده اند.

همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون از طریق اجرای »برنامه های عمل ملی«و»برنامه های عمل منطقه ای«اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بیابانزایی و کاهش اثرات خشکسالی می نمایند مواد ۱۰ تا ۱۳ این کنوانسیون چند ویژگی را برای این قبیل برنامه های عمل بر شمرده است که رعایت این ویژگیها می تواند مستقیماً بر میزان پدیده ریزگردها باشد.

نخست اینکه این برنامهها باید به اجرای روشهای پیشگیری از تخریب زمینهایی که هنوز تخریب نشدهاند یا مختصری فرسایش یافتهاند توجه مخصوص نمایند. دوم اینکه همراه با »استراتژیهای بلند مدت«بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی بوده، براجراء تأکید داشته و با سیاستهای ملی برای توسعه پایدار ادغام گردند

ادامه مطلب
بدون نظر

کنواسیون مبارزه با خشکسالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

کنواسیون مبارزه با خشکسالی

حوزه چهارم و مرتبط با ریزگردها درحقوق بین الملل موضوع کنترل و مبارزه با خشکسالی است. یکی از دلایل اصلی گسترش پدیده ریزگردها نیز هم اکنون تشدید اثرات خشکسالی است. در این خصوص به گواهی اسناد بینالمللی، باید از کنوانسیون ۱۹۷۳ اواگادوگو در خصوص تشکیل کمیته دائمی بین الدولی نظارت بر خشکسالی یاد نمود. این کنوانسیون با هدف مبارزه با خشکسالی و آثار آن در منطقه آفریقا تدوین گردیده است. (United Nations Environment Programme, 1997, p. 151) علاوه بر این کنوانسیون، کنوانسیون مقابله با بیابانزایی نیز به طور مفصل به موضوع خشکسالی پرداخته است. در نهایت می توان گفت که پدیده گرد و غبار با موضوعات متنوعی پیوند می خورد.

 حقوق موضوعه ایران

برطبق اصل ۵۰ قانون اساسی ایران »در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.«

آنچه که درخصوص ریزگردها با توجه به این اصل مطرح می شود این است که اطلاق قسمت اخیر اصل ۵۰ قانون اساسی نمی تواند مستمسکی در دفاع از حقوق ملت در عرصه بینالمللی باشد. زیرا به هر حال این اصل ریشه در حقوق داخلی دارد و نمی تواند به صرف اندراج در حقوق داخلی در عرصه بینالمللی بدان استناد جست (حبیبی، ۱۳۸۲،صص.(۱۷۵-۱۷۳ لیکن این واقعیت که منشا ریزگردها خارجی است، نمی تواند دولت را از انجام تعهدات مندرج در این اصل بری نماید. بر همین اساس در چارچوب مدیریت بحران، تا زمانی که بتوان به توافقی جامع با سایر همسایگان دست یافت، دولت متعهد به انجام تعهدات خود می باشد. به این ترتیب تا زمان حل مساله به صورت مدیریت کلان باید با استفاده از طرحها و برنامه های منظم، تاثیرات سوء این آلودگی ها را به حداقل کاهش داد.

براین اساس باید حق بر سلامتی در گرو ارائه راهکارهایی همچون تهیه ماسک های محافظتی مناسب و درمان افراد در کلنیک های خاص و … تحقق می یابد. مالچ پاشی به منظور کاهش شدت این پدیده نیز در کل اقدامی مناسب برآورد می شود. ایجاد کمربندهای سبز در اطراف شهرها به ویژه در منطقه سیستان، در استانهایی همچون کرمانشاه، ایلام، کردستان و خوزستان به یقین در کاهش شدت این مضرات مفید است.

ادامه مطلب
بدون نظر

مبانی حقوق بشری تعهدات دولت به رفع الودگی غبار

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

مبانی حقوق بشری تعهدات دولت به رفع الودگی غبار

حق بر محیط زیست سالم

به رغم کاربرد وسیع حقوق بشر در ادبیات حقوقی جهان، همچنان مفهومی روشن و مورد قبول اتفاق ملتها از آن وجود ندارد و صاحب نظران برداشتهای مختلف و گاهی متضاد از مفهوم و قلمروه آن ارائه می دهند اما همه برداشتها در یک فاکتور مشترک هستند و آن اینکه موضوع این حقوق آدمی است. نمی توان به درستی ادعا نمود که واقعاً کدام یک از این حق ها بنیاد واقعی حقوق بشر هستند. اما می توان از حق حیات، حق بر سلامت و حق بر محیط زیست سالم به عنوان برخی از حقوق بنیادین بشر نام برد. امروزه در حقوق بین الملل موضوعاتی مطرح می شود که پیش تر تنها در قلمروی حقوق داخلی قابل طرح بود. این پدیده دو دلیل دارد. نخست آنکه موضوعاتی همچون پدیده های زیست محیطی ماهیتاً مرزگذرند .

اثرات سوء ناشی از فعالیت های انسان تغییراتی را با دامنه و عمق گوناگون در محیط زیست پدید می آورد، به گونه ای که اغلب بیش از یک دولت و گاه تمامی جهان درگیر آن می شوند. دوم آنکه گسترش بی سابقه تعامل دولت ها و ملت ها با یکدیگردر زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گرایش به از میان بردن موانع گوناگون در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد و ایجاد موافقتنامه ها و سازمان های جهانی همچون سازمان تجارت جهانی در این حوزه، انقلاب اطلاعاتی ناشی از پیشرفت های بی سابقه فناوری ار تباطات و اطلاعات، تجارت الکترونیک، گسترش شرکت های چندملیتی و در یک کلام فرایند جهانی شدن، موجب شده است تا دامنه موضوعات تصمیمات بین المللی بیش از پیش وارد قلمروی داخلی دولتها شود. در این میان پدیده های زیست محیطی همواره در صدر فهرست این موضوعات جدید قرار دارند، زیرا پیچیده اند و این پیچیدگی موجب می شود تا به تمامی زمینه های یادشده مربوط شوند و در نتیجه بیش از پیش جنبه بین المللی پیدا کنند (Steven Bernstein, p. 154)

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیایی ایران

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 1 ماه پیش ارسال شده

کشور ایران به دلیل ساختار های محیطی داخلی و موقعیت جغرافیای همواره درمعرض الودگی غبار و طوفان شن از سوی کشورهای همسایه عراق و عربستان ،کویت در غرب , طوفان های مستمر از سمت افغانستان در مناطق شرقی قرار دارد. وجود صحراهای عظیم شمال عربستان،باتپه های ماسه ای وسیع و بیابانهای لخت و لم یزرع و بیابانهای رسی و کفه ای د رجنوب عراق و شمال شرق کویت، خش شدن تالاب هامون و ایجاد سدها متعدد برروی رودخانه هیرمند، نشان دهنده وضعیت مستعد طبیعی و کانون انتشار آنها در جنوب و غرب و شرق ایران است.

ریزگردها، ذرات معلق کوچک اعم از جامد و مایعی است که در هوا یافت می شوند. درحقیقت این نوع از آلودگی هوا شامل هر نوع ماده شناور در هوا می شود. این ذرات و مواد شناور شامل گرد و غبار و دود و ذرات قابل رویت تا ذرات ریز میکرونی دیگر می شوند. محتوای این ذرات نیز از شنهای درشت تا فلزات گوناگون، باتوجه به جغرافیای محل و مشخصات خاکها و محیط جغرافیایی را متغیرند. در علم آلودگی هوا گاهی تحت عنوان »آئروسل« از آنها یاد میشود (د.ج،, ,۱۳۷۱ ص. (۳۱ و منظور از آن پراکنده شدن یک ماده جامد یا مایع در هوا است منشاء افزایش این ریزگردها در هوا نیز گوناگون بوده و ممکن است منشأء طبیعی یا مصنوعی داشته باشند.( همان،ص(۲۲ فعالیتهای انسانی نظیر کشاورزی تا فوران آتشفشان، کویر زایی، طوفان و نظایر آن را شامل می شود. (بوتکین, ,۱۳۸۲ ص. (۴۶۳

خسارات ناشی از ریزگردها نظیر سایر آلاینده های هوا متعدد و متنوع است. در حوزه خسارات وارده بر اموال و منافع، ریزگردها به عنوان یکی از آلاینده های هوا بر منابع دیداری تأثیر نامطلوب دارد و هوا سپهر را بد رنگ و میدان دید را محدود و شفافیت هوا را کاهش می دهد.(همان ،ص(۴۵۸ به تبع خسارات وارده از ریزگردها نیز با توجه به حجم و گستره و میزان وزش باد و سایر شرایط اقلیمی می تواند متغیر باشد. ذرات ریز میکرونی با نفوذ در ششها زمینه بیماریهای متعدد از جمله سرطانها را فراهم می آورند. (پل،, ,۱۳۶۹ ص. ۳۱ و(۹۵

اگر ذرات غلیظ گرد و غبار همراه با طوفان شدید باشد پدیده معروف به » باران خون« درمناطق بیابانی ونیمه بیابانی اتفاق خواهد افتاد. درحوزه خسارات وارده بر اشخاص میزان مراجعات افراد مبتلا به آسم و حساسیت به دلایل التهاب دستگاه تنفسی به مراکز درمانی افزایش می یابد. (البنین, , ۱۳۸۹ ص. (۱۳۰ علاوه بر این میزان تولید محصولات کشاورزی و باغی را کاهش می دهد ذرات بسیار ریز آلاینده با قطر کمتر از دو نیم میکرون اهمیت ویژه ای دارد. زیرا عموماً این ذرات از طریق تنفس وارد ششها شده و آثار مزمن تنفسی ایجاد می کنند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 5 از 316« بعدی...34567...102030...قبلی »