بررسی قاعده منع تحصیل دلیل

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

 

شاید بتوان گفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات آیین دادرسی مدنی ایران بحث قاعده منع تحصیل دلیل و بایدها و نبایدها پیرامون آن بوده چه آن هنگام که این که نام تحصیل دلیل به صراحت اولین قوانین آیین دادرسی مدنی ایران آمـد و چه اکنون که هیچ نامی از منع تحصیل دلیل در قوانین مشاهده نمیشود . دو اصل اساسی در آیین دادرسی ایران و شاید بتـوان گفت  تمامی نظامهای دادرسی جهان یکی رسیدن به حقیقت در دادرسی مدنی و یکی حفظ بیطرفـی و رعایـت  سـایر حقـوق اصحاب دعوا در دادرسی از سوی دادرس است که برخی حقوقدانها معتقدند این دو اصل در  رعایت قاعده منع تحصیل دلیل بـا یکدیگر برخورد نموده و دادرس  را در دو راهی قرار می دهد.

قاعده منع تحصیل دلیل

در دادرسی های مدنی قاعده ای به نا «قاعده منع تحصیل دلیل » از سوی قاضی موجـود اسـت کـه میراثـی از نظـام اتهامی و مورد حمایت  مکتب لیبرالیسم می باشد.برای تشریح این قاعده لازم است آگاه باشیم که  کـه قـائلین بـه ایـن قاعـده معتقدند دادرس مدنی در عملیات قضایی خود با دو تکلیف روبروست ؛نخست اینکه وقایع مادی را که بـه او عرضـه شـده اسـت بررسی نماید ودیگر اینکه آن وقایع را با قانون تطبیق بدهد.در عملیات نخستین گفته می شود طرفین دعوا باید دلایـل خـود را ارائه دهند و دادرس هم فقط باید به همان دلایل رسیدگی کند و حق ندارد به علم شخصی خود استناد نماید زیـرا مـورد سـوء ظن قرار می گیرد ونیز حق ندارد به دلیلی استناد کند که اصحاب دعوا ارائه نکرده اند و و اگر هم نیازی به معاینـه  یـا تحقیـق محلی باشد باید از سوی طرفین دعوا درخواست شود و طرفین دعوا از آن اطلاع داشته باشند،همچنین حق نـدارد بـه ادلـه ای استناد کند که در دعوای دیگری اقامه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است .قاعد «منع تحصیل دلیـل از سـوی قاضـی»قصـد بیان همین ممنوعیت ها را دارد.

این قاعده در کنار قواعد دیگری همچون قاعده «وجوب مساوات میان طرفین دعوا»و قاعد «عدم جـواز اسـتناد قاضـی بـه علـم خود»وقاعده «ممنوعیت اجتماع صفت قاضی در یک نفر»زمینه دادرسی عادلانه را فراهم می سازد.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با مفهوم صنعت گردشگری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد باعث شده که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و بعنوان یک صفعت تلقی شود. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را بعنوان منبع اصلی در آمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت از روبه رشد ترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای علاقه مند توجه خود را به این بخش از صنعت جلب کرده و برای آن برنامه ریزی نمایند .

تنوع، کیفیت بالا و قیمت پائین خدمات درمانی در ایران با توجه به موقعیت و شرایط جغرافیایی این کشور از عوامل موثر در جذب گردشگری سلامت است (صدر ممتاز، آقارحیمی، ۱۳۷۹، (۲ با این وجود توسعه این حوزه از گردشگری آنگونه که باید مورد توجه نهادهای متولی امر قرار نگرفته و درآمد جهانی گردشگری سلامت باروندی صعودی از حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت و پیش بینی می شود این روند رشد همچنان باشقاب ادامه یابد و تا سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.(خدایی ، (۱۳۸۹ برآورد ها نشان می دهد هر توریست سلامت ۳ برابر یک توریست عادی ارز آوری دارد و در آمد حاصل از گردشگری سلامت در منطقه آسیا به میزان ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید.

از این رو است که کشورهای مختلف جهان، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه در این صنعت وارد شده و برای افزایش سهم خود از این بازار پر سود تلاش می کنند.

در جنوب و شرق آسیا کشورهایی مانند هند، مالزی، فلیپین، تایلند و سنگاپور در این زمینه رشد قابل توجهی داشته اند و در خاورمیانه اردن، لبنان، امارات و ترکیه در این زمینه فعالند.

ایران نیز دارای ظرفیت های بالایی جهت جذب تورسیم سلامت است با وجود آن و با توجه به امکانات بسیار این کشور هنوز نتوانسته جایگاه خودش را در این صنعت یافته و گام هالی نخستین را طی می کند. بررسی نقش و تاثیر صنعت گردشگری در رونق اقتصادی ایران نشان می دهد که بعلت پائین بودن شمار گردشگران بویژه گردشگران خارجی در ایران این تاثیر در مجموع بسیار کم و ناچیز است. (خدایی، (۱۳۸۹ سئوال اینست که سهم ایران و برنامه ریزی آن در گردشگری سلامت چگونه است؟

با توجه به اینکه صنعت گردشگری در جهان کنونی سومین پدیده اقتصادی پویا، پر رونق وروبه توسعه بعد از نفت و خودرو سازی است و امروزه به صنعتی بسیار پول ساز تبدیل شده و به سرعت در حال افزاش در کشورهای پیشرفته است و اقتصادانان آنرا صادرات نامرئی نامیده اند. (خدایی، (۱۳۸۹ اما ایران با داشتن جاذبه های زیاد سهم بسیار اندکی از این صنعت را به خود اختصاص داده.

استفاده نامناسب از توانمندی های گردشگری، نبود نگرش مناسب نسبت به این صنعت بعنوان یک سنعت اقتصادی در آمدزا و آور و نبود امکانات مناسب جهت پذدیرش گردشگران خارجی در کشور روند کار را در کشور با مشکلات جدی مواجه کرد و با توجه به آثار مثبت توسعه این صنعت از قبیل توسعه زیر ساخت های بهداشتی، افزایش تعداد بیمارستان های استاندارد بین المللی، افزایش در آمدهای ارزی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص پزشکی و بهداشتی و چالش های این عوامل برای توسعه این صنعت نقش بسیار حیاتی و اساسی دارد.

ادامه مطلب
بدون نظر

چارچوب نظریه حملات آنالیز الکترومغناطیسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

در مدل متداول ارزیابی سیستمهای رمزنگاری سیستم آمن به سیستمی اطلاق می شود که حتی در صورت دسترسی کامل به اطلاعات رد و بدل شده بین رمزنگار و رمزگشا نتوان کلید رمز را بازیابی کرد. دراواسط دهه ۹۰ میلادی نوع جدیدی از حملات رمز شکنی موسوم به حملات کانال جانبی معرفی شد که از اطلاعات نشت داده شده از یک سخت افزار رمزنگار درحال پردازش اطلاعات، نظیر زمان اجرای یک فرایند پردازشی، توان مصرفی، تشعشعات الکترومغناطیسی ساطع شده به کمک آنالیزهای آماری برای شکستن رمز و استخراج کلید استفاده می کند. اطلاعات نشت شده از سختافزار رمزنگار برای تمامی پیام های رمزشده یکسان و ثابت نیست و در هر لحظه متغیری از نوع الگوریتم و داده های پردازش شده درآن است. بخشی از این دادهها اطلاعات مخفی الگوریتم یا همان کلید الگوریتم هستند، که هدف تمامی حملات کانال جانبی خصوصاً حملات تحلیل الکترومغناطیسی می باشند. در حملات کانال جانبی میزان موفقیت حمله ارتباط مستقیم با میزان همبستگی اطلاعات نشت شده با کلید خصوصی رمز دارد. برای پیادهسازی این حملات کانال جانبی، توان محاسباتی و هزینه سخت افزاری زیادی لازم نیست و دلیل موفقیت آنها کشف مقادیر میانی اجرای الگوریتم و استفاده از آنها میباشد. برای مثال شکل (۱) مدل یک سخت افزار رمزنگار را در هنگام عملیات رمزگذاری دادهها با در نظر گرفتن اطلاعات نشت داده شده از کانال جانبی نشان میدهد.

امروزه این گونه حملات بخاطر سادگی و مؤثر بودن به سرعت گسترش پیدا کردند تا آنجا که اکنون مهمترین خطر برای سیستم های رمزنگاری فعلی از ناحیه هدف قرار دادن نقاط ضعف موجود در پیاده سازی و استفاده از اطلاعات نشت داده شده از کانال جانبی، بشمار می روند. از طرفی حملات آنالیز آماری و الگوریتمی در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. در نتیجه پیادهسازی صحیح یک الگوریتم رمز الزاماً به معنای آمن بودن آن نیست || ۱ . پس از انتشار حملات آنالیز الکترومغناطیسی در سال ا۲۰۰ توسط QuiSquater و همکارانش در ۲ ، تاکنون انواع مختلفی از این گونه حملات پیشنهاد شده و توسعه یافته است

ادامه مطلب
بدون نظر

اصول شهرسازی ایرانی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

شهرهای قدیمی ایرانی عموماً از ساختاری تا حدودی مشابه تبعیت می کنند. این ساختار شامل اجزائی چون محله ها، مسجد جامع، بازار، ارگ حکومتی، میدان و تکیه بوده است. که به مثابه یک کل مرکب از اجزا به صورت محلات و مرکز شهر می داند که در آن “هر محله به صورت واحدی اداری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی جزئی از شهر محسوب می شده است”.[۱] شکل گیری بافت محله تحت تأثیر عوامل معین اجتماعی (قومی و مذهبی) عوامل اقتصادی (حرف و مشاغل ) و عوامل طبیعی ( شکل زمین ، چگونگی توزیع منابع آب و پراکندگی آن ) بوده است . لیکن موجودیت هر محله به عنوان یک پدیده زنده در بستر ارتباط متقابل و تنگاتنگ این عوامل با یکدیگر شکل گرفته است . [۲]

نظام شهرسازی سنتی ایران بر مجموعه ای از ضوابط و قانونمندیهای کهن، ولی نانوشته و غیرمکتوب، استوار بوده است .این قانونمندیها تلفیقی از خصوصیات اقتصادی ، ویژگیهای محیطی و جهان بینی یا منظری از هستی بوده که پیش روی انسان قرار داشته است و بر اساس آنها، در شهرسازی به عواملی همچون عامل آب، عامل دفاع، وحدت عملکردی کارکردها و انواع جدایی گزینیهای فضایی، کارکردی و طبقاتی توجه شده است.

در دهه های اخیر، با تغییرات شگرف ساختار فضایی محله های شهری از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها کاسته شده و نارسایی هایی چون آلودگی های زیست محیطی، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، بدمسکنی، آسیب های اجتماعی روانی و فرهنگی ، به ویژه اتلاف سرمایه های مادی و معنوی، را به همراه داشته است.[۳]

قرار گیری ساربان محله در محدوده بافت فرسوده شهر بجنورد و دارا بودن عناصر با ارزش معماری و شهری نشان از پتانسیل های طبیعی و مصنوع بسیاری در جهت بهره بردن از اصول و مفاهیم شهرسازی ایرانی در طراحی آن برای معاصرسازی این محله قدیمی می باشد که متأسفانه به این پتانسیل ها توجه چندانی نشده است. و عدم بهره گرفتن از این اصول در معاصرسازی و ترمیم بافت فرسوده این محله تاریخی و همچنین عدم استفاده از الگوی طراحی آن به عنوان راهنمای طراحی محله های جدید می باشد ، که مسائل و مشکلات زیادی را به همراه داشته است لذا این پژوهش سعی به شناخت اصول شهرسازی ایرانی و ارائه طرح هایی مطابق این اصول برای ساربان محله بجنورد نماید.

روش تحقیق: در این بخش از تحقیق با استناد به روش های معتبری که در حوزه طراحی وجود دارد، روش مورد استفاده پژوهش در راستا دستیابی به مطالعات مورد نیاز از ۳ روش مشاهده ساختارمند ، بازدید سایت ، تحلیل گرافیکی (عکسی) به منظور بازطراحی ساربان محله بجنورد با بهره گبری از اصول و مفاهیم کالبدی شرسازی ایرانی استفاده خواهد شد.

سابقه و پیشینه موضوع: مطالعات انجام گرفته در موضوع مورد بحث، تحقیقات و تألیفاتی است که در راستای مفاهیم شهرسازی ایرانی و همچنین ارائه اصول و معیارهای شهرسازی ایرانی برای طراحی ساختار شهر ها و محلات صورت گرفته است. در ذیل به تعدادی از مطالعات انجام شده اشاره می گردد.

سید حسین بحرینی سال ۱۳۷۴ در کتاب زبان طراحی شهری به ارائه اصول و قواعدی که از خصوصیات فرهنگی _ ارزشی جامعه نشات گرفته است اشاره نمود که تأثیر فرهنگ بر اصول طراحی[۴] منتج از پ÷وهش حاصل نیز می تواند از نقاط مشترک این دو پژوهش باشند همچنین دکتر محمود توسلی در تالیف کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران- جلد اول در سال ۱۳۷۶ به شناخت از اصول و معیارهایی که در طراحی فضاهای شهری در گذشته وجود داشته اند و اصولی که به کیفیت محیط های شهری منجر می شده اند دست یافتند.[۱] سال ۱۳۸۲ سید محسن حبیبیبا تالیف کتاب چگونگی الگو پذیری و تجدید سازمان استخوان بندی محله به ارائه معیار هایی برای تجدید استخوان بندی و ساختار محلات با استناد به ساختار محلات سنتی پرداخت [۵]

محمد کریم پیرنیادر کتاب سبک شناسی معماری ایرانی به بررسی و معرفی اصول معماری و شهرسازی ایران پرداخته[۶] که با اصول معماری و شهرسازی ایران در این پژوهش وجه اشتراک دارند از دیگر پژوهش های انجام شده نیز می توان به تالیف های جهانشاه پاکزاد، جان لنگ، علی آذر- دکتر کریم حسین زاده دلیر و محمد نقی زاده به ترتیب با عناوین مبانی نظری طراحی شهری، طراحی شهری، ساماندهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید و تحلیل و طراحی فضاهای شهری در سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ به نتایجی به ترتیب از قبیل شرح عوامل موثر در ارتقاء کیفیت فضا و همچنین در ادامه این مطالعات ، ارائه دستور العملها و ضوابطی که از آن به عنوان راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران[۷]؛ ارائه چهارنوع کلی طراحی شهری و مجتمع را متشکل از مردم که باهم دارای تعاملند می داند اما محله را یک طرح کالبدی می داند [۸]؛ تبیین اصول و معیارهای طراحی محله در رویکرد نوشهرسازی و طراحی و احیای محله با استناد به این اصول[۹]؛ بر شمردن برخی از اصول و معیارهای نظم دهنده به شهر اسلامی و توصیف و تحلیل مصادیق این اصول[۱۰] که هر یک از این یافته ها خود به نوعی با موضوع پژوهش مرتبط و در همسو می باشند

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل و بررسی همه جانبه ی مفهوم حمایت اجتماعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

شرایط نامساعد اجتماعی و محیطی از عوامل مهم ایجاد فشار روانی هستند که سلامت روان را به مخاطره می اندازد. سلامتی انسان می تواند در اثر وجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل در حالت جسمی و روانی پدیدار شود(کوپر۱ و همکاران، .(۱۰۷ :۱۹۹۰

یکی از مفاهیمروانشناختی که اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است، حمایت اجتماعی میباشد. این موضوع نیز یکی از نیازهای اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. انسانهای اولیه در اکثر دوران تاریخ خود احتمالاً در دستهها و گروههای کوچک زندگی میکردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض خطر حمله موجودات درنده قرار میگرفتند. به عقیده بالبی(۱۹۸۲، نقل از شریفی درآمدی، (۸۵ :۱۳۸۱ در طول تاریخ بشری در صورت کمک اطرافیان، انسانها به بهترین وجه قادر به رویارویی با بحرانها و روبرو شدن با خطرات بوده اند.

مفاهیم روانشناختی  بدینگونه در طبیعت ما نیاز به دلبستگیهای نزدیک استقرار یافته است تا بتوانیم از حمایت خانواده و اطرافیان برخوردار گردیم. آنگونه که از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی استنباط میشود، آن عبارت است از میزان ادراک فرد از این که مورد توجه و علاقه دیگران بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشکل شود به او یاری میرسانند. بنا به تعریف، حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است، یکی جنبه ذهنی که نشان دهنده تصورات و ادراکات فرد از حمایتهای اطرافیان است، و دیگری جنبه واقعی(عینی) است که عبارتست از میزان مساعدتها و کمکهای واقعی ارائه شده به فرد(بیابانگرد، .(۵۷ :۱۳۸۳ منابع حمایت اجتماعی فراهم شده برای فرد نیز متنوع هستند. در این طیف گسترده، حمایت گروههایی از قبیل خانواده، گروه همسالان، دوستان، خویشاوندان، مغازهدار محله، معلمان، همکاران و سایرین قرار دارند. برخی از این گروهها به طور رسمی و برخی دیگر به صورت غیررسمی تأمینکننده حمایت اجتماعی برای فرد هستند(تابع بردبار، .(۱۴ :۱۳۸۳

ادامه مطلب
بدون نظر

تعامل معماری و سازه در معماری ایرانی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

تعامل معماری و سازه در معماری ایرانی

پیشینه هشت هزار ساله ایرانیان در نیارش مجموعه های مسکونی یکجانشینی، زمینه ساز طراحی سیستم های سازه ای متفاوت شکل گرفته بر پایه مصالح موجود در طبیعت می باشد. سازه دیوار باربر و آسمانه قوسی در دوران ایلامی و مادی (۱۲۵۰ ق.م. تا ۵۵۰ ق. م.)، سازه تیر و ستونی متشکل از ستون های سنگی و تیر های اصلی و فرعی چوبی و اسپر های خشتی دو جداره در معماری پارسی (۵۵۰ ق.م. تا ۳۳۰ ق.م.)، سازه قوسی و طاق و تویزه و طاق آهنگ با سنگ های پاک تراش در معماری پارتی متقدم (۲۵۰ ق.م. تا ۲۲۴ م.)، گنبد ها و سازه های آجری عظیم و چفد های بیضوی در معماری پارتی متاخر (۲۲۴ م. تا ۶۵۲ م.)، ابتکارات سازه ای و تنوع در پوشش سازه های چهار طاقی در دوره رازی (۲۵۰ ه.ق. تا ۶۱۶ ه.ق.) و جسارت و سبک سازی سازه ای در شیوه آذری (۶۵۲ ه. ق. تا ۹۰۸ ه.ق.) و بهینه سازی سازه و معماری در شیوه اصفهانی (۹۰۸ ه.ق. تا ۱۲۶۸ ه.ق.) را به دنبال داشته است. “سازه های قوسی بر پایه انتقال نیروهای فشاری به تکیه گاه ها با استفاده از خشت، آجر و سنگ، سیستم سازه ای غالب در ساختمان های ایران مرکزی را تشکیل داده است. همچنین شبکه های سقفی و خرپاهای چوبی در مناطق کوهستانی و چوب خیز ایران به چشم می خورد.”

 بازار ستون فقرات شهر ایرانی

شهر های تاریخی ایران عموما شهر های بازرگانی هستند. در این شهر ها بازار نه تنها به عنوان مرکز اقتصادی و تجاری شهر، بلکه به عنوان مرکز فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی ساکنان شهر، به صورت ستون فقرات سازمان دهنده عناصر معماری شهر برفعالیت های جمعی تاثیر گذار است. ” هیچ یک از ساخته های معماری سنتی تنوع کالبدی و کارکردی بازار را دارا نمی باشند. این در حالی است که با وجود قدمت زیاد، بازار ها هنوز هم پر رونق هستند. بازار در شهر های ایران از پیش به صورت کامل طرح نمی شده است و آماده پذیرش انعطاف های زیادی در زمینه فضایی و کاربردی بوده است. سه کاربرد اصلی بر عهده بازار گذاشته شده است: پابرجا نگهداشتن و توسعه اقتصادی شهر، پرورش و اعتلای روابط اجتماعی-فرهنگی انسان ها و تقویت عقاید اخلاقی و مذهبی رمز پایداری بازار را باید در تنوع کارکرد های آن، ارزش های فضایی معمارانه و استقامت سازه ای آن جستجو کرد. “فضای ساخته شده درون بازار های شهر های ایران هم از دیدگاه هنری و فنی غنی است و هم اسرارآمیز، هم پذیرنده است و هم باز دارنده و محافظه کار.”

 عناصر کالبدی بازار

گستردگی کارکردی بازار با تنوع فضاهای کالبدی همراه گشته است. راسته های خطی بازار به مدد تکثیر واحد سازه ای به طور منظم راسته اصلی بازار و حجره ها و دکان های سازمان یافته در دو سمت آن، راسته های فرعی و حجره های اطراف آن ها در مقیاس خردتر و سراها، کاروانسراها، تیم و تیمچه ها به فعالیت های اقتصادی در مقیاس عمده تر می پردازند. مدارس، مساجد، تکیه ها و میدان هم فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را در خود جای می دهند. عناصر فوق الذکر به ستون فقرات بازار متصل شده و مجموعه ای جامع و چند عملکردی را تشکیل می دهند.” قیصریه، راسته با مقیاس بزرگتر، در ارتباط با تجارت کالا های پر ارزش و چهار سوق در محل برخورد دو راسته عمود بر هم شکل می گیرند. انتهای راسته بازار به مسجد جامع شهر ختم می شود. گویی که بازار از درون جنب و جوش عالم مادی را به سوی دروازه عالم معنی می برد.

ادامه مطلب
بدون نظر

وبسایت رسمی برنامه Wispi – Wispi.biz

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 8 ماه پیش ارسال شده

http://wispi.biz/blog/wp-content/uploads/2017/01/wispi-download-software-app-wispi-biz-1.jpg

درباره نرم افزار ویسپی Wispi: ویسپی یک نرم افزار رایگان ارتباطی موبایل است که به شما امکان تماس تلفنی ، چت های ایمن و برقراری ارتباط توسط اینترنت را می دهد. با این نرم افزار شما قابلیت برقراری تماس صوتی با بیش از ۴۰ کشور جهان نظیر آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان و … را بصورت رایگان خواهید داشت و نکته مهم درباره این تماس ها عدم نیاز به داشتن اینترنت و حتی نصب نرم افزار ویسپی بر روی موبایل دریافت کننده تماس است ! فقط کافی است شما این نرم افزار را داشته باشید. همچنین اگر مایل به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر می باشید با هزینه بسیار پایین که در Rate Table ذکر شده است می توانید این کار را انجام دهید. این برنامه از ارسال انواع فایل/رسانه پشتیبانی کرده و شما می توانید فایل های صوتی ، تصویری و متن را برای مخاطبین خود ارسال نمایید. ویژگی Near By نیز در این نرم افزار وجود دارد که توسط آن می توانید افراد نزدیک خود را پیدا کرده و حتی با آنها گروه بسازید و مطالب آن هارا مشاهده و لایک کنید و کامنت بزارید. و اما رادیو اینترنتی ویسپی Wispi یکی دیگر از امکانات این نرم افزار است که فارسی زبان آن نیز کانال های بسیاری وجود دارد و می توانید از آن استفاده کنید و لذت ببرید.

آموزش ویسپی Wispi

پیشنمایش نرم افزار ویسپی 4 Wispi پیشنمایش نرم افزار ویسپی Wispi پیش نمایش نرم افزار ویسپی 2 پیش نمایش نرم افزار ویسپی

امکانات نرم افزار ویسپی Wispi:

•  تماس رایگان، چت خصوصی و گروهی.

•  دوستانی جدید در نزدیکی خود، با استفاده از جستجو بر اساس موقعیت مکانی، پین کد و پیشنهادات پیدا کنید.

•  کانال‌ها – گفته‌ها و پست‌های خود را به تعداد نامحدودی از دنبال کنندگان کانال ارائه کنید.

•  با هر شماره‌ای (ثابت یا موبایل) به صورت رایگان تماس بگیرید. شما حتی می توانید با دوستانتان در صورت نداشتن دسترسی به اینترنت تماس گرفته و یا چت کنید.

•  به هر شخصی در جهان که Wispi ندارد، SMS ارسال کنید.

•  پیام محرمانه – تصاویری که بعد از چند ثانیه از بین خواهند رفت ارسال کنید.

•  فایل‌های گوناگون چند رسانه‌ای را در چت‌های خصوصی و گروهی خود به اشتراک بگذارید.

•  شبکه‌های اجتماعی – محتواها، فیلم‌ها و تصاویر بسیار جذاب را پیدا کرده و مشاهده کنید.

•  استیکرها و انیمیشن‌های استیکری بسیار جذاب به همراه افکت‌های صوتی فوق العاده به منظور ایجاد لذت به یاد ماندی در هنگام تماس.

• – در زمان تماس دوستانتان، آنگونه که دوست دارید شناخته و دیده شوید.

•  پیام صوتی و تصویری – اگر تماس دوستی را از دست دادید، آنها می‌توانند برایتان تماس صوتی یا تصویری ارسال کنند.

و همچنین YouTube و iTunes – ویدئو‌ها و آهنگ‌های YouTube و iTunes را ببینید، گوش دهید و به اشتراک بگذارید.

از اکنون به ۱۳ زبان در دسترس است:
عربی، اندونزیایی، انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی، کره‌ای، فارسی، پرتقالی، اسپانیایی، تایلندی، چینی سنتی و امروزی و ویتنامی

تغییرات مهم در نسخه ۲٫۰٫۶٫۳ جدید ویسپی Wispi:

– امکان انتقال انواع Media/فایل : شما میتوانید انواع فایل یا رسانه را شامل فیلم ،عکس و… به مخاطبین خود ارسال نمایید.
– پاسخ به پیام ها: پاسخ خاص به هر پیام یا Reply خاص به هر پیام اضافه شد.
– یازسازی کانال ها: بهبود چشمگیر رابط کانال ها و فضای کانال ها.
– بهبود UX یا تجربه استفاده اجتماعی کاربر.
– بهبود پایداری و سرعت نرم افزار.
– بهبود کیفیت تماس و صدا.
– رفع باگ ها و مشکلات دیگر و دانلود ویسپی

دانلود نرم افزار ویسپی Wispi نسخه ۲٫۰٫۶٫۳ برای اندروید و آی او اس ios

| دانلود نرم افزار ویسپی نسخه آخر ( ۲٫۰٫۶٫۳ ) با لینک مستقیم ( برای اندروید )

| همچنین قادر به دانلود نرم افزار از اپ استور برای اپل و گوگل پلی نیز می باشید که لینک آن ها در زیر برای شما درج شده است:

نرم افزار ویسپی Wispi برای آیفون و ios نرم افزار ویسپی Wispi برای اندروید در Google Play

ادامه مطلب
بدون نظر

تهیه اکانت مستقیم منابع علمی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 9 ماه پیش ارسال شده

در این وبسایت سه گونه اکانت ارائه میشود .

۱-  اکانت پایگاه های خاص مانند IEEE xplore , science direct , jstor  و . . . .

۲ – کلیه اکانت های مربوط به یک رشته مانند شیمی ، کامپیوتر ، نرم افزار و . . .

۳- اکانت دانشگاه های خاص مانند Toronto , michigan , mcgill , cornell  و . . .

getpaper account اکانت مستقیم دسترسی به سایت های علمی

در خرید انلاین از ۱۰ درصد تخفیف بهرمند شوید .

برای سفارش اکانت هایی که به صورت انلاین عرضه نمیشوند از فرم زیر استفاده نماییید 

————–  ************************

شرایط اکانت های دسته اول عبارتند از : ( اکانت پایگاه های علمی مانند IEEE , sciencedirect , elsevier , . . . )

اغلب سایت هایی علمی که ما تحت پوشش قرار میدهیم عبارتند از :

Ieeeexplore – Sciencedirect – Springerlink – ISI Web of Knowledge – ASCE – Acs – iopscience – RSC(Royal Society of Chemistry) – ASME – Wiley -scopus – aip – aps – Tyalor and Francis – Emerald – ACM Digital Library– pubmed — proquest – EBSCOhost – Oxford – sage – jstor – ovid  و ۱۲۰۰ پایگاه علمی دیگر

* کلیه قیمت ها به تومان میباشد .

*کلیه اکانت ها شامل ضمانت زمانی میشوند و چنانچه در طول دوره مشکلی پیش امد اکانت تعویض میشود .

*تمدید اکانت با ۱۵ درصد تخفیف انجام میشود .

*اکانت ها چند کاربره قابلیت اتصال همزمان ۶ کاربر را داراست .

*جهت سفارش اکانت از فرم پایین صفحه استفاده کنید .

پژوهشگران گرامی می توانند هنگام خرید اکانت های ماهانه، مشخصات دقیق ۲-۴ مقاله (نام مقاله و لینک دقیق دانلود مقاله) را برای ما ارسال کننند تا ما مناسب ترین اکانت را برای شما ارسال کنیم

————–  ************************

روش نوع دوم عبارت است از : ( اکانت های مورد نیاز یک رشته )

این اکانت ها فقط به صورت ماهانه ارائه میشوند و قیمت ان ها برای هر رشته فقط ۵۹ هزار تومان میباشد. ( در خرید به این صورت ۶۰ درصد در هزینه خود صرفه جویی میکنید ! )

رشته کامپیوتر

IEEE – ScienceDirect – Springer – ACM – Wiley – Taylor & Francis  – Knovel

رشته برق

IEEE – ScienceDirect – Springer – Wiley – Taylor & Francis – Scopus – Knovel

 رشته شیمی

ScienceDirect – Springer – ACS – RSC  – Scopus – Wiley – Knovel

رشته عمران

ScienceDirect – Springer – ACSE – Wiley  – Knovel

رشته مکانیک

ScienceDirect – Springer – ACME – Wiley – Ingenta – Knovel

 رشته مدیریت

ScienceDirect – Springer – Emerald – Wiley – Taylor & Francis – Scopus – Knovel

کلیه رشته ها

ScienceDirect – Springer – ISI web of knowledge – Scopus – Knovel

 

————–  ************************

روش نوع سوم عبارت است از : ( اکانت دانشگاه های سطح عالی )

این قسمت بعدا تکمیل خواهد شد . منتظر باشید .

———-

جهت تهیه سفارش خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید .

Admin@getpaper.ir

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 9 ماه پیش ارسال شده

متن کامل (Full Text) مقالات ISI مورد نیازتان را از ما بخواهید

 

یکی از مشکلاتی که پژوهشگران ایرانی  در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با آن دست به گریبان هستند، تامین مطالب مورد نظر برای تحقیقات کتابخانه‌ای یا Literature Survey است. در این زمینه مهمترین پایگاه جهانی در مقالات تحقیقاتی مجموعه مجلات ISI  می‌باشد که روش ‌های زیادی از جمله استفاده از امکانات بانک‌های اطلاعاتی آنلاین مانند Elsevier  وجود دارد. در حالیکه خلاصه (Abstract) این مقالات  به سهولت قابل دسترسی است،  متن کامل (Full Text) آنها برای استفاده عموم رایگان نبوده و مبلغی از حدود ۲۵ تا ۴۵ دلار برای هر یک مقاله باید توسط مشتری پرداخت شود.
یک راه حل در این زمینه اشتراک سالانه این بانک‌هایست که برای محققان ایرانی محدودیت‌هایی دارد. راه دیگر خریداری تک مقاله با قیمت‌های عنوان شده است که علاوه بر هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰۰۰۰ ریال برای هر مقاله نیاز به داشتن کارت‌های اعتباری بین‌المللی مانندvisa  یا master card دارد.
ادامه مطلب
بدون نظر

پرسش و پاسخ

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 9 ماه پیش ارسال شده

۱  –  شیوه کار وبسایت getpaper.ir چیست ؟

شیوه کار به این صورت است که ابتدا شما درخواست خود را ( اعم از دانلود مقاله ، تهیه اکانت منابع علمی ؛ ترجمه تخصصی ) از بخش مربوطه ارسال خواهید نمود . کارشناسان ما پس از بررسی با شما از طریق ایمیل یا تماس تلفنی ارتباط بر قرار خواهند نمود و جزییات سفارش شما را ارسال خواهند کرد .

۲- منظور از دانلود مقاله چیست ؟

پایگاه های علمی فراوانی در سطح دنیا هستند که شامل مقالات مورد نیاز برای تحقیق و پژوهش هستند . اما دسترسی به این پایگاه های علمی رایگان نیست .

گروه getpaper.ir با دسترسی ویژه ای که به این منابع علمی دارد مقالات مورد نیاز علمی شمارا تهیه میکند . جهت درخواست مقاله از این بخش اقدام کنید . 

۳- منظور از اکانت پایگاه های علمی چیست ؟

منظور اکانت یا دسترسی ویژه ای است که گروه ما برای شما جهت دسترسی به پایگاه های علمی تهیه میکند . اکانت ها به سه دسته تقسیم میشوند .

– اکانت های تک پایگاه : این اکانت ها برای کسانی است که فقط نیاز به اکانت یک پایگاه علمی دارد .

– اکانت های چند پایگاه : این اکانت ها قالبیت پشتیبانی از چندین پایگاه علمی را فراهم می اورد .  این اکانت مخصوص کسانی است که قصد تحقیقات فراوانی در زمینه ای خاص دارند . ( گاها تا ۱۶۰۰ پایگاه )

– اکانت های چند کاربره : این اکانت ها به گونه ای است که همزمان چند نفر میتوانند با استفاده از یک اکانت به چند پایگاه دسترسی داشته باشند .

۴- شیوه پرداخت به چه صورت است  ؟

شما به دو صورت میتوانید پرداخت خود را انجام دهید : 

– به صورت واریز به حساب و یا پرداخت مستقیم : در این شیوه شما باید واریز خود را از طریق کارت به کارت یا واریز به حساب بانکی انجام دهید : مشاهده اطلاعات حساب های سایت 

– به صورت پرداخت انلاین : در این شیوه شما با مراجعه به این صفحه و در قسمت درگاه پرداخت انلاین میتوانید واریز خود را انجام دهید .

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 30 از 316« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »