نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

به دلیل خرابی سیستم برق دسترسی به اینترنت از طریق یارانههای شخصی امکان نداشت. در این وضعیت تلفنهای مبتنی بر وب (Web-enabeled) و گوشیهای هوشمند اصلیترین دستگاهها برای دسترسی به رسانهها بودند. ( Kaigo, 2012, (p. 19 در طول زلزله بزرگ شرق ژاپن رسانه های سنتی مثل تلویزیون و روزنامهها و وبسایتها نتوانستند اطلاعات مهم و مورد نیاز مردم را در مناطق ویرانشده تهیه کنند.

این رسانهها در حد بسیار بالایی غیر مؤثر بودند و خدمات رسانهای به مردم شهر تسوکوبا در همان روزهای اول بحران و دادن اطلاعات حیاتی و ضروری به مردم از طریق اکانت توییتر سیستم اطلاعرسانی شهر تسوکوبا (@tsukubais) انجام میشد. در این زلزله بزرگ توییتر نقش مهم و بزرگی در انتشار اطلاعات در زمان فاجعه در بسیاری از اجتماعات و ارتباطات را به عهده داشت. حجم توییتهای منتشر شده و بازنشر آنها بعد از زلزله ۱۱ مارس ۲۰۱۱ تا زمان ترمیم و استقرار رایانه ها یعنی ۱۷ مارس از سیستم اطلاعرسانی شهر تسوکوبا ۵۹۳ تا بود ( Kaigo, 2012, .(pp. 22-27

همانطور که در بالا گفته شد توییتر و شبکههای اجتماعی نقش مهمی در انتشار اطلاعات مربوط به امنیت و سلامت در میان مردم داشتند. باوجود جریانهای اطلاعاتی مختلفی مه درباره زلزله بزرگ ژاپن ۲۰۱۱ وجود داشت اطمینان از دستیابی مردم به اطلاعات مورد نیازشان مشکل بود؛ بنابراین بعد از وقوع فاجعه بسیاری از محققان Neuro- linguistic ) NLP (programming، مهندسان، نویسندهها و دانشآموزان در سراسر ژاپن بهصورت خود جوش یک کارگروه به نام ANTI NLP تشکیل دادند و تلاش کردند توییتهای منتشر شده در توییتر را بهصورت فرمهای قابل استفاده دسته بندی کنند؛ بنابراین بر روی توییتهای افراد در مناطق آسیب دیده متمرکز شدند. این افراد بیشترین نگرانیشان درباره در امان ماندن خانواده و آشنایانشان از آسیب و خطر بود. .(Neubig & Matsubayashi, 2011, pp. 965-966)

ادامه مطلب
بدون نظر

نقش گوشیهای هوشمند و اینترنت پرسرعت در مناطق بحرانزده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

نقش گوشیهای هوشمند و اینترنت پرسرعت در مناطق بحرانزده

مونیو کایگو (Muneo Kaigo) در پژوهش خود درباره زلزله بزرگ شرق ژاپن در شهر تسوکوبا در استان ایباراکی میگوید:

ویرانیهای این شهر نسبت به مرکز اصلی زلزله کمتر بوده اما با این حال ویرانیهای گستردهای داشته و سیستم برق و آب شهری پس از زلزله اول آسیبهای بسیاری دید. ارتباطات در همان چند ساعت اولیه زلزله غیرممکن بود. قطع برق استفاده از رسانههای سنتی بهغیراز رادیوهای قابلحمل غیرممکن بود. در ساعت ۱۴:۵۰ روز ۱۱ مارس (در همان دقایق اول بعد از زلزله)

مادرها تلاش میکردند با فرزندانشان تماس بگیرند و زنها با شوهرهایشان؛ اما امکان برقراری ارتباط ممکن نبود و کسی موفق به برقراری ارتباط با نزدیکان خود نمیشد. خطوط تلفن و برق آسیب دیده بودند و تماسها و پیامهای کوتاه با ترافیک و تراکم سنگین مواجه بودند. ساعت ۱۸ همان روز اینترنت بر روی گوشیهای هوشمند موبایل (Smart Phone) قابل استفاده شد اما همچنان رایانهها غیرقابل استفاده بود. گوشیهای موبایل تنها دستگاههای ارتباطی بودند.

مردم ارسال ایمیلهای متنی، گذاشتن پست در فیسبوک و توییتر را با موبایل انجام میدادند و با دیگران ارتباط برقرار میکردند. آنها با گوشیهای را با موبایل انجام میدادند و با دیگران ارتباط برقرار میکردند. آنها با استفاده از نسل سوم اینترنت همراه (۳G) توانستند با دیگران چه در داخل کشور و چه در خارج ارتباط برقرار کنند. در روز ۱۲ مارس شهرداری شهر هم برای ارتباط با مردم و اطلاع رسانی به آنها از اهمیت  رسانه اجتماعی توییتر استفاده میکرد .(Kaigo, 2012, pp. 21-22)

ادامه مطلب
بدون نظر

عملکرد دولت ژآپن برای کنترل پیامدهای ناشی از زلزله و سونامی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

دولت ژاپن پس از وقوع این زلزله در پهنه زلزلهزده اعلام وضع فوقالعاده کرد و سامانه های حمل ونقل (مترو، کشتیرانی و قطارهای سریع السیر) فعالیت خود را در سندایی و توکیو در ساعات اولیه پس از رخداد متوقف کردند. در سندایی سامانههای ارتباطی موبایل و همچنین فعالیت ۴ نیروگاه هستهای متوقف شد. شش مورد آتشسوزی در ساعتهای اولیه از پهنه لرزهای گزارش شد که یکی مربوط پالایشگاهی در نزدیکی توکیو بود. امواج سونامی حاصل از رخداد زلزله تقریباً به تمام کشورهای حاشیه اقیانوس آرام (از فیلیپین تا اندونزی، نیوزیلند، کالیفرنیا و هاوایی در آمریکا و …) رسید.

آژیر هشدار سونامی از ژاپن تا مناطق ساحلی تمامی کشورهای اقیانوس آرام به مردم هشدار داد تا ساحل را ترک کنند. ازآنجاکه سرعت امواج حاصل از سونامی حدود ۹۵۰ کیلومتر در ساعت است، بنابراین میتوان برآورد نمود که امواج حاصل از سونامی حدود ۸ دقیقه طول کشیده تا به نزدیکترین نقطه ساحل سندایی (در غرب کانون زلزله) برسد، بنابراین سامانههای هشدار تا حد زیادی توانستهاند جان بسیاری از مردم را نجات دهند. بااینحال حداقل در سه شهر سندای، ایواته و مینامی سانریکو سیل حاصل از سونامی مردم را به همراه وسایل، خودروها و هرچه که در مسیر سیل بود با خود برد.

در مدیریت بحران در رویداد ۱۱ مارس ۲۰۱۱، یکی از عوامل مهم یاریدهنده به مدیران بحران در ژاپن رفتار مناسب مردم و پیروی آنها از فرمانهای مدیران بحران و رفتار اخلاقی و همبستگی اجتماعی و روحیه دیگر دوستی و در یک کلام سرمایه اجتماعی در این کشور بود. هجوم نیاوردن برای کمک، فداکاری در جاهایی که امداد به دیگران اولویت داشت و در نظر گرفتن نفع جمعی از فاکتورهای مهم برای کمک به مدیران بحران در ژاپن برای کنترل پیامدهای ناشی از زلزله و سونامی ۱۱ مارس ۲۰۱۱ بود (زارع, .(۱۳۹۱

زلزله و سونامی شرق ژاپن از نظر بزرگی پنجمین زلزله بزرگ جهان در بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۱ بوده که در ۱۳۳ کیلومتری سواحل شرق ژاپن امواجی به بلندای ۱۰ متر تولید کرد. این امواج با سرعت ۸۰۰ مایل بر ساعت ۱۲۸۸) کیلومتر)

در مسیر و ۶۰ مایل ۹۶۶) کیلومتر بر ساعت) به سواحل ژاپن برخورد کرد و موجب تخریب و آسیب جدی به نیروگاه هسته ای فوکوشیما شد. مدت زمان زلزله بسیار طولانی و ۳۰۰ ثانیه بوده است و ۱۳ کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این زلزله قرار گرفتند. انرژی آزاد شده بر اثر این زلزله معادل حداکثر ۲۴ هزار بمب اتم تخمین زده شده است. بر اثر سونامی و زلزله ۱۱ مارس ۲۰) ۲۰۱۱ اسفند ۱۳۵ (۸۹ میلیون نفر لرزیدند، ۴۶ میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم این رخداد قرار گرفتند و ۱/۷ میلیون نفر از جمعیت ژاپن که در سواحل زندگی می کردند درگیر سونامی شدند. تا اواخر فروردین سال ۹۰ نیز حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر کشته و ۱۵ هزار نفر مفقود اعلام شدند. (مقدسی, (۱۳۹۰

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل زلزله و سونامی توهوکو ۲۰۱۱

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 هفته پیش ارسال شده

زلزله و سونامی توهوکو ۲۰۱۱

زمینلرزه توهوکو، سندای ژاپن در ساعت ۱۴:۴۶ روز جمعه ۱۱ مارس ۲۰) ۲۰۱۱ اسفند (۸۹ بهوقت محلی با بزرگای ۹/۰ در ۱۲۵ کیلومتری شرق ساحل هونشو ژاپن و ۳۸۰ کیلومتری توکیو بخشهای وسیعی از ژاپن و قسمتهایی از شرق چین و روسیه را به لرزه درآورد. کانون زلزله در ژرفای ۲۵ کیلومتری و گسلش زمینلرزهای در محدودهای به مساحت حدود ۴۰۰ کیلومتر در حدود ۲۰۰ کیلومتر رخ داد. زمان گسیختگی گسلش ۱۷۳ ثانیه (نزدیک به سه دقیقه) طول کشید و زلزله در پهنه فرورانش ورقه اقیانوسی آرام به زیر ورقه ژاپن به وقوع پیوست. این زلزله ازنظر ردهبندیهای علمی زلزلهشناسی از رده زلزلههای بزرگ (با بزرگای بیش از (۸ است. بخش مهمی از تلفات و خسارتهای این زلزله به وقوع سونامی پس از رویداد اصلی مربوط بود. زلزله توهوکو، سندای ۲۰۱۱ بزرگترین زمینلرزه ثبتشده در تاریخ ژاپن ازنظر اندازه بزرگای زمینلرزه است.

این زلزله بر اساس آمار رسمی ۱۵۸۵۰ کشته، ۶۰۱۱ مجروح و ۳۲۸۷ ناپدید داشت. در آن ۱۲۵ هزار ساختمان تخریبشده یا آسیب دیدند. ۴/۴ میلیون ساختمان با قطع برق و ۱/۵ میلیون ساختمان که با قطع آب مواجه شدند. این زلزله مهمترین رویدادهای مخرب لرزهای تاکنون در ابتدای سده بیست و یکم در دنیای پیشرفته صنعتی است. وقوع انفجار و تخریب نیروگاه هستهای فوکوشیمای شماره ۱ (فوکوشیما دائیچی) با سطح خرابی ۷ از ۷ و مشابه فاجعه نیروگاه هستهای چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و آلودگی رادیواکتیو در محدوده نیروگاه و آسیبهای وارده به محیطزیست و همچنین مشکلات ایجادشده، مهمترین مسئله وابسته به این زلزله بود. وقوع سونامی خسارتهای زیادی به شهرستانهای ایواته و بخش واکابایاشی وارد کرد، بهنحویکه در روزهای اول ۹۵۰۰ نفر در شهر ساحلی مینامی سانریکو گم شدند و اجساد حدود بیست درصد از ناپدیدشدگان یک ماه بعد از رخداد یافته شد و بعضی نیز همچنان ناپدید ماندند.

ادامه مطلب
بدون نظر

اصول اختصاصی حاکم بربیمه ی آلودگی های نفتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

اصول اختصاصی حاکم بربیمه ی آلودگی های نفتی

علاوه بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای بیمه مانند اصـل حسـن نیـت و افشـای اطلاعـات، اصـل جبـران خسارات و لزوم نفع بیمه ای و منع بیمه ی مضاعف حفاظت از مورد بیمه و کاهش خسارات، به علت شرایط بسیار خاصی که صنعت نفت و گاز از آن برخوردار است، اصول اختصاصی حاکم بر آن بـا سـایر بیمـه هـا تـا حدودی متفاوت است .

حجم بالای خسارات ناشی از آلودگی های نفتی اصولی خاص را ایجاب می نمایـد کـه در صورت عدم رعایت آنها ممکن است مندرجات بیمه نامه مطابق با نیازهای واقعی بیمـه گـذار نباشـد و یـا اینکه ریسک به صورت منطقی و ضابطه مند توزیع نگردیده باشد و هنگام وقوع خسارت موجب آشکار شدن اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار گردد .بدیهی است چنین اوضاعی موجب گسستگی روابط نیز می گردد.

اما در صورت رعایت این اصول و ضوابط اولا احتمال تحقق خطر کاهش پیدا می کنـد و ثانیـا بـه فـرض وقـوع خسارت بیمه گذار با برخورداری از آرامش خاطر وابستگی بیشتری به بیمه احساس می کنندکه در نتیجه ی آن بخش انرژی به پشتوانه بیمه می تواند در بستر مناسبی به فعالیت بپردازد و صنعت بیمه هم بـا احسـاس رضایت به فعالیت خود ادامه دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

شناخی برخی معایب قوانی موجود در خصوص محدودیت وزن محمولات نفتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

اجباری بودن:

بیمه اختیاری بیمه ای است که شخص به درخواست و اختیارخود برای مسئولیتش تهیه می کنـد در حـالی که بیمه اجباری بیمه ای است که به دلیل وجود قوانین و مقررات به اقتضای مصالح جامعـه و حفـظ منـافع عمومی بر بیمه گذار تحمیل می شود. هم اکنون در خصوص آلودگی های نفتی که ناشـی از حمـل و نقـل و عملیات کشتی ها باشد، کنوانسیون مسئولیت آلودگی نفتی و قوانین داخلی اخذ بیمه نامه را اجباری نمـوده است.

مطابق این کنوانسیون مالک هر کشتی که در یک کشور عضو کنوانسیون ثبت شـده باشـد و بـیش از ۲۰۰۰ تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله حمل میکند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صـندوق غرامـت بینالمللـی، بـه میـزان ۲۱۰ میلیون فرانک جهت پوشش مسئولیت خود برای خسارت آلودگی است. در آئین نامه ماده ۶ قانون حفاظـت از دریاها نیز عینا این ماده تکرار گردیده است و اخذ بیمه نامه آلودگی نفتی را به عنـوان یـک الـزام قـانونی برای مالک کشتی قرار داده است.

یکی از معایب قوانین موجود، محدودیتی است که در مورد وزن محموله نفتی در نظر گرفته شده است. تنهـا کشتی هایی که بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را حمل می نمایند ملزم به بیمه ی آلودگی شده اند در حالیکه نشت ۲۰۰۰ تن نفت ممکن است خساراتی به بار آورد که مالک کشتی امکان جبرانش را نداشته باشد.

ضمنا آلودگی های نفتی ممکن اسـت ناشـی از تاسیسـات اکتشـاف و اسـتخراج نفـت باشـد کـه وظیفـه ی جلوگیری از آلودگی برعهده ی پیمانکاران خارجی می باشد لیکن در قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی نفتی مصوب ۱۳۸۹ هیچ اشاره ای به لزوم اخذ بیمه نامه در آلـودگی هـای ناشی از تاسیسات نشده است. در تمام قراردادهای بیع متقابل یکی از شروط قراردادی لزوم اخـذ بیمـه نامـه توسط سرمایه گذار است. در قراردادهای بیع متقابل به طور کلی به تعهد پیمانکار به تهیه پوشش های بیمـه ای مورد نیاز پروژه و پوشش های اجباری اشاره شده است که در اغلب موارد مصـادیق آن بـه تفصـیل بیـان نشده است. افزون بر پیمانکاران اصلی، یکی از تعهدات پیمانکاران فرعی در انواع سرویس های بای بک تامین پوشش بیمه ای مناسب با عملیات تحت سرویس است (صابر:(۲۲۷: ۱۳۸۹ .درصورتی که پیمانکار از تـامین هریک از پوشش های بیمه ای تخلف ورزد، شرکت ملی نفت ایران مجاز است بـه حسـاب پیمانکـار، پوشـش بیمه ای مزبور را به نرخ بازاری از شرکت های مشابه، تامین کند.(حاتمی::۱۳۹۳ص (۸۵۲

باتوجه به اهمیت مسائل زیست محیطی ضروری مـی نمایـد در قراردادهـای بیـع متقابـل شـرط مفصـلی در راستای تامین پوشش بیمه ای برای خسارات وارده در نتیجه ی آلودگی های نفتی پیش بینی شود. علاوه بر این شروط قراردادی هرچند الزام آور هستند اما هیچ گاه تاثیر گذاری قانون را ندارند لذا شایسته است خـلاء اخذبیمه نامه در قوانین داخلی کشور برطرف گردد.

ادامه مطلب
بدون نظر

معایب نظام مسئولیت مبتنی برتقصیر در جبران خسارات زیست محیطی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

نظام مسئولیت مبتنی بر مسئولیت مطلق

به علت معایب نظام مسئولیت مبتنی برتقصیر در جبران خسارات زیست محیطی، مسئولیت مطلق جـایگزین گردید و حتی در کنوانسیون مسئولیت ناشی از آلودگی ۱۹۶۹ و پروتکل اصلاحی آن مسئولیت مطلق مالک کشتی در برابر آلودگی های نفتی به رسمیت شناخته شـد لـیکن صـرف وضـع قـانون و برقـراری مسـئولیت گسترده تر نه تنها مشکلی را در عمل رفع نمی نماید که از جهت اجرائی با مانعی بزرگ تر مواجه است زیـرا اولا با توجه به سنگینی خسارات ناشی از آلودگی های نفتی در محیط زیست و قایل شدن مسـئولیت مطلـق برای آلوده کننده، مشاغل مربوط به صنعت نفت بسیار هزینه بر و از نظر مالی پر خطر می شوند و همین امر از موانع توسعه آن ها محسوب می شود به همین علت است که معمولا در مقرراتی کـه مسـئولیت مطلـق را مقرر می کند، محدودیت مسئولیت نیز پیش بینی می شود.

البته این بدین معناست که بخشـی از خسـارات جبران نشده باقی بماند. ثانیا همین مقدار محدود شده مسئولیت نیز برای همه فعالان صنعت نفت به راحتی قابل تحمل نیست و پرداخت ها را با مشکل مواجه می سازد و زیان دیده را گاهی با مسـئول معسـر روبـه رو مینماید. ثالثا به محض وقوع حوادث آلودگی، اقدامات سریع و پرهزینه برای کنترل آن ضرورت پیدا می کند و اغلب شناسایی عامل زیان یا میزان مسئولیت آنها دشوار و زمان بر است و چه بسا به تشکیل پرونده ای در دادگاه با اطرافی نظیر پیمانکاران اصلی و یا فرعی و متصدیان حمل منجر شود و رسـیدگی و صـدور حکـم زمانی دراز به طول انجامد. بدین ترتیب لازم است روشی نظام مند اندیشیده شود تا از یک طرف هزینه ها به سرعت و سهولت پرداخت و خسارات جبران گردد و از طرف دیگر صاحبان صنعت در شرایط دشـواری بـرای ادامه کار قرار نگیرند و این روش نظام مند چیزی جز اخذ بیمه نامه نیست.

ادامه مطلب
بدون نظر

دلایل عدم موفقیت مسئولیت مدنی در خصوص کنترل و مبارزه با آلودگی های نفتی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

کنترل و مبارزه با آلودگی های نفتی

نظام مسئولیت مبتنی بر تقصیر

بخش قابل توجهی از خسارات آلودگی های نفتی، خسارات زیست محیطـی اسـت . نظـام سـنتی مسـئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است برای جبران خسارات آلودگی های نفتی پاسخگو نمیباشد.دلایل عدم موفقیت مسئولیت مدنی در این خصوص عبارت است از :

الف)معمولا قربانیان خسارت های زیست محیطی انگیزه و اطلاعات کمی در به پیگیری مطالبه خسارت هـای زیست محیطی دارند.

ب)اثبات رابطه ی سببیت وتقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی دشوارو پرهزینه است و چه بسـا بـا توجه به معیار رفتار یک انسان متعارف نتوان تقصیری را متوجه شخص خاصی نمود.

ج)محیط زیست مال خصوصی نیست لذا شرط تحقق مسئولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی فراهم نیست و شاکی خصوصی ندارد .

د)در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران خسارت و برگرداندن زیان دیده به حالت نخستین است (کاتوزیـان، (۶۷۳ : ۱۳۷۸ و نگاهش روبه گذشته است در حالی که در مسئولیت آلودگی هـای نفتـی و بـه طـور کلـی آلودگی های زیست محیطی هدف اصلی از مسئولیت پیشگیری است و رو به آینده دارد یعنی در موردی که هنوز خسارتی واقع نشده و تهدید جدی در مورد وقوع آن در آینـده نزدیـک وجـود دارد، مسـئولیت زیسـت محیطی محقق می شود. در مـوارد محـدودی کـه خسـارات سـنگین و غیـر قابـل جبـران اسـت پـاره ای از حقوقدانان با استفاده از اندیشه های جدید فلسفی شناسایی نوع جدیدی از مسئولیت موسـوم بـه مسـئولیت پیشگیری را ضروری دانسته اند. (flour /2003/78)

ه)محاسبه و ارزیابی خسارات زیست محیطی نیازمند داده ها و اطلاعاتی است که از مرزهای مسئولیت مدنی فراتر میرود وتصمیم های سیاسی در آن دخالت دارد زیرا تصمیم به جبـران چنـین خسـارتهایی گـاهی بـا منافع و اهداف سیاسی و عمومی تعارض پیدا میکند و تصمیم گیری در این زمینه برای قاضی دشوار است پس باید قواعد مسئولیت مدنی سنتی در این زمینه کنار گذاشته شود . ( ( bergkamp/2003 : 205

ادامه مطلب
بدون نظر

چگونگی تقویت زمینه های کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

کارشناسان معتقدند، به منظور تقویت زمینه های کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط، باید کیفیت محصولات و خدمات را افزایش داد و در ارائه محصولات جدید و بهبود شرایط ارائه عرضه محصولات و خدمات، نوآوری به خرج داد . علاوه بر این موارد و تلاش برای برطرف کردن موانع موجود، بهره گیری از تجارب کشورهای موفق در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود.

کسب کارهای کوچک و متوسط باید از گرایشات کارآفرینانه در کسب و کارخود استفاده کنند. این شرکت ها باید جهت اکتساب قابلیتهای بنیادی، خود را در فرایندهای بنیادی یادگیری درگیر کنند. همچنین شرکتهای کوچک و متوسط باید منابع قدیمی و جدید، داخلی و خارجی را جمعآوری نمایند و شرکتهای کوچک به واسطه ساختارهای ساده خود، دارای فرم سازمانی مجازی میباشند. در نهایت مهمترین موضوعی که این شرکتها باید رعایت کنند، محدود کردن هزینه های مربوط به فعالیتهای دینامیک میباشد.

در مجموع با توجه به نقش ویژه بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و کمک به ایجاد و حفظ ثبات اجتماعی و با عنایت به نقش ممتاز آنها در افزایش صادرات و ایجاد اختراعات و نوآوریها و دیگر کارکردهای بی-بدیل صنایع کوچک و متوسط، به نظر میرسد که یکی از بهتریـن شیوه ها برای ایجاد تحول و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی کشور، توجه خاص همه سیاست گذاران، برنامه ریزان، نهادهای قانونگذاری و اجرایی به اهمیت و نقش این دسته از بنگاهها است.

بر اساس مدل پیشنهادی پژوهش، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که به ارائه ابزاری برای سنجش این موانع در کسب و کارهای کوچک و متوسط که زمینههای کارآفرینی دارند، به منظور اعتبارسنجی عملی آنها بپردازند.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی و شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرین

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 3 هفته پیش ارسال شده

  • موانع عملیاتی:

 توجه به سودهای کوتاه مدت

توقع عمومی این است که کارآفرینی سازمانی، سودهای کوتاه مدتی را ایجاد کند. سازمانهایی که دستیابی به سودهای کوتاه مدت را معیار موفقیت سازمان بدانند و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک در سازمان قرار دهند همواره فشار مداومی را بر کارکنان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده وارد می کنند که این اقدامات کوتاه مدت یا تفکر کوتاه مدت می تواند به کارکنان و همچنین چشم اندازهای بلند مدت سازمان صدمه بزند .[۱]

  • وجود گروههای ذینفع متعدد

بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی باید گروه های زیادی از جمله مشتریان، افراد جامعه، نمایندگان مردم، دولتمردان، سازمانها و غیره را راضی کنند . چنانچه رضایت همه گروها مدّ نظر نباشد، خطرپذیری و اجرای اندیشه های جدید دچار مشکل می شود و گروهها ممکن است که به سازمان فشار آورند.[۲۵]

 جمعبندی و نتیجه گیری

پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط نوآور و کارآفرین پرداخته است. آنچه از بررسی پیشینه پژوهش به دست آمد، نشاندهنده این است که علی رغم اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط، در اقتصاد و صنعت، این کسب و کارها با موانع زیادی در مسیر کارآفرینی و توسعه مواجه هستند.

آنچه بررسیها نشان می دهد موانع کلی در راستای کارآفرینی کسب و کارهای کوچک و متوسط شامل ۴ دسته، موانع داخلی، موانع عملیاتی، موانع محیطی، و موانع فردی هستند که هر کدام از این موانع در دل خود موانع ریزتری را در بر میگیرد. لذا با توجه به مزیت ها و قابلیت های بسیار زیادی که شرکت های کوچک و متوسط دارند، حمایت های گوناگون نیاز است تا مسائل و مشکلات این کسب و کارها از مسیر توسعه برداشته شوند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 3 از 30712345...102030...قبلی »