دانلود مقاله کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: کارکرد استفهام بلاغی در شعر قیصر امین پور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفهام بلاغی
مقاله بلاغت
مقاله قیصر امین پور
مقاله معانی ثانوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مباحث مهم دانش معانی، بررسی اغراض ثانوی جملات است. جملات پرسشی از انواع جملات انشایی به شمار می روند که صدق و کذب پذیر نیستند. پرسش های ادبی (استفهام بلاغی) در جمله غالبا بی پاسخ اند و برای رسیدن به کارکردهایی بلاغی مانند بیان شگفتی، انکار مطلب، حسرت، آرزو و … به کار می روند. در این پژوهش، ابتدا به بررسی انواع ساخت و بسامد جملات پرسشی در دفترهای شعر «تنفس صبح»، «آینه های ناگهان»، «گل ها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق» قیصر امین پور پرداخته ایم و سپس ضمن دسته بندی اغراض این دسته از جملات، نمونه هایی برای هر کدام ذکر کرده و کارکرد بلاغی آن ها را به کمک جدول های آماری و نمودارهای بسامدی نشان داده ایم. این بررسی افزون بر روند رو به رشد بسامد جملات پرسشی در دو دفتر شعر «گل ها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق»، از افزونی بسامد غرض «گلایه و سرزنش» نسبت به دیگر اغراض ثانوی استفهام در شعر قیصر خبر می دهد. افزونی جملات پرسشی شاعر می تواند نشان افزونی پرسش های او در مسیر تکامل شخصیت و شکل گیری جهان بینی وی و یا یافتن قدرت تاثیر بیشتری در جملات پرسشی باشد. همچنین افزونی بسامد غرض «گلایه و سرزنش» نیز می تواند بیانگر نارضایتی روحی او از اوضاع جهان و میل او به تحول و کوشش برای رسیدن به جهانی آرمانی به شمار رود.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک شناسی
مقاله انواع وجه
مقاله نامه های غزالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درپر مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله های نحوی در سبک پژوهی، به ویژه در شاخه هایی که به بررسی رابطه قدرت می پردازند از جمله سبک شناسی انتقادی اهمیت بسیار دارد. در تحقیق حاضر با طرح این پرسش که میزان قطعیت متن و قاطعیت نویسنده در نامه نگاری امام محمد غزالی چگونه است، به تجزیه و تحلیل وجهیت (به طور خاص انواع وجه در مقوله فعل) در سبک نامه نگاری غزالی پرداخته و کارکرد این مولفه سبکی را در رابطه بینافردی نویسنده و مخاطب بررسی نموده ایم. فرض تحقیق این است که در نامه نگاری او متن از قطعیت بالایی برخوردار است و نویسنده به صاحبان قدرت از موضع اقتدار نامه نوشته است. این پژوهش به روش توصیف آماری انجام شده و نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد بالای وجه شناختی در کنار درصد بالای وجه امری مجموعا تقویت کننده موضع اقتدار نویسنده در مقابل نهاد قدرت است. قطعیت بالای متن در نامه نگاری غزالی در حالی که متاثر از موقعیت غزالی به عنوان عالم صاحب نام دینی و فقیه بزرگ شافعی است، بر افزایش اقتدار او نیز تاثیرگذار است. علاوه بر تایید فرضیه پژوهش، نتیجه دیگر تحقیق این است که در بافت علوم دینی، نحو محافظه کار برجسته است. هدف پژوهش این است که بررسی ویژگی های سبکی در درون بافت موقعیتی متن و پرداختن به نقش یا کارکرد مولفه های سبکی را نشان دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بحران هویت شخصیت ها در رمان «ویران می آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله بحران هویت شخصیت ها در رمان «ویران می آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۹۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بحران هویت شخصیت ها در رمان «ویران می آیی» (تحلیل روایی و گفتمانی متن)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رمان «ویران می آیی»
مقاله الگوی روایتی
مقاله نظریه ساختارگرای تودوروف
مقاله پساساختارگرایی
مقاله تحلیل گفتمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سروری نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشته حاضر به تحلیل رمان «ویران می آیی» نوشته حسین سناپور می پردازد. قرائت ساختارگرایانه متن، نمونه ای خصیصه نما از یک تحلیل ساختارگرایانه متون ادبی و مبتنی بر ایده «تودوروف» درباره دستور روایت است. این بررسی نشان می دهد که می توان تمامی کنش ها را در روایت داستان «ویران می آیی»، به دو گزاره جست و جو کردن و نیافتن فروکاست. سپس با تکیه بر مفهوم مفصل بندی در رویکرد پساساختگرای تحلیل متن «لاکلو و موف»، نشان می دهد که شخصیت های اصلی داستان در جست و جوی روایتی جدید از هویت خود هستند که از طریق گفتمان غالب خانواده و حول محور گره گاه جنسیت شکل گرفته است، اما ناتوانی شخصیت ها در سامان دهی مجدد زنجیره هم ارزی که حول محور دال های اصلی مرد/زن شکل می گیرد، به معنای ناکامی آن ها در کسب هویت دیگری است که خواهان آن هستند. این نوشته همچنین نشان می دهد که مفصل بندی گفتمان متن، کاملا شبیه به گفتمان های شکل دهنده هویت شخصیت های داستان است و به مانند آن ها و به دقت، هویت مردانه و زنانه را در قالب زنجیره های هم ارزی کاملا مجزا سامان می دهد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل محیطی و اجتماعی
مقاله ترک تحصیل
مقاله دانش آموزان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: زینال فام افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب انجام شد. جامعه آماری این تحقیق دو گروه دختران ترک تحصیل نکرده و ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در سه پایه متوسطه شهرستان میاندوآب هستند که تعداد دختران ترک تحصیل نکرده ۴۰۸۵ نفر و تعداد دختران ترک تحصیل کرده ۶۰۴ بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انجام پذیرفت و از هر دو گروه به تعداد ۲۳۴ نفر ترک تحصیل و به همین تعداد نیز دانش آموز عادی (مشغول به تحصیل) که مجموعا ۴۶۸ نفر بود به عنوان نمونه تصادفا گزینش گردید. روش تحقیق حاضر علی – مقایسه ای بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است برای تعیین میزان تاثیر میزان متغیرها در فرضیه ها دو گروه از دختران (مشغول به تحصیل و بازماندگان از تحصیل) مقایسه گردیدند و اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون (t مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل محیطی، خانوادگی، اقتصادی، عوامل مربوط به مدرسه ترک تحصیل، گروه همسالان بین دانش آموزان عادی و بازمانده از تحصیل متفاوت است و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار است یعنی عوامل ذکر شده بیشترین نقش را در ترک تحصیل دختران داشته است و همچنین اختلاف میانگین ترک تحصیل دانش آموزان بر اساس محیط زندگی (محیط روستایی و شهری) برابر ۱٫۲۸ است که نشانگر ترک تحصیل بیشتر دانش آموزان در محیط روستایی به محیط شهری می باشد ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. یعنی محیط زندگی نقش عمده ای در ترک تحصیل دانش آموزان دختر نداشته است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کک کوه زاد
مقاله کک کوه زاد نامه
مقاله رستم
مقاله اژدها
مقاله دیو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نبرد رستم با کک کوه زاد، یکی از چند داستان مشهور دوران کودکی رستم است که در آن از دلاوری های او سخن رفته است. از این داستان، دو روایت منظوم بلند و کوتاه در دست است. روایت بلند آن همان است که در بخش ملحقات شاهنامه چاپ کلکته دیده می شود و بارها در ایران به صورت جداگانه و یا در بخش ملحقات شاهنامه ها، انتشار یافته که مبنای همه این چاپ ها، همان چاپ کلکته بوده است. اما روایت کوتاه داستان کک کوه زاد تاکنون پیرایش و تصحیح نشده است. در این مقاله پس از معرفی روایت کوتاه این داستان که با عنوان «کک کوه زاد نامه» از آن نام می بریم، به بررسی چهره اسطوره ای کک کوه زاد می پردازیم. سپس با آوردن شواهدی چند، نشان می دهیم که روایت کوتاه نبرد رستم با کک کوه زاد، از روایت بلند آن کهن تر و متقدم تر است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله استفاده از تکنیک خوشه بندی سیستم کلونی مورچگان بهبود یافته با هدف خوشه بندی داده های زلزله ایران (یادداشت فنی)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله استفاده از تکنیک خوشه بندی سیستم کلونی مورچگان بهبود یافته با هدف خوشه بندی داده های زلزله ایران (یادداشت فنی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از تکنیک خوشه بندی سیستم کلونی مورچگان بهبود یافته با هدف خوشه بندی داده های زلزله ایران (یادداشت فنی)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل خوشه بندی
مقاله سیستم کلونی مورچگان
مقاله زلزله
مقاله الگوریتم های فراابتکاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مینایی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان مقدم احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکنیک خوشه بندی از مهم ترین تکنیک های داده کاوی و شاخه ای از تحلیل آماری چند متغیره بوده و روشی برای گروه بندی داده های مشابه در خوشه های یکسان است. با بزرگ تر شدن بانک های داده ای، تلاش محققان برای یافتن روش های خوشه بندی کارا و موثر متمرکز شده است تا از این راه بتوانند زمینه تصمیم گیری سریع و منطبق با واقعیت را فراهم آورند. بدین منظور، در این مقاله تکنیک خوشه بندی بهبود یافته سیستم کلونی مورچگان (IASC)‎ با هدف ارائه یک الگوریتم خوشه بندی سریع و با دقت بالا پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم روی داده های زلزله ایران، نشان از دقت و سرعت الگوریتم و کاهش زمان اجرا دارد. همچنین الگوریتم پیشنهادی قادر است داده های پرت را شناسایی کند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله مدل اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از تصمیم گیری سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت؛ مطالعه موردی: مکان یابی احداث کارخانه

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله مدل اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از تصمیم گیری سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت؛ مطالعه موردی: مکان یابی احداث کارخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: مدل اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از تصمیم گیری سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت؛ مطالعه موردی: مکان یابی احداث کارخانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لکسیکوگرافی
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله برنامه ریزی آرمانی
مقاله برنامه ریزی آرمانی لگاریتمی
مقاله تصمیم گیری سلسله مراتبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارنجی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فرقانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهیم گیل کلایه علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از راه های اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری، استفاده از روش های تصمیم گیری است. مدل های تصمیم گیری اغلب در شرایط قطعی توسعه یافته اند؛ در حالی که در دنیای واقعی اغلب با شرایط عدم قطعیت مواجه هستیم. در تصمیم گیری سلسله مراتبی، یکی از گام های اصلی تعیین وزن معیارها و پس از آن، محاسبه وزن گزینه ها با توجه به معیارهای تعیین شده است. یکی از ساده ترین و متداول ترین راه های تعیین وزن معیارها و گزینه ها، استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی است. رویکرد اصلی در این مقاله، استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی بازه ای است که نسبت به روش های کلاسیک واقعی تر است. در این مقاله دو مدل تصمیم گیری با عنوان های برنامه ریزی آرمانی لکسیکوگرافی (LGP)و برنامه ریزی آرمانی لگاریتمی دو مرحله ای (TLGP)برای وزن دهی و اولویت بندی گزینه ها ارائه شده است. این دو مدل از نوع روش های تصمیم گیری سلسله مراتبی در شرایط عدم قطعیت است. سپس هر یک از این روش ها با استفاده از یک مثال واقعی (اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری در احداث کارخانه) حل شده و نتایح آن با روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در شرایط قطعی مقایسه شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان وزن گیری مادران باردار در دوران بارداری بر اساس استانداردهای توصیه شده و ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله افزایش وزن
مقاله وزن نوزاد هنگام تولد
مقاله شاخص توده بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه سیاه مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: حاج میری خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار است که از شاخص های معتبر تغذیه می باشد. وزن گیری مطلوب طی بارداری به دلیل وجود نظریه های متناقض امروز، موضوع بحث و مطالعات متعددی است. با توجه به این که تاکنون در کشورمان مطالعات محدودی در زمینه ارتباط وزن گیری مادر باردار در دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد انجام شده است، بنابراین این مطالعه با هدف، تعیین میزان وزن گیری مادر باردار در دوران حاملگی بر اساس استانداردهای توصیه شده و نیز تعیین ارتباط آن با وزن هنگام تولد نوزادان در شهر اصفهان انجام شد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی – مقطعی بود و ابزار جمع آوری داده ها را فرم ثبت اطلاعاتی تشکیل می داد که با توجه به داده های ثبت شده در پرونده بهداشتی خانوار تکمیل گردید. حجم نمونه مشتمل بر ۲۲۵ مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب و نرم افزار SPSS17 و در سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین افزایش وزن دوران بارداری ۱۱٫۷۳ کیلوگرم بود. میانگین وزن نوزادان هنگام تولد ۳۱۹۳ گرم به دست آمد که ۷٫۱۱ درصد آنان کمبود وزن هنگام تولد (Low birth weight یا LBW) و ۶٫۲۲ درصد وزن بیش از ۴۰۰۰ گرم داشتند. میانگین شاخص توده بدنی ( Body mass indexیاBMI ) گروه تحت مطالعه قبل از بارداری نیز ۲۵٫۳ کیلوگرم بر مترمربع بود. ضریب همبستگی Pearson ارتباط مستقیم معنی داری را بین BMI قبل از بارداری و میزان افزایش وزن دوران بارداری با وزن نوزاد هنگام تولد نشان داد.
نتیجه گیری: میانگین افزایش وزن در دوران بارداری شرایط به نسبت مطلوبی را در این مطالعه نشان داد، اما در جزییات افزایش وزن در زیر گروه های BMI مشخص شد که درصد قابل توجهی از زنان لاغر و نرمال نتوانسته اند به میزان توصیه شده افزایش وزن داشته باشند و از سویی دیگر درصد قابل توجهی از زنان دارای اضافه وزن و چاق، افزایش وزن بیش از میزان استاندارد داشتند. با این وجود ارتباط مستقیم معنی داری بین افزایش وزن دوران بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد وجود داشت.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تحلیل نقش عوامل مالی در «اثر شلاقی» در زنجیره تامین دو رده ای

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله تحلیل نقش عوامل مالی در «اثر شلاقی» در زنجیره تامین دو رده ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل نقش عوامل مالی در «اثر شلاقی» در زنجیره تامین دو رده ای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش زمانی پول
مقاله زنجیره تامین دو رده ای
مقاله اثر شلاق چرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: جولای فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهم ترین مسایل در مدیریت زنجیره تامین، مقابله با پدیده ای به نام «اثر شلاقی» است. چنانچه در یک زنجیره تامین، تقاضای انتقال یافته از مشتری نهایی به تامین کننده اولیه با حرکت به ابتدای زنجیره، نوسان بیشتری داشته باشد، در اصطلاح به آن اثر شلاقی در زنجیره اطلاق می شود. تا کنون بررسی های گوناگونی برای دلایل بروز این اثر و همچنین ارائه راهکارهایی برای برطرف سازی آن انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نمایانگر آن است که یکی از دلایل تشدید اثرات شلاقی، عامل تغییرات ارزش پولی در طی زمان است. بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه، نشان می دهد که این عامل با وجود اهمیت آن، خارج از محدوده پژوهش های قبلی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا فعالیت های انجام شده در زمینه بررسی این اثر در زنجیره تامین تحلیل شده و پس از آن، نقش عامل ارزش زمانی پول (TVM)و به صورت خاص، موضوع تورم در تشدید آن، مورد مطالعه قرار می گیرد.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 2 سال پیش ارسال شده

مقاله مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۰ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: مقایسه طراحی آزمایش ها به روش های تاگوچی و سنتی و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی آزمایش ها
مقاله روش شاینین
مقاله روش سنتی
مقاله روش تاگوچی
مقاله مقایسه روش ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومیوند علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین آرش
جناب آقای / سرکار خانم: نوارچیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه روش تاگوچی، سنتی و شاینین به عنوان روش های طراحی آزمایش ها قابلیت ریشه یابی و حل مشکل های کیفی و ایجاد بهبود را دارند. بهره گیری از این روش ها مستلزم شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف آنها است. شناسایی زوایای این روش ها با مقایسه در قالب یک مطالعه موردی درک عمیق تری را به همراه دارد.
در این مطالعه روش های مذکور در شرکت روز نوش کرمانشاه بعد از اجرا به کمک معیارهای کمی و ذهنی (معیارها با توجه به نظرهای کارشناسان این شرکت امتیازدهی شده است.) با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نهایی مقایسه نشان دهنده امتیاز بیشتر روش سنتی از روش های تاگوچی و شاینین و امتیاز بیشتر روش تاگوچی از روش شاینین است. در این مطالعه، با توجه به شرایط شرکت، معیارها و وزن های اختصاصی به هر معیار مشخص شده است که به ترتیب روش های سنتی، تاگوچی و شاینین اولویت اجرا دارند.

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 306 از 316« بعدی...102030...304305306307308...قبلی »