راهنمای نوشتن چکیده های تمام نما

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

در چکیده نباید معادلات (مگر این که آنها از یافته های اصلی مطالعه باشند)، فرمول ها، فهرست کتابها، جداول، شکل ها و … آورده شود. حتی نباید به آنها آدرس داده شود. در چکیده به وضوح باید مشخص گردد آزمایش در مزرعه یا گلخانه انجام شده است. در ارائه مواد و روش و گزارش نتایج باید از کلی گویی پرهیز شود. اگر نیاز به ارائه اعداد خاص در جایی از چکیده باشد، اعداد و ارقام ارائه شده باید بتوانند اطلاعات خوب و درستی را در اختیار خواننده قرار دهند. برای مثال اگر در آزمایش از دو سطح تیمار استفاده شده است، باید سطوح تیمار به طور دقیق بیان شود و مثلاً نباید نوشته شود :

«دو میزان فسفر»

بلکه باید این طور نوشته شود:

«میزان های ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم فسفر در هکتار». همچنین در نوشتن چکیده باید از مقالات جدید استفاده شود. مشاهدات باید جدید باشد. در چکیده اصطلاحاتی مانند «بحث» و «کشف» معمولاً به ندرت به کار می روند. بنابر این در بحث و بخصوص در روش ها باید اظهارات و عقاید و نتیجه کلی بیان شود. چکیده در واقع در سطح دنیا به عنوان اولین قسمت دستنویس هر مقاله است که در طی فرایند داوری و تجدید نظر مقاله خوانده می شود، بنابراین از اهمیت اساسی برخوردار است. اگر محقق نتواند توجه داور را در چکیده جلب کند، ممکن است هدف وی در پذیرش مقاله با شکست مواجه شود. معمولاً یک چکیده خوب به دنبال یک مقاله خوب میآید، یک چکیده ضعیف خود پیشاپیش بیانگر معضل هایی است که در ادامه می آید. خیلی وقتها، داور ممکن است قضاوت نهایی خود را در باره یک نوشته با خواندن چکیده به تنهایی به پایان برساند. این می تواند به دلیل ناکافی بودن زمان برای توجه داور باشد (اغلب موارد).

اگر طبق تعریف، چکیده یک نوع فشرده و خیلی کوتاه از مقاله باشد، منطقی است که داور به یک داوری پیش از موقع برسد و به احتمال زیاد دراین نتیجه گیری و قضاوت داور هم می تواند صحیح باشد قوانین بالا برای چکیدههایی صادق است که در مجلات ادواری اصلی چاپ می شوند و اغلب بدون تغییر در سرویس های ثانویه (چکیدههای مختلف) می آیند. این نوع چکیدهها اغلب به نام چکیده تمام نما معروف هستند. روش نوشتن این چکیده به گونه ای طراحی شده است که مقاله را از طریق فشرده نمودن خلاصه می کند. در این نوع چکیده ابتدا باید مختصراً اهداف اصلی و دیدگاه تحقیق را بیان کرد، سپس روش به کار گرفته شده را تشریح نمود و در نهایت باید نتایج تحقیق و بحثهای اصلی را به طور خلاصه ارائه داد. نوع مرسوم دیگر چکیده، چکیده راهنما” (گاهی چکیده توصیفی نیز نامیده می شود) است.

ادامه مطلب
بدون نظر

مهمترین روش های گسترش سطح علمی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

* مقالات مروری

این مقالات اگرچه اطلاعات علمی تازه ای به دست نمی دهند، اما آنها با تجزیه و تحلیل اطلاعات متنشر شده قبلی در مجلات یا کتب علمی در یک موضوع خاص و ارزیابی و نقد نوشته ها، محققین را در درک مبانی موضوع مورد نظر کمک می نمایند. یک مقاله مروری خوب اغلب یکی از مهمترین روش های گسترش سطح علمی است. در این نوع مقالات نویسنده کارهای پژوهشی انجام شدم قبلی را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله طرح و بررسی می کند. نویسنده در این مقالات به ارتباطات، تناقض ها و محدودیتهای موجود توجه نموده و با ارائه پیشنهاد مقاله را به پایان می رساند.

مقالات مروری معمولاً نسبت به مقالات کامل ارزش کمتری دارند. چنین مقالاتی باید از اطلاعات موجود مفاهیم یا اطلاعات جدیدی را ارائه دهند که قبلاً در متن نبوده یا حداقل در سطح مشابهی از جزئیات نیستند. این مقالات نباید مانند خلاصه های ادبی خسته کننده به نظر آیند (نظیر مقالات مروری سالانه در زمینه های مختلف نظیر Plant Physiology ,J. Molecular Biology کاملاً برای خواننده دارای مفهوم باشد و شرح دهنده عنوان مقاله در قالب این مفاهیم باشد. مقاله مروری باید دربرگیرنده موضوعی باشد که یک خلاصه علمی  نیاز دارد و همزمان طیف کاملی از موضوع مورد نظر را پوشش دهد. مقاله مروری نباید فقط به مقالات مربوط به نویسنده مقاله مروری محدود شود. این مقالات دورنمایی از کل موضوع را ارائه میدهند و به طور معنی داری با مفهوم مورد نظر مرتبط هستند. نویسنده این مقالات باید در انتخاب تمام کارهای انجام شده که مورد مرور واقع شده است با همگرایی متعادلی برخورد نماید.

*مقالات انتقادی منظور از مقاله انتقادی بررسی در باره موضوع به چاپ رسیده یا به چاپ نرسیده از نوع پژوهشهای بنیادی یا کاربردی است. در این بررسی نویسنده ضمن توضیح مطالب، نکات قوت و ضعف آن را ذکر نموده و به ارائه روشی جهت رفع نواقص و یا تکمیل موضوع میپردازد. گروهی مقالات انتقادی را جزء مقالات مروری میدانند ولی گروهی آن را در دسته جداگانه طبقه بندی می کنند.

ادامه مطلب
بدون نظر

انواع تقسیم بندی های مقالات علوم دقیق و علوم فنی – مهندسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مجله های علمی که در اشکال مختلف فصلنامه، ماهنامه، دو ماه یکبار و حتی سالانه منتشر می شوند علاوه بر داشتن نظارت هیأت تحریریه مجله، توسط مؤسسات و کمیسیونهایی نظیر مؤسسه اطلاعات علمی ISI بررسی، رتبه بندی و نمایه سازی می شوند که در این مورد بعبداً بحث .خواهد شد معرفی مقالات علمی Types of articles: مقاله علمی یا تحقیقی به نوشتار حاصل از تحقیق و toler مستند به نتایج پژوهش های انجام شده انفرادی یا گروهی forunn اطلاق می شود که متن آن قبلا در هیچ مجله یا نشریه ای short منتشر نشده باشد. مقاله های علمی منبع عمده اطلاعات علمی هستند و در میان سایر مدارک علمی منزلتی خاص هایA وormeseno دارند. مقاله هائی که در باره علوم زیستی، علوم دقیق و علوم فنی – مهندسی در مجلات منتشر می شوند به سه دسته تقسیم می شوند:

از *مقاله هائی در باره پژوهشهای بدیع این مقالات دانشمندان را قادر میسازند تا بدون مراجعه به منابع دیگر، آزمایش ها و مشاهدههای نویسندهٔ مقاله را تکرار کنند و درستی یا نادرستی و نتایجی را که نویسنده از پژوهش خود گرفته .است معلوم نمایند

* یادداشت ها و مقالات کوتاه و یادداشتهای فنی یادداشتها و مقالات کوتاه نمایانگر نوعی دسته بندی جداگانه از مقالات علمی است. این مقالات از بعضی جهات از تازگی علمی برخوردارند اما از لحاظ جامعیت و دقت توصیف در مرتبه پائین تری قرار دارند. مقالاتی در این دسته بندی قرار می گیرند که اختصاصاً به شرح تکنیکهای تحقیق، دستگاهها و مشاهدات میپردازند.

مشاهدات معمولاً محدود به مطالعات و گزارش های شیوه نگارش مقالات علمی پدیدههای غیرقابل تکرار یا سایر شرایط خاص، منحصر به فرد و اختصاصی می باشد. این مقالات معمولاً کوتاهتر از مقالات تحقیقاتی هستند و به طور طبیعی کمتر از ۲ صفحه چاپی در مجله را اشغال می کنند. گاهی اوقات ممکن است یک سردبیر معتقد باشد که یک مقاله ارائه شده به عنوان مقاله تحقیقاتی، در این دسته بندی بهتر جای گیرد. لذا با نویسنده مکاتبه نموده، اگر مؤلف موافق باشد، نسخه مقاله در دستهبندی قرار میگیرد و از دسته بندی قبلی خارج می شود. شماره ثبت مقاله در این نوع دسته بندی مقالات (یادداشتها و مقالات کوتاه) با حرف N بزرگ دنبال می شود، روش داوری برای این مقالات مشابه داوری برای مقالات تحقیقاتی است.

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل و ارزیابی نظام مدیریت فعلی شهر در کلان شهرها

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

تحلیل و ارزیابی نظام مدیریت فعلی شهر در کلان شهری مانند مشهد حاکی از بهم ریختگی و آشفتگی مدیریتی و فقدان انسجام و اثربخشی مدیریت شهری است . نتیجه کارکرد این ناهماهنگی و یا هماهنگی ضعیف بر اثرگسست مدیریتی عبارتست از : اتلاف وقت و انرژی مردم ، آلودگی محیط زیست شهری ، مشارکت ضعیف مردم بعنوان بالاترین سرمایه اجتماعی ، عدم گسترش مناسب خدمات تکنولوژی مانند  it ، استهلاک زودهنگام سرمایه وزیر ساخت های شهری و کاهش بهره وری منابع مالی عدم رضایت مندی شهروندان به عنوان رکن اساسی خدمت گیرندگان از نظام حکومت محلی و مدیریت شهری گسیختگی روز افزون زنجیره مدیریت شهری و نتیجتاعدم دستیابی به توسعه پایدار و مطلوب شهری . بیان مساله : موضوع حکمروایی شهری در نظام مدیریت شهرهای جهان و اخیرا در ایران ( بویژه در کلان شهرهای ایران ) به دلایل متعددی مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران و مجریان و حکومت های محلی ( علی الخصوص ) قرار گرفته است . از جمله دلایل این توجه و حساسیت در بحث مدیریت و حکمروایی کلان شهری عبارتست از :

١-  افزایش تعداد جمعیت مناطق کلان شهری

٢- افزایش تفرق سیاسی در مناطق کلان شهری

٣- افزایش تنوع در مناطق کلان شهری

۴- دوگانگی موجود در نظریه ها  رهنمودهای مختلف درباره نحوه اداره مناطق کلان شهری (برک پور اسدی ،١٣٨٨ :٢١۵ )

از طرف دیگر موضوع مشارکت گسترده و مطلوب مردم در امور محلی از یک دهه قبل تا کنون به عنوان عامل اساسی در بررسی های توسعه مورد توجه قرار گرفته است و در این رابطه حکومت های محلی می تواند به عنوان وسیله ای مطمئن جهت شرکت مردم در تصمیم گیریهای محلی نقش مهمی ایفا کند (قالیباف ،١٣٩١ :۶٩) نقش و کارکرد و اثر بخشی اقوام و طوایف و نخبگان و فرهیختگان محلی در جامعه ایران شکوهمند و سرافراز از یک سو به ارتقاء ظرفیت حکومت های محلی و استفاده از تمام ظرفیت ها و استعدادهای محلی و از طرف دیگر به گستردگی و مطلوبیت مشارکت مردم در تصمیم سازی نهادهای محلی و حکومت های محلی و سرانجام به حکمروایی خوب شهری نیز منجر میشود. استفاده از تجارب ارزشمند جهانی در ارائه مدلی مناسب در حکمروایی خوب شهری ، بر پایه حکومت های محلی توانمند و کارآمد و مبتنی بر مشارکت گسترده مردمی در چارچوب وحدت ملی این فرآیند را تسهیل می کند . ریچارد اشترن استاد دانشگاه تورنتو کانادا معتقد است : (از دهه ١٩۵٠ میلادی ما چند مرحله از سازماندهی حکومت های محلی را پشت سرگذاشته ایم .

ادامه مطلب
بدون نظر

” اکوپارک” فضای سبز شهری…

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

زندگی بشر همواره در ادوار مختلف به منابع موجود در طبیعت وابسته بوده است.این وابستگی پس از انقلاب صنعتی به اوج خود رسید و منجر به مصرف بی رویه منابع طبیعی ، انرژی تجدیـد ناپـذیر و معضـلات زیسـت محیطـی فـراوان از جمله گرمای زمین ،سوراخ شدن لایه اوزوزن ،آلودگی هوا و … باعث شکل گیری جنبش هـایی جهـت پایـداری زیسـت محیطی شد. هم زمان با ناپایداری زیست محیطی ،ناپایداری های اجتماعی و اقتصادی در آخرین دهه های قـرن بیسـتم ،باعث شکل گیری جنبش جهانی “توسعه پایدار” شد که بدنبال توسعه در حوزه های فرهنگی ،اجتمـاعی ، اقتصـادی و طبیعی بود.[۱] توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیت های محیطی برای فعالیت های انسـانی در ارتبـاط بـا شهر ها و تطبیق روش های طراحی در این محدودیت هاست.[۲] حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم ها بعنوان یکـی از اهداف اساسی توسعه پایدار از طریق ایجاد فضاهای سبز شهری تامین می شود و در این میان بـا تکیـه برقابلیـت هـای موجود و کاربری های متنوع ومفید اکوپارک ،تاسیس این گونه فضاهای تفرجی- زیست محیطی شهری برای رسـیدن و سوق به توسعه پایدار شهری لازم است.[۳] ایده اصلی پارکهای اکولوژیک، نخسـتین بـار در سـال ۱۹۹۱ در سـمینار علمی دانشگاه برکلی کالیفرنیا با شعار “پارک های پایدار” مطرح شد .کاربرد گیاهـان بـومی، ذخیـره سـازی و بـاز آفرینی سیلاب ها و سایر منابع طبیعی، پیوستگی زیرساختها با تکنولوژی هـای مناسـب، حفـظ و نگهـداری چرخـه زندگی، نظارت بر مصرف و حفظ و نگهداری حیات وحـش از جملـه ویژگیهـای ایـن دسـته از پارکهـا اسـت.بیشـتر پارکهایی که بعد از سال ۱۹۹۱ساخته شدند، دارای خصوصیاتی شبیه این دسته از پارکها می باشند .[۴]

اکوپارک

بر حسب تعریف ” اکوپارک“, پارکی است که تا حدود %۷۵ متابولیسیم آن سازگار با طبیعت است، به لحاظ اقتصادی خود کفا است، به لحاظ اقلیمی سازگار و منعطف با شرایط محیطی و به لحاظ اجتماعی هویت بخش و متمایز کننده خصوصیات خرده فرهنگ محلی و محیطی آرامش بخش می باشد. در چنین پارکهایی تا %۱۰۰ زباله بازیافت می شود و حدود %۵۰ انرژی مورد نیاز از خورشید تامین می شود ، تا %۱۰۰ فاضلاب بازیافت می شود ، در احداث پارک حدود %۷۵ مصالح مورد استفاده از امکانات محلی و ساز گار با محیط پیرامون می باشد. مصالح مصنوعی وناسازگار فقط در شرایط اضطرار استفاده می شود. سازمان اداری ، موزه ها ، آزمایشگاهها متناسب با استانداردهای اکولوژیکی(بیشتر مصالح محلی ) است. بهره گیری از این اصول و مبانی در برنامه ریزی پارکهای شهری گام موثری در راه رعایت این ایده های نوع در برنامه ریزی و طراحی شهری پارکهای شهری است .[۵]

اکوپارک ها مانند سایر پارک ها به واسطه پوشش گیاهی واجد “بازدهی اکولوژیکی” و هم “بازدهی اجتماعی” می باشد.منظور ازبازده اکولوژیکی عبارت است از : زیبا سازی مناطق شهری ، کاهش دمای محیط ،تولید اکسیژن و منظور از بازدهی اجتماعی نیز ایجاد مکانی جهت گذران اوقات فراغت ،تفرج ،گردهمایی آموزشی و علمی می باشد. از ویژگی های اکوپارک بازیافت مواد زائد و تولید انرژی با تکیه بر توسعه منابع انرژی های نو و تجدید پذیر است.

ادامه مطلب
بدون نظر

بررسی قاعده منع تحصیل دلیل

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

 

شاید بتوان گفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات آیین دادرسی مدنی ایران بحث قاعده منع تحصیل دلیل و بایدها و نبایدها پیرامون آن بوده چه آن هنگام که این که نام تحصیل دلیل به صراحت اولین قوانین آیین دادرسی مدنی ایران آمـد و چه اکنون که هیچ نامی از منع تحصیل دلیل در قوانین مشاهده نمیشود . دو اصل اساسی در آیین دادرسی ایران و شاید بتـوان گفت  تمامی نظامهای دادرسی جهان یکی رسیدن به حقیقت در دادرسی مدنی و یکی حفظ بیطرفـی و رعایـت  سـایر حقـوق اصحاب دعوا در دادرسی از سوی دادرس است که برخی حقوقدانها معتقدند این دو اصل در  رعایت قاعده منع تحصیل دلیل بـا یکدیگر برخورد نموده و دادرس  را در دو راهی قرار می دهد.

قاعده منع تحصیل دلیل

در دادرسی های مدنی قاعده ای به نا «قاعده منع تحصیل دلیل » از سوی قاضی موجـود اسـت کـه میراثـی از نظـام اتهامی و مورد حمایت  مکتب لیبرالیسم می باشد.برای تشریح این قاعده لازم است آگاه باشیم که  کـه قـائلین بـه ایـن قاعـده معتقدند دادرس مدنی در عملیات قضایی خود با دو تکلیف روبروست ؛نخست اینکه وقایع مادی را که بـه او عرضـه شـده اسـت بررسی نماید ودیگر اینکه آن وقایع را با قانون تطبیق بدهد.در عملیات نخستین گفته می شود طرفین دعوا باید دلایـل خـود را ارائه دهند و دادرس هم فقط باید به همان دلایل رسیدگی کند و حق ندارد به علم شخصی خود استناد نماید زیـرا مـورد سـوء ظن قرار می گیرد ونیز حق ندارد به دلیلی استناد کند که اصحاب دعوا ارائه نکرده اند و و اگر هم نیازی به معاینـه  یـا تحقیـق محلی باشد باید از سوی طرفین دعوا درخواست شود و طرفین دعوا از آن اطلاع داشته باشند،همچنین حق نـدارد بـه ادلـه ای استناد کند که در دعوای دیگری اقامه شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است .قاعد «منع تحصیل دلیـل از سـوی قاضـی»قصـد بیان همین ممنوعیت ها را دارد.

این قاعده در کنار قواعد دیگری همچون قاعده «وجوب مساوات میان طرفین دعوا»و قاعد «عدم جـواز اسـتناد قاضـی بـه علـم خود»وقاعده «ممنوعیت اجتماع صفت قاضی در یک نفر»زمینه دادرسی عادلانه را فراهم می سازد.

ادامه مطلب
بدون نظر

آشنایی با مفهوم صنعت گردشگری

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد باعث شده که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و بعنوان یک صفعت تلقی شود. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را بعنوان منبع اصلی در آمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت از روبه رشد ترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای علاقه مند توجه خود را به این بخش از صنعت جلب کرده و برای آن برنامه ریزی نمایند .

تنوع، کیفیت بالا و قیمت پائین خدمات درمانی در ایران با توجه به موقعیت و شرایط جغرافیایی این کشور از عوامل موثر در جذب گردشگری سلامت است (صدر ممتاز، آقارحیمی، ۱۳۷۹، (۲ با این وجود توسعه این حوزه از گردشگری آنگونه که باید مورد توجه نهادهای متولی امر قرار نگرفته و درآمد جهانی گردشگری سلامت باروندی صعودی از حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت و پیش بینی می شود این روند رشد همچنان باشقاب ادامه یابد و تا سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.(خدایی ، (۱۳۸۹ برآورد ها نشان می دهد هر توریست سلامت ۳ برابر یک توریست عادی ارز آوری دارد و در آمد حاصل از گردشگری سلامت در منطقه آسیا به میزان ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید.

از این رو است که کشورهای مختلف جهان، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه در این صنعت وارد شده و برای افزایش سهم خود از این بازار پر سود تلاش می کنند.

در جنوب و شرق آسیا کشورهایی مانند هند، مالزی، فلیپین، تایلند و سنگاپور در این زمینه رشد قابل توجهی داشته اند و در خاورمیانه اردن، لبنان، امارات و ترکیه در این زمینه فعالند.

ایران نیز دارای ظرفیت های بالایی جهت جذب تورسیم سلامت است با وجود آن و با توجه به امکانات بسیار این کشور هنوز نتوانسته جایگاه خودش را در این صنعت یافته و گام هالی نخستین را طی می کند. بررسی نقش و تاثیر صنعت گردشگری در رونق اقتصادی ایران نشان می دهد که بعلت پائین بودن شمار گردشگران بویژه گردشگران خارجی در ایران این تاثیر در مجموع بسیار کم و ناچیز است. (خدایی، (۱۳۸۹ سئوال اینست که سهم ایران و برنامه ریزی آن در گردشگری سلامت چگونه است؟

با توجه به اینکه صنعت گردشگری در جهان کنونی سومین پدیده اقتصادی پویا، پر رونق وروبه توسعه بعد از نفت و خودرو سازی است و امروزه به صنعتی بسیار پول ساز تبدیل شده و به سرعت در حال افزاش در کشورهای پیشرفته است و اقتصادانان آنرا صادرات نامرئی نامیده اند. (خدایی، (۱۳۸۹ اما ایران با داشتن جاذبه های زیاد سهم بسیار اندکی از این صنعت را به خود اختصاص داده.

استفاده نامناسب از توانمندی های گردشگری، نبود نگرش مناسب نسبت به این صنعت بعنوان یک سنعت اقتصادی در آمدزا و آور و نبود امکانات مناسب جهت پذدیرش گردشگران خارجی در کشور روند کار را در کشور با مشکلات جدی مواجه کرد و با توجه به آثار مثبت توسعه این صنعت از قبیل توسعه زیر ساخت های بهداشتی، افزایش تعداد بیمارستان های استاندارد بین المللی، افزایش در آمدهای ارزی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص پزشکی و بهداشتی و چالش های این عوامل برای توسعه این صنعت نقش بسیار حیاتی و اساسی دارد.

ادامه مطلب
بدون نظر

چارچوب نظریه حملات آنالیز الکترومغناطیسی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

در مدل متداول ارزیابی سیستمهای رمزنگاری سیستم آمن به سیستمی اطلاق می شود که حتی در صورت دسترسی کامل به اطلاعات رد و بدل شده بین رمزنگار و رمزگشا نتوان کلید رمز را بازیابی کرد. دراواسط دهه ۹۰ میلادی نوع جدیدی از حملات رمز شکنی موسوم به حملات کانال جانبی معرفی شد که از اطلاعات نشت داده شده از یک سخت افزار رمزنگار درحال پردازش اطلاعات، نظیر زمان اجرای یک فرایند پردازشی، توان مصرفی، تشعشعات الکترومغناطیسی ساطع شده به کمک آنالیزهای آماری برای شکستن رمز و استخراج کلید استفاده می کند. اطلاعات نشت شده از سختافزار رمزنگار برای تمامی پیام های رمزشده یکسان و ثابت نیست و در هر لحظه متغیری از نوع الگوریتم و داده های پردازش شده درآن است. بخشی از این دادهها اطلاعات مخفی الگوریتم یا همان کلید الگوریتم هستند، که هدف تمامی حملات کانال جانبی خصوصاً حملات تحلیل الکترومغناطیسی می باشند. در حملات کانال جانبی میزان موفقیت حمله ارتباط مستقیم با میزان همبستگی اطلاعات نشت شده با کلید خصوصی رمز دارد. برای پیادهسازی این حملات کانال جانبی، توان محاسباتی و هزینه سخت افزاری زیادی لازم نیست و دلیل موفقیت آنها کشف مقادیر میانی اجرای الگوریتم و استفاده از آنها میباشد. برای مثال شکل (۱) مدل یک سخت افزار رمزنگار را در هنگام عملیات رمزگذاری دادهها با در نظر گرفتن اطلاعات نشت داده شده از کانال جانبی نشان میدهد.

امروزه این گونه حملات بخاطر سادگی و مؤثر بودن به سرعت گسترش پیدا کردند تا آنجا که اکنون مهمترین خطر برای سیستم های رمزنگاری فعلی از ناحیه هدف قرار دادن نقاط ضعف موجود در پیاده سازی و استفاده از اطلاعات نشت داده شده از کانال جانبی، بشمار می روند. از طرفی حملات آنالیز آماری و الگوریتمی در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرند. در نتیجه پیادهسازی صحیح یک الگوریتم رمز الزاماً به معنای آمن بودن آن نیست || ۱ . پس از انتشار حملات آنالیز الکترومغناطیسی در سال ا۲۰۰ توسط QuiSquater و همکارانش در ۲ ، تاکنون انواع مختلفی از این گونه حملات پیشنهاد شده و توسعه یافته است

ادامه مطلب
بدون نظر

اصول شهرسازی ایرانی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

مقدمه

شهرهای قدیمی ایرانی عموماً از ساختاری تا حدودی مشابه تبعیت می کنند. این ساختار شامل اجزائی چون محله ها، مسجد جامع، بازار، ارگ حکومتی، میدان و تکیه بوده است. که به مثابه یک کل مرکب از اجزا به صورت محلات و مرکز شهر می داند که در آن “هر محله به صورت واحدی اداری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی جزئی از شهر محسوب می شده است”.[۱] شکل گیری بافت محله تحت تأثیر عوامل معین اجتماعی (قومی و مذهبی) عوامل اقتصادی (حرف و مشاغل ) و عوامل طبیعی ( شکل زمین ، چگونگی توزیع منابع آب و پراکندگی آن ) بوده است . لیکن موجودیت هر محله به عنوان یک پدیده زنده در بستر ارتباط متقابل و تنگاتنگ این عوامل با یکدیگر شکل گرفته است . [۲]

نظام شهرسازی سنتی ایران بر مجموعه ای از ضوابط و قانونمندیهای کهن، ولی نانوشته و غیرمکتوب، استوار بوده است .این قانونمندیها تلفیقی از خصوصیات اقتصادی ، ویژگیهای محیطی و جهان بینی یا منظری از هستی بوده که پیش روی انسان قرار داشته است و بر اساس آنها، در شهرسازی به عواملی همچون عامل آب، عامل دفاع، وحدت عملکردی کارکردها و انواع جدایی گزینیهای فضایی، کارکردی و طبقاتی توجه شده است.

در دهه های اخیر، با تغییرات شگرف ساختار فضایی محله های شهری از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها کاسته شده و نارسایی هایی چون آلودگی های زیست محیطی، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، بدمسکنی، آسیب های اجتماعی روانی و فرهنگی ، به ویژه اتلاف سرمایه های مادی و معنوی، را به همراه داشته است.[۳]

قرار گیری ساربان محله در محدوده بافت فرسوده شهر بجنورد و دارا بودن عناصر با ارزش معماری و شهری نشان از پتانسیل های طبیعی و مصنوع بسیاری در جهت بهره بردن از اصول و مفاهیم شهرسازی ایرانی در طراحی آن برای معاصرسازی این محله قدیمی می باشد که متأسفانه به این پتانسیل ها توجه چندانی نشده است. و عدم بهره گرفتن از این اصول در معاصرسازی و ترمیم بافت فرسوده این محله تاریخی و همچنین عدم استفاده از الگوی طراحی آن به عنوان راهنمای طراحی محله های جدید می باشد ، که مسائل و مشکلات زیادی را به همراه داشته است لذا این پژوهش سعی به شناخت اصول شهرسازی ایرانی و ارائه طرح هایی مطابق این اصول برای ساربان محله بجنورد نماید.

روش تحقیق: در این بخش از تحقیق با استناد به روش های معتبری که در حوزه طراحی وجود دارد، روش مورد استفاده پژوهش در راستا دستیابی به مطالعات مورد نیاز از ۳ روش مشاهده ساختارمند ، بازدید سایت ، تحلیل گرافیکی (عکسی) به منظور بازطراحی ساربان محله بجنورد با بهره گبری از اصول و مفاهیم کالبدی شرسازی ایرانی استفاده خواهد شد.

سابقه و پیشینه موضوع: مطالعات انجام گرفته در موضوع مورد بحث، تحقیقات و تألیفاتی است که در راستای مفاهیم شهرسازی ایرانی و همچنین ارائه اصول و معیارهای شهرسازی ایرانی برای طراحی ساختار شهر ها و محلات صورت گرفته است. در ذیل به تعدادی از مطالعات انجام شده اشاره می گردد.

سید حسین بحرینی سال ۱۳۷۴ در کتاب زبان طراحی شهری به ارائه اصول و قواعدی که از خصوصیات فرهنگی _ ارزشی جامعه نشات گرفته است اشاره نمود که تأثیر فرهنگ بر اصول طراحی[۴] منتج از پ÷وهش حاصل نیز می تواند از نقاط مشترک این دو پژوهش باشند همچنین دکتر محمود توسلی در تالیف کتاب اصول و روش های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران- جلد اول در سال ۱۳۷۶ به شناخت از اصول و معیارهایی که در طراحی فضاهای شهری در گذشته وجود داشته اند و اصولی که به کیفیت محیط های شهری منجر می شده اند دست یافتند.[۱] سال ۱۳۸۲ سید محسن حبیبیبا تالیف کتاب چگونگی الگو پذیری و تجدید سازمان استخوان بندی محله به ارائه معیار هایی برای تجدید استخوان بندی و ساختار محلات با استناد به ساختار محلات سنتی پرداخت [۵]

محمد کریم پیرنیادر کتاب سبک شناسی معماری ایرانی به بررسی و معرفی اصول معماری و شهرسازی ایران پرداخته[۶] که با اصول معماری و شهرسازی ایران در این پژوهش وجه اشتراک دارند از دیگر پژوهش های انجام شده نیز می توان به تالیف های جهانشاه پاکزاد، جان لنگ، علی آذر- دکتر کریم حسین زاده دلیر و محمد نقی زاده به ترتیب با عناوین مبانی نظری طراحی شهری، طراحی شهری، ساماندهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید و تحلیل و طراحی فضاهای شهری در سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ به نتایجی به ترتیب از قبیل شرح عوامل موثر در ارتقاء کیفیت فضا و همچنین در ادامه این مطالعات ، ارائه دستور العملها و ضوابطی که از آن به عنوان راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران[۷]؛ ارائه چهارنوع کلی طراحی شهری و مجتمع را متشکل از مردم که باهم دارای تعاملند می داند اما محله را یک طرح کالبدی می داند [۸]؛ تبیین اصول و معیارهای طراحی محله در رویکرد نوشهرسازی و طراحی و احیای محله با استناد به این اصول[۹]؛ بر شمردن برخی از اصول و معیارهای نظم دهنده به شهر اسلامی و توصیف و تحلیل مصادیق این اصول[۱۰] که هر یک از این یافته ها خود به نوعی با موضوع پژوهش مرتبط و در همسو می باشند

ادامه مطلب
بدون نظر

تحلیل و بررسی همه جانبه ی مفهوم حمایت اجتماعی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 7 ماه پیش ارسال شده

شرایط نامساعد اجتماعی و محیطی از عوامل مهم ایجاد فشار روانی هستند که سلامت روان را به مخاطره می اندازد. سلامتی انسان می تواند در اثر وجود استرس دگرگون شده و عدم تعادل در حالت جسمی و روانی پدیدار شود(کوپر۱ و همکاران، .(۱۰۷ :۱۹۹۰

یکی از مفاهیمروانشناختی که اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است، حمایت اجتماعی میباشد. این موضوع نیز یکی از نیازهای اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. انسانهای اولیه در اکثر دوران تاریخ خود احتمالاً در دستهها و گروههای کوچک زندگی میکردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض خطر حمله موجودات درنده قرار میگرفتند. به عقیده بالبی(۱۹۸۲، نقل از شریفی درآمدی، (۸۵ :۱۳۸۱ در طول تاریخ بشری در صورت کمک اطرافیان، انسانها به بهترین وجه قادر به رویارویی با بحرانها و روبرو شدن با خطرات بوده اند.

مفاهیم روانشناختی  بدینگونه در طبیعت ما نیاز به دلبستگیهای نزدیک استقرار یافته است تا بتوانیم از حمایت خانواده و اطرافیان برخوردار گردیم. آنگونه که از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی استنباط میشود، آن عبارت است از میزان ادراک فرد از این که مورد توجه و علاقه دیگران بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشکل شود به او یاری میرسانند. بنا به تعریف، حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است، یکی جنبه ذهنی که نشان دهنده تصورات و ادراکات فرد از حمایتهای اطرافیان است، و دیگری جنبه واقعی(عینی) است که عبارتست از میزان مساعدتها و کمکهای واقعی ارائه شده به فرد(بیابانگرد، .(۵۷ :۱۳۸۳ منابع حمایت اجتماعی فراهم شده برای فرد نیز متنوع هستند. در این طیف گسترده، حمایت گروههایی از قبیل خانواده، گروه همسالان، دوستان، خویشاوندان، مغازهدار محله، معلمان، همکاران و سایرین قرار دارند. برخی از این گروهها به طور رسمی و برخی دیگر به صورت غیررسمی تأمینکننده حمایت اجتماعی برای فرد هستند(تابع بردبار، .(۱۴ :۱۳۸۳

ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 30 از 316« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »