پایگاه خبری مارسیان آشنایی با اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا: آزادی حمل اسلحه - پایگاه خبری مارسیان

آشنایی با اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا: آزادی حمل اسلحه

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 5 روز پیش ارسال شدهآشنایی با اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا: آزادی حمل اسلحه

Second Amendment to the United States Constitution

متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده متمم گنجانده شده در منشور حقوق آمریکا تصویب شده است

متن اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا [۱۷۹۱] از این قرار است:

“داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود.”


این مطلب توسط marsian ارسال شده :