پایگاه خبری مارسیان بی‌تفاوتی همسر رئیس‌جمهور آمریکا پس از پیاده شدن از هواپیما به دونالد ترامپ - پایگاه خبری مارسیان