پایگاه خبری مارسیان انگلیس؛ انتخاب میان چپ و راست - پایگاه خبری مارسیان

انگلیس؛ انتخاب میان چپ و راست

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 8 ماه پیش ارسال شدهانگلیس؛ انتخاب میان چپ و راست

حدود يك ماه‌ونيم پيش نخست‌وزير انگليس به ميان خبرنگاران آمد و از تصميمش براي برگزاري انتخابات زودهنگام خبر داد. خانم مي نياز به يك پارلمان يكدست و حامي دولت براي حضور قوي در مذاكرات مربوط به خروج از اتحاديه اروپا، موسوم به «برگزيت» را دليل اين تصميم اعلام كرد.

طي ۳سال گذشته، انگليسي‌ها هر سال يك‌بار به پاي صندوق‌هاي رأي رفته‌اند. در سال ۲۰۱۵در انتخابات سراسري پارلماني شركت كردند كه در نهايت به پيروزي حزب محافظه‌كار به رهبري ديويد كامرون منجر شد. برگزاري همه‌پرسي براي خروج از اتحاديه اروپا يكي از وعده‌هاي اصلي كامرون در انتخابات بود. عمل به اين وعده در سال بعد به رأي مثبت اندكي بيش از ۵۰درصد مردم انگليس به خروج از اتحاديه منتهي شد؛ خروجي كه به نقطه آغاز تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي در جامعه انگليس تبديل شد و كناره‌گيري كامرون از قدرت را هم به‌دنبال داشت. انتخابات امروز سومين انتخابات طي ۳سال است؛ انتخاباتي كه بيش از هر زمان ديگري انتخاب ميان تفكرات چپ و راست در جامعه انگليس است.

سياست در انگليس به‌طور سنتي در كنترل ۲حزب اصلي اين كشور يعني حزب محافظه‌كار و حزب كارگر است. حزبي كه بيشترين كرسي‌هاي پارلمان را به‌دست آورد، تشكيل‌دهنده قدرت خواهد بود. ۲حزب محافظه كار و كارگر بيشترين هواداران را دارند و قدرت سياسي هميشه ميان اين دو دست به‌دست مي‌شود.

محافظه‌كاران هميشه به تفكرات راست سياسي تمايل داشته‌اند و حزب كارگر كه برخاسته از جنبش كارگري است، به تفكرات چپ. در ميانه اين دو تفكر، حزب ليبرال دمكرات قرار مي‌گيرد كه در مقايسه با راست‌ها و چپ‌ها طرفداران چنداني ندارد. حزب استقلال بريتانيا بعد از حزب ليبرال دمكرات، قرار مي‌گيرد.

اين حزب جزو احزاب راست افراطي اروپا دسته بندي مي‌شود كه در همه‌پرسي برگزيت بيشترين فعاليت را داشت و توانست عده زيادي از مردم را به رأي مثبت به خروج از اتحاديه متمايل كند. حزب استقلال اما در پارلمان كرسي‌هاي زيادي در اختيار ندارد و در تشكيل دولت نقش چنداني ندارد. حزب سبزها نيز مانند ديگر احزاب مشابه در اروپا داراي تفكرات محيط‌زيستي است. از ميان ۶۵۰كرسي پارلمان، ۵۹كرسي متعلق به اسكاتلند است كه ۵۶كرسي آن اكنون در دست حزب ملي اسكاتلند يا اس‌ان‌پي است. اين حزب به‌دنبال جدايي از بريتانياست.

ترزا مي‌كه سال گذشته پس از استعفاي كامرون جانشين او شد، اگرچه به بهانه «حضور پرقدرت» در مذاكرات برگزيت، انتخابات زودهنگام را كليد زد اما نيم‌نگاهي هم به‌نظرسنجي‌ها داشت. مخالفان ترزا مي معتقدند او به‌خاطر افول حزب كارگر درنظرسنجي‌ها تصميم گرفت انتخابات را پيش از موعد مقرر برگزار كند تا بتواند علاوه بر كرسي‌هاي تحت كنترل محافظه‌كاران، تعدادي از كرسي‌هاي حزب كارگر را هم به‌دست آورد و نقش اين حزب را در پارلمان كم‌رنگ كند.

برگزيت، خدمات بهداشتي، اشتغال و امنيت، ۴موضوع محوري در مباحث انتخاباتي انگليس طي هفته‌هاي اخير بوده است. طي اين مدت درحالي‌كه ترزا مي، رهبر محافظه‌كاران، بيشتر روي مسائل مربوط به برگزيت متمركز شده بود، جرمي كوربين با انتشار يك مانيفست جديد وعده‌هاي معيشتي بسياري به مردم انگليس داد؛ اقدامي كه رشد بي‌سابقه و ناگهاني او و حزبش درنظرسنجي‌ها را به‌دنبال داشت. درحالي‌كه ترزا مي ‌وعده كاهش ورود مهاجران و سختگيري‌هاي بيشتر در مورد اشتغال آنها، سختگيري براي ورود دانشجويان خارجي و پيشبرد سياست‌هاي رياضتي را مطرح مي‌كرد، كوربين سعي كرد با جملاتي به آنها اطمينان دهد حقوق‌شان در دولت او ضايع نخواهد شد.

جرمي كوربين وعده داده كه بسياري از شركت‌هاي عمومي را ملي كند؛ ازجمله شركت پست و راه‌آهن. كوربين همچنين قول داده ميلياردها دلار در حوزه‌هاي بهداشت، آموزش و سلامت اجتماعي هزينه كند و منابع لازم براي اين برنامه‌ها را از افزايش ماليات ثروتمندان و شركت‌هاي بزرگ تأمين كند. او همچنين اعلام كرده به‌دنبال افزايش حقوق كارگران و پايان دادن به سياست‌هاي رياضتي است. برنامه‌هاي مطرح شده از سوي كوربين، برنامه‌هايي است كه اغلب احزاب چپ گرا در اروپا مطرح مي‌كنند.

وعده‌هاي كوربين كه بسياري از تحليلگران آنها را وعده‌هاي پوپوليستي خوانده‌اند باعث شد تا فاصله ۲۰درصدي ۴۵روز پيش حزب كارگر با حزب محافظه‌كار درنظرسنجي‌ها، به ۵درصد در روز آخر تبليغات كاهش پيدا كند. اين وضعيت حتي احتمال كاهش تعداد كرسي‌هاي متعلق به محافظه‌كاران در پارلمان را مطرح كرده است.

جدول


این مطلب توسط marsian ارسال شده :