پایگاه خبری مارسیان عکس روز: راهپیمایی برای حقیقت - پایگاه خبری مارسیان

عکس روز: راهپیمایی برای حقیقت

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 8 ماه پیش ارسال شدهعکس روز: راهپیمایی برای حقیقت

MarchforTruthEduardo Munoz Alvarez/Getty Images 


این مطلب توسط marsian ارسال شده :