پایگاه خبری مارسیان عکس روز: سربازان خاک‌آلود - پایگاه خبری مارسیان

عکس روز: سربازان خاک‌آلود

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 1 سال پیش ارسال شدهعکس روز: سربازان خاک‌آلود

ّiraqi

Ahmad Al-Rubaye / AFP / Getty


این مطلب توسط marsian ارسال شده :