پایگاه خبری مارسیان دوران جدید انگلیس - پایگاه خبری مارسیان

دوران جدید انگلیس

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 2 سال پیش ارسال شدهدوران جدید انگلیس

اين زن ۵۹ساله كه از سياستمداران محافظه‌كار انگليسي است، دومين نخست‌وزير زن اين كشور خواهد بود و همين ويژگي‌ها در كنار موقعيت عجيب و پيش‌بيني‌نشده و كم‌سابقه اين روزهاي انگليس، كافيست تا نام او را اين روزها در صدر اخبار قرار دهد. خانم مي ‌را با مارگارت تاچر مقايسه مي‌كنند. اما واقعيت اين است كه سياست‌هاي او با تاچر متفاوت است و بيشتر به جناح ميانه حزب محافظه‌كار انگليس گرايش دارد.

او از توجه بيشتر به فقرا و كارگران و همچنين اصلاح چهره حزب حمايت مي‌كند. موضوعي كه بعضي از هم‌حزبي‌هايش در جناح محافظه‌كار حزب توري را از او ناخشنود كرده است. خانم مي در اين آشفته بازار سياست و اقتصاد انگليس بعد از همه‌پرسي خروج از اتحاديه اروپا، چهره‌اي ميانه و كمتر جنجالي بوده است. او مانند توني بلر از ماندن انگليس در اتحاديه اروپا حمايت مي‌كرد اما بعد از روشن شدن نتيجه همه‌پرسي در سخنراني كه اكنون معلوم شده سخنراني مقدماتي براي نخست‌وزير شدنش بوده، گفت، اين كاريست كه شده و دولت و كشور بايد براي بعد از همه‌پرسي و دوران جديد آماده شوند.

او البته مخالف حضور مهاجران است اما سخن تندي در اين زمينه نگفته‌است. اصلي‌ترين وعده او هدايت كشور در اين شرايط سخت به بهترين شكل است. انگليس دوران جديدي را خارج از اتحاديه اروپا آغاز كرده و خانم مي ‌گفته كه براي اداره كشور در اين دوران جديد برنامه دارد. همين سخنان موجب شده كه بازارهاي پولي و اقتصادي انگليس به خبر نخست‌وزير شدن خانم مي واكنش مثبتي نشان دهند.


این مطلب توسط marsian ارسال شده :