پایگاه خبری مارسیان بیش از یک چهارم جمعیت ژاپن ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند - پایگاه خبری مارسیان

بیش از یک چهارم جمعیت ژاپن ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 2 سال پیش ارسال شدهبیش از یک چهارم جمعیت ژاپن ۶۵ سال یا بیشتر سن دارند

وزارت کشور ژاپن می‌گوید که بر اساس ارقام اولیه سرشماری ملی در سال گذشته، این برآورد انجام شده است.

همچنین برای نخستین بار در همه ۴۷ استان کشور، جمعیت افراد ۶۵ سال یا مسن تر از جمعیت افراد زیر ۱۵ سال فراتر رفته است.


این مطلب توسط marsian ارسال شده :