پایگاه خبری مارسیان چهار نفر در بیمارستان دانشگاه آنکارا به ضرب گلوله کشته شدند - پایگاه خبری مارسیان

چهار نفر در بیمارستان دانشگاه آنکارا به ضرب گلوله کشته شدند

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 2 سال پیش ارسال شدهچهار نفر در بیمارستان دانشگاه آنکارا به ضرب گلوله کشته شدند

به گزارش ایرنا، در این حادثه یک نفر نیز به شدت زخمی شد که تلاش های پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند.

شبکه های خبری ترکیه گزارش دادند که مهاجم شاغل در داروخانه بیمارستان، گویا پیشتر با همکاران خود خصومتی داشته و امروز به دنبال بروز درگیری با آن ها، به وسیله سلاح کمری دو زن و دو مرد را کشت و یکی را نیز به شدت زخمی کرد.

پلیس به دنبال این حادثه محل را به محاصره در آورده و مهاجم را دستگیر کرده است.

رئیس بیمارستان به خبرنگاران گفت که فرد مهاجم، به اتهام رشوه خواری تحت پیگرد اداری قرار داشت و مدام همکاران خود را به بهانه دست داشتن در این ماجرا تحت فشار قرار می داد.


این مطلب توسط marsian ارسال شده :