پایگاه خبری مارسیان عکس روز: شادی پس از رفراندوم - پایگاه خبری مارسیان

عکس روز: شادی پس از رفراندوم

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 2 سال پیش ارسال شدهعکس روز: شادی پس از رفراندوم

Farage

AP Photo/Matt Dunham 


این مطلب توسط marsian ارسال شده :