پایگاه خبری مارسیان آمریکا در انتظار چهارمین سه شنبه بزرگ برای گزینش نامزدهای ریاست جمهوری - پایگاه خبری مارسیان

آمریکا در انتظار چهارمین سه شنبه بزرگ برای گزینش نامزدهای ریاست جمهوری

موضوع : اخبار ایران , اخبار جهان , رویدادهای امروز ، 2 سال پیش ارسال شدهآمریکا در انتظار چهارمین سه شنبه بزرگ برای گزینش نامزدهای ریاست جمهوری

به گزارش ایرنا، هم اكنون آرا نمایندگان موسوم به دلگیت یكی از موارد مهم برای نامزدهای ریاست جمهوری، بخصوص نامزدهای پیشتاز از دو حزب جمهوریخواه و دمكرات برای احراز نامزدی نهایی از حزب خود به شمار می رود.

چهارمین سه شنبه بزرگ در پنج ایالت؛ ‘كنتیكت’، ‘دلاویر’، ‘مریلند’، ‘پنسیلوانیا’ و ‘رود آیلند’ برای دو حزب دمكرات و جمهوریخواه برگزار خواهد شد.

برای احراز نامزدی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ، نامزد حزب دمكرات به دوهزار و ۳۸۴ آرای نمایندگان و نامزد حزب جمهوریخواه به یك هزار و ۲۳۷ آرای نمایندگان نیاز دارد.

این درحالی است كه سه شنبه بزرگ ۲۶ آوریل در پنج ایالت فوق و به نوشته تار نمای ‘نیویورك پست’ برای نامزدهای جمهوریخواه ۱۷۲ آرا نمایندگان و برای دمكرات ها۴۶۲آرا نمایندگان را به همراه دارد.

دونالد ترامپ نامزد پیشتاز از حزب جمهوریخواه در روزهای اخیر نظام انتخابات درون حزبی را برای گزینش نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریكا و آرا نمایندگان موسوم به دلگیت را بشدت مورد انتقاد قرارداده و آن را سیتسمی ‘متقلبانه و خدعه آمیز’ خوانده است.

با این حال ترامپ با داشتن ۸۴۵ آرا نمایندگان تا رسیدن به آرا مورد نیاز، حدود ۴۰۰ آرا نمایندگان فاصله دارد.

تدكروز سناتور ایالت تگزاس آمریكا، دیگر رقیب هم حزبی ترامپ نیز با كسب ۵۵۹ آرا نمایندگان پس از ترامپ قرار دارد.

بنابر داده های تارنمای اطلاع رسانی ‘ریلكلیر پلتیك’ (realclearpolitics)هیلاری كلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دمكرات با كسب یك هزار و ۹۴۱ آرا نمایندگان در برابر یك هزار و ۱۹۱ آرا نمایندگان برنی سندرز، از وی پیشی گرفته اما فاصله زیادی تا آرا نمایندگی مورد نیاز برای احراز نامزدی از این حزب دمكرات دارد.

نخستین انتخابات مقدماتی و درون حزبی نامزدهای ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریكا، اول فوریه برابر با ۱۲بهمن ماه در ایالت ‘اوهایو’ آمریكا برگزار شد.

نخستین سه شنبه بزرگ انتخابات مقدماتی و درون حزبی نیز در مورخ اول ماه مارس برابر با ۱۱اسفند در ۱۴ایالت و قلمرو آمریكا برای جزب جمهوریخواه و ۱۲ ایالت و قلمرو آمریكا برای حزب دمكرات برگزار شد.

دومین سه شنبه بزرگ هشتم ماه مارس (۱۸ اسفندماه) تنها برای حزب جمهوریخواه و در چهار ایالت برگزار شد.

سومین سه شنبه بزرگ در انتخابات درون حزبی نیز در مورخ ا ۱۵ ماه مارس برابر با ۲۵ اسفندماه در پنج ایالت برای نامزدهای دمكرات و شش ایالت برای نامزدهای جمهوریخواه برگزار شد.


این مطلب توسط marsian ارسال شده :