دانلود مقاله تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده های پتروفیزیکی

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده های پتروفیزیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۵۹ تا ۱۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تخمین ویژگی های مکانیکی سنگ آهک با استفاده از داده های پتروفیزیکی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ آهک
مقاله مقاومت فشاری تک محوره
مقاله مدول یانگ دینامیکی و استاتیکی
مقاله التراسونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجیبی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوییان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: صفیان غلام عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهای الاستیک سنگ به دو روش دینامیکی و استاتیکی قابل اندازه گیری هستند. در روش دینامیکی، با اندازه گیری سرعت عبور امواج تراکمی (Vp) و برشی (Vs) در شرایط برجا و یا آزمایشگاه، ویژگی های الاستیک دینامیکی سنگ به دست می آیند. در روش استاتیکی نیز با انجام آزمایش های تخریبی مانند مقاومت فشاری تک محوری و یا سه محوری بر روی مغزه سنگ، پارامترهای مقاومتی و الاستیک استاتیکی اندازه گیری می شوند. روش های استاتیکی نتایج واقع بینانه تری نسبت به روش های دینامیکی می دهند، اما هزینه انجام آن بیش تر بوده و اندازه گیری آن به نقاط دارای مغزه سنگی محدود می شود. متاسفانه پارامترهای دینامیکی و استاتیکی با یک دیگر برابر نیستند و معمولا پارامترهای دینامیکی از پارامترهای استاتیکی متناظر خود بزرگ تر هستند. به منظور اندازه گیری پیوسته ویژگی های مکانیک سنگ در طول چاه، ایجاد روابط تجربی بین پارامترهای دینامیکی و استاتیکی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با انجام آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری و التراسونیک بر روی مغزه های نفتی مربوط به سازندهای کربناته سروک و آسماری یکی از چاه های نفتی جنوب غرب ایران، روابطی تجربی برای تخمین مقاومت فشاری تک محوره (sc) و مدول یانگ استاتیکی (Es) بر اساس سرعت موج تراکمی (Vp) و مدول یانگ دینامیکی (Ed) پیشنهاد شده است که یکی از پیش نیازهای اساسی برای تحلیل پیوسته پایداری در طول مسیر حفاری چاه های نفت و گاز را تامین می کند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۳۷ تا ۱۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاینر رسی
مقاله آنالیز تصویری
مقاله نرم افزار Matlab
مقاله ترک های خشک شدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری ادوین
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی قاضی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گتمیری بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترک خوردگی در لاینرهای خاکی یکی از پدیده های متداول در محل های دفن پسماند است که بر عمل کرد لاینرها به شدت تاثیر می گذارد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه روشی ساده و قابل اجرا بر پایه پردازش تصویر، به منظور شناسایی و تحلیل ترک های ایجاد شده در سطح لاینرهای خاکی در مقیاس آزمایشگاهی است. با استفاده از نرم افزار Matlab برنامه ای برای شناسایی ترک و تعیین شاخص شدت ترک تدوین شد. بر اساس نتایج اولیه این برنامه، پارامتر حد آستانه که معرف حساسیت برنامه در شناسایی تقابل رنگ هاست، به عنوان مهم ترین عامل در تشخیص صحیح ترک های موجود در سطح خاک معرفی شد و واسنجی برنامه بر اساس این پارامتر در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور پایلوت آزمایشگاهی بررسی رفتار ترک طراحی و ساخته شد و سه نمونه مختلف خاک رسی، هر کدام باپوشش و بدون پوشش ژئوتکستایل، به مدت ۱۰ ماه در معرض شرایط جوی قرار گرفت. پس از ثبت تغییرات الگوی ترک های سطحی با استفاده از یک دوربین دیجیتال و در بازه های زمانی مشخص، ۲۰ درصد از تصاویر با شدت های مختلف ترک انتخاب در واسنجی برنامه استفاده شد. در این فرایند با استفاده از نرم افزار فتوشاپ و تکنیک روی هم گذاری، ضریب کالیبراسیون ترک یابی تعیین و به برنامه اضافه شد و با استفاده از برنامه کالیبره شده، شاخص شدت ترک در کلیه تصاویر محاسبه شد. هم چنین دقت برنامه در تعیین شاخص شدت ترک بررسی شد که نتایج این صحت سنجی، حاکی از عمل کرد مناسب برنامه پیشنهادی در تعیین شاخص شدت ترک در سطح خاک های رسی متراکم شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی با استفاده از آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی با استفاده از آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۲ منتشر شده است.
نام: تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی با استفاده از آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت تک محوره محصور نشده
مقاله خرده حفاری
مقاله سنگ آهک میکرایتی
مقاله سازند آسماری
مقاله آزمایش بارگذاری بر خرده ذرات مجزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چشمی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ششده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین مقاومت تک محوره محصور نشده (UCS) به عنوان یکی از پارامترهای مکانیکی برای ارزیابی مقاومت سنگ در بسیاری از پروژه های مهندسی لازم است. در برخی از پروژه های مهندسی نظیر حفر چاه برای استخراج مواد هیدروکربوری به دلیل عمق زیاد حفاری، محدودیت هایی برای اخذ نمونه مناسب برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری وجود دارد. از طرفی تعیین این پارامتر به منظور آنالیز پایداری جدار چاه و برنامه های توسعه چاه لازم و ضروری است. بدین منظور ایده استفاده از خرده های حفاری برای تعیین این پارامتر مطرح شده است. در این مقاله به منظور توسعه روابط تجربی بین مقاومت فشاری تک محوری سنگ و مقاومت خرده ذرات، تعداد ۷ نمونه سنگ آهک میکرایتی از رخ نمون های سازند آسماری تهیه شده و پس از انجام آزمایش فشاری تک محوری و تعیین مقادیر UCS آن ها، نمونه های مذکور خرد شد و ۴۲۰ نمونه به عنوان خرده های حفاری آماده سازی شده است. با استفاده از دستگاه بارگذاری بر خرده ذرات مجزا، مقاومت فشاری تک ذره (SCS) خرده های حفاری تعیین شده است. با توجه به تاثیر شکل خرده ها بر مقاومت آن ها، همه خرده های بررسی شده به شکل کروی در آمده است و به منظور بررسی اثر اندازه خرده بر مقاومت آن ها پژوهش بر روی خرده ها، با قطرهای ۲، ۳ و ۴ میلی متر انجام شده است. با تعریف متغیرهای مقاومت و اندازه، نمودارهایی برای تعیین مقاومت خرده ذرات پشنهاد شده که در آن ها اثر اندازه دانه در آزمایش بارگذاری بر ذرات مجزا حذف شده است. ضریب هم بستگی بین UCS و SCS در حالت های مختلف بیش تر از ۰٫۹۱ است که نشان دهنده هم بستگی قابل قبول این دو پارامتر با هم است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۱۱۱ تا ۱۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی آبرفت جنوب کرج
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدول الاستیسیته خاک
مقاله آزمون نفوذ استاندارد
مقاله بارگذاری صفحه ای
مقاله آبرفت جنوب کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفی پوررشوانلو زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ زکریایی سیدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبرفت جنوب کرج بخش چشم گیری از محدوده شهری کرج را تشکیل می دهد و عمدتا دارای ساختاری درشت دانه حاوی ذرات ریزدانه است. در این مقاله بر اساس نتایج حاصل از آزمون های متعدد صحرایی و آزمایشگاهی انجام گرفته توسط سازمان قطار شهری کرج و حومه، آبرفت جنوب کرج حدفاصل پل فردیس تا سه راه اندیشه به طول ۱۰ کیلومتر، بررسی شده است. در همین راستا آبرفت مذکور که عمدتا متشکل از شن درشت دانه است به پنج لایه مستقل تقسیم شده است و پارامترهای ژئوتکنیکی هر لایه توصیف شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هم بستگی چشم گیری بین نتایج آزمون نفوذ استاندارد و مدول الاستیسیته خاک که از آزمون های بارگذاری صفحه ای، برش مستقیم و سه محوری به دست آمده است وجود دارد. بر همین اساس به منظور ارائه روابط کاربردی برای تخمین مدول الاستیسیته در آبرفت جنوب کرج با توجه به آزمون های انجام شده، در هر آزمون رابطه ای برای محاسبه مدول الاستیسیته ارائه شده است. هم چنین با توجه به اطلاعات به دست آمده، جدول پارامترهای ژئوتکنیکی خاک آبرفت جنوب کرج بر حسب لایه های تقسیم بندی شده، ارائه گردیده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۶ منتشر شده است.
نام: برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری و مقایسه آن با رابطه موجود
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد دسته ناپیوستگی
مقاله مقاومت
مقاله ناهمسانگردی
مقاله ضریب درزه داری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومیوند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی میرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناپیوستگی ها دارای ویژگی هایی همچون جهت یابی، تعداد دسته و فراوانی هستند که می توانند در مقاومت سنگ موثر واقع شوند. نمونه های سنگ به ترتیب دارای یک، دو و سه دسته ناپیوستگی متقاطع، فراوانی های مختلف و زاویه شیب صفحه ناپیوستگی ها با جهت افقی برابر با ۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه آماده سازی شدند. با افزایش تعداد دسته ناپیوستگی و فراوانی آنها تعداد قطعات به صورت تصاعدی افزایش یافت. طوری که بخشی از نمونه های دارای سه دسته ناپیوستگی که یکی از دسته های آنها دارای چهار ناپیوستگی موازی بود از ۲۰ قطعه سنگ تشکیل می شدند و مصداق سنگ به شدت درزه دار بودند. ضریب درزه داری و مقاومت فشاری یک محوری نمونه ها و زاویه اصطکاک در امتداد سطح درزه در برش مستقیم تعیین شدند. مقاومت فشاری یک محوری نمونه های دارای یک، دو و سه دسته ناپیوستگی در جهت افقی یا قائم کمتر از مقاومت نمونه سنگ سالم نشان داد. مقاومت یک محوری سنگ دارای ناپیوستگی به ویژه وقتی که جهت یافتگی ۶۰ درجه نسبت حالت افقی بود، حدودا به مقدار صفر نزدیک می شد. این شدت کاهش مقاومت برای نمونه های دارای دو و سه دسته ناپیوستگی متقاطع و عمود برهم در زاویه جهت یافتگی ناپیوستگی ها با حالت افقی برابر ۳۰ درجه نیز اتفاق افتاد. تحلیل نتایج نشان داد که رابطه بین نسبت مقاومت فشاری یک محوری نمونه های درزه دار به مقاومت فشاری یک محوری سنگ سالم (ضریب ناهم سان گردی) و ضریب درزه داری (Jf) حاصل از این تحقیق با رابطه ارائه شده توسط رامامورتی دارای تفاوت است. ویژگی های ناپیوستگی ها تواما نقش اساسی در مقاومت توده سنگ دارند.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۰۸۹ تا ۱۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مکانیسم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقوط سنگ
مقاله آهک تیرگان
مقاله ناپیوستگی
مقاله نرم افزار Rocfall

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری پور غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظی مقدس ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساسی ترین روش برای کاربری زمین در مناطق کوهستانی ارزیابی خطر سقوط سنگ است که به علت گسترش ساخت وساز در آن مناطق و خطر سقوط سنگ، مسائل جانی و مالی فراوانی ایجاد می کند. هدف این مقاله ارزیابی خطر سقوط سنگ در شمال روستای یدک است. روستای یدک از توابع شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران قرار دارد. وجود آهک های تیرگان با درز و شکاف فراوان در شمال شرق این روستا سبب ناپایداری شیب و احتمال سقوط سنگ شده و برای مناطق مسکونی روستایی نزدیک شیب خطرآفرین است. نوع سنگ، ژئومورفولوژی، شبکه زه کش و فعالیت های لرزه ای از عوامل موثر در لغزش هستد. برای بررسی سیستم درز و شکاف ها در منطقه، ۱۸۰ ناپیوستگی برداشت و از نرم افزار Dips استفاده شده است. از آن جا که سقوط سنگ از جمله ناپایداری های اصلی در شیب قسمت شمالی روستای یدک است، از برنامه Rocfall برای تعیین محدوده خطر و بررسی نحوه سقوط سنگ استفاده شده است. سرانجام نقشه پهنه خطر سقوط سنگ در این روستا با استفاده از نرم افزار GIS تهیه شده است.

ادامه مطلب
بدون نظر

دانلود مقاله بررسی و مقایسه سه مدل مختلف نفوذپذیری با استفاده از نتایج آزمایش های استوانه مضاعف (بررسی موردی محدوده سواحل دو رودخانه در استان بوشهر)

نویسنده : , موضوع : دانلود مقاله, مقاله فارسی, مقاله های جدید , 5 ساعت پیش ارسال شده

مقاله بررسی و مقایسه سه مدل مختلف نفوذپذیری با استفاده از نتایج آزمایش های استوانه مضاعف (بررسی موردی محدوده سواحل دو رودخانه در استان بوشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی و مقایسه سه مدل مختلف نفوذپذیری با استفاده از نتایج آزمایش های استوانه مضاعف (بررسی موردی محدوده سواحل دو رودخانه در استان بوشهر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استوانه مضاعف
مقاله باهوش
مقاله حوضه آبریز
مقاله مدل های نفوذپذیری
مقاله مند
مقاله نفوذپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقفی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدزاده مالک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذ آب در خاک حوضه آبریز به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر حوضه آبریز بنا بر اقلیم و شرایط و ساختمان خاک خاص خود، خصوصیات منحصر به فردی دارد. در این تحقیق سواحل دو رودخانه دائمی استان بوشهر (رودخانه مند در شهرستان دشتی و رودخانه باهوش در شهرستان تنگستان) بررسی شده است. میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانه مضاعف با سه تکرار (در ۱۲۰ چاهک) برای کنترل و تعیین مدل مناسب و محاسبه ضرایب ۳ مدل نفوذپذیری کاستیاکف، فیلیپ و حفاظت خاک آمریکا SCS اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی منحنی های میزان نفوذ و نفوذ تجمعی رسم شد و برای هر مدل برنامه ای به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضریب مدل ها با کم ترین خطا نسبت به منحنی های به دست آمده از آزمایش ها، به عنوان بهترین ضرایب به دست آمده تعیین کند. هر برنامه با قرار دادن حالت های مختلفی از ضرایب، مدل ها را به طور مجزا با نتایج آزمایش های میدانی تطابق داده و ضمن نمایش میانگین مقدار خطا بهترین ضرایب منطبق با محدوده سواحل رودخانه را به عنوان خروجی محاسبات نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که برای محدوده سواحل رودخانه باهوش تنگستان مدل نفوذپذیری حفاظت خاک آمریکا SCS نسبت به مدل فیلیپ و کاستیاکف خطای کم تری دارد و مدل فیلیپ نسبت به مدل کاستیاکف و SCS آمریکا تناسب و تطابق بیش تری با محدوده سواحل رودخانه مند دشتی دارد.

ادامه مطلب
بدون نظر

سران اروپا نشست اضطراری برگزارکردند

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 17 ساعت پیش ارسال شدهسران اروپا نشست اضطراری برگزارکردند

وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، لوكزامبورگ و هلند به‌عنوان بنيانگذاران اصلي اتحاديه اروپا ديروز در برلين گرد هم آمدند تا در مورد تبعات خروج انگليس و سرنوشت اين سازمان به بحث بنشينند. فرانك والتر اشتاين ماير، وزير امور خارجه آلمان در اين جلسه گفت كه سياستمداران اروپايي بايد به انتظارات مردم و ساير دولت‌هاي اروپايي گوش داده و به آنها ترتيب اثر دهند. او در عين حال با اشاره به خواست ۲۷عضو ديگر اتحاديه اروپا براي ادامه حيات اين سازمان گفت: «اجازه نمي‌دهيم كسي اروپا را از ما بگيرد.»

مردم انگليس روز پنجشنبه در يك همه‌پرسي شركت كردند كه نتايج آن يك روز بعد زلزله‌اي در سراسر جهان به راه انداخت. در اين همه‌پرسي ۵۲درصد مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند؛ تصميمي كه در ميان تعجب همگان به استعفاي ديويد كامرون، نخست‌وزير اين كشور نيز منجر شد.

در چنين شرايطي، سران اتحاديه اروپا كه به‌نظر مي‌رسد از تصميم مردم انگليس و ناتواني رهبران اين كشور براي هدايت افكار عمومي به سمت ماندن در اين سازمان بسيار عصباني هستند، خواستار خروج سريع‌تر بريتانيا از اتحاديه اروپا شده‌اند. اين در حالي است كه كامرون گفته كه خيال ندارد مذاكرات رسمي با اتحاديه اروپا براي خروج را آغاز كند و اين كار را به جانشينش محول خواهد كرد كه اوايل پاييز انتخاب مي‌شود. مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپايي ديروز در عكس‌العمل به سخنان كامرون خواستار تعيين جانشين او در سريع‌ترين زمان ممكن شد و گفت: «به خاطر دعواي داخلي حزب محافظه‌كار انگليس، نمي‌توان يك قاره را به گروگان گرفت.» ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون اروپا نيز در تأييد سخنان شولتز گفت: «صبر كردن تا پاييز كاملا بي‌معني است؛ مذاكرات بايد بلافاصله آغاز شود.»

  • پس‌لرزه‌هاي جدايي

روز جمعه بازارهاي مالي جهاني بلافاصله به بحران در جزيره كه از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين بازار مالي جهان ياد مي‌شود، واكنش نشان دادند. روزنامه گاردين، چاپ لندن، گزارش داد كه تنها طي روز جمعه، يعني ساعاتي پس از اعلام نتايج همه‌پرسي، رقم بي‌سابقه ۲تريليون دلار سرمايه از بازارهاي مالي جهاني خارج شده است. خروج انگليس از اتحاديه اروپا و به تبع آن سقوط بازارهاي سرمايه اين كشور، ضرري ۱۲۰ميليارد پوندي را هم به سرمايه‌گذاران داخلي تحميل كرد. همزمان سقوط ارزش پوند، آن را به سطحي رساند كه طي ۳۰سال گذشته بي‌سابقه بوده است.

ديروز اما جامعه انگليس همچنان پرالتهاب بود. بيش از يك‌ميليون نفر با رجوع به وب‌سايت پارلمان اين كشور، طوماري الكترونيكي را امضا كردند و خواستار تكرار همه‌پرسي شدند. در اين طومار از دولت انگليس خواسته شده با اجراي رويه‌اي جديد، درصورتي كه رأي يكي از طرفين همه‌پرسي كمتر از ۶۰درصد باشد، رأي‌گيري دوباره برگزار شود. طبق قانون انگليس، تعداد ۱۰۰هزار امضا براي بررسي هر موضوعي در پارلمان كفايت مي‌كند و اكنون اين طومار چالشي جديد بر سر راه پارلمان اين كشور قرار داده است.
از سوي ديگر انتقادها عليه رهبر حزب كارگر به‌شدت افزايش پيدا كرده است. منتقدان معتقدند جرمي كوربين در سازماندهي طرفداران اين حزب براي رأي مثبت به ماندن در اتحاديه ناتوان بوده است. آنها خواستار بركناري كوربين هستند.

شهرهاي ادينبورگ و گلاسگوي اسكاتلند ديروز شاهد نخستين تجمع‌هاي اعتراضي به خروج از اتحاديه اروپا بودند. معترضان خواستار جدايي كشورشان از بريتانيا هستند. ۶۲درصد اسكاتلندي‌ها به ماندن در اتحاديه اروپا رأي دادند و اكنون مي‌گويند نبايد قرباني خواست مردم انگلستان شوند.


ادامه مطلب
بدون نظر

آغاز عملیات استراتژیک درحلب

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 17 ساعت پیش ارسال شدهآغاز عملیات استراتژیک درحلب

گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه ارتش سوريه با حمايت هوايي روسيه و همچنين همراهي نيروهاي مقاومت در تلاش براي پاكسازي كامل غرب شهر حلب از تروريست‌ها در اين عمليات گسترده هستند. سيدحسن نصرالله در سخنراني عصر جمعه خود نبرد در حلب را جنگي بسيار استراتژيك توصيف كرد. چند ساعت پس از اين سخنراني و از ساعت ۱۲نيمه‌شب به وقت محلي جنگنده‌ها عمليات وسيعي را عليه مواضع تروريست‌ها در مناطق «بني‌زيد، الليرمون و كفرحمره» واقع در غرب شهر حلب شروع كردند كه عقب‌نشيني تروريست‌ها را به‌دنبال داشت. رسانه‌هاي سوريه اعلام كرده‌اند كه در اين عمليات گسترده تعداد زيادي از نيروهاي تروريستي در مزارع الملاح و مسير الكاستيلو و شهر حريتان و منطقه الليرمون در حومه شمالي حلب كشته شدند.

نيروي هوايي ارتش سوريه همچنين مقرهاي نيروهاي تروريستي در محله بني‌زيد در شهر حلب را هدف قرار داد. محورهاي اصلي اين عمليات گسترده كه باحضور پررنگ‌ نيروهاي مقاومت همراه است از مناطق، جمعيه‌الزهراء، الليرمون، السكن الشبابي، بني‌زيد و الخالديه در غرب شهر حلب است.

پيروزي در حلب در واقع سرنوشت جنگ با گروه‌هاي تروريستي در سوريه را رقم مي‌زند و به همين‌خاطر اهميت استراتژيك دارد. محور مرزي تركيه رگ حيات گروه‌هاي تروريستي حاضر در سوريه به‌حساب مي‌آيد و به همين‌خاطر پيشروي ارتش سوريه و شكست تروريست‌ها در اين منطقه مي‌تواند راه نفس كشيدن تروريست‌ها را ببندد.

مناطق بني‌زيد، كفرحمره، الخالديه، پيرامون جمعيه‌الزهراء و الليرمون كه در مسير جاده مهم و راهبردي «الكاستيلو» قرار دارند روز گذشته، به‌شدت توسط جنگنده‌ها بمباران شدند. اين مناطق تنها راه ارسال تجهيزات و نيرو توسط تروريست‌ها به درون شهر به‌حساب مي‌آيند. نيروهاي گروه‌هاي تروريستي جبهه النصره و احرارالشام بخش‌هايي از شهر حلب را دراختيار دارند.

با پيشروي‌هاي جديد در حلب، گروه‌هاي تروريستي طي روزهاي گذشته سعي در شايعه‌سازي درباره تلفات سنگين نيروهاي مقاومت داشته‌اند. سيدحسن نصرالله اما در سخنراني خود با رد اين شايعات اعلام كرد كه تلفات حزب‌الله در حلب ۲۶شهيد، يك اسير و يك مفقود بوده است. وي در مقابل از كشته شدن ۶۱۷نفر از نيروهاي تروريستي در حلب خبر داد. او گفت: رها كردن حلب اعطاي فرصت جديدي به طرح آمريكايي- سعودي – تكفيري براي محقق كردن يك پيروزي بزرگ در سوريه بود و همه موفقيت‌هاي گذشته مقاومت را تهديد مي‌كرد.


ادامه مطلب
بدون نظر

شکایت سوریه از رئیس جمهور ترکیه به اتهام سرقت

نویسنده : , موضوع : اخبار ایران, اخبار جهان, رویدادهای امروز , 18 ساعت پیش ارسال شدهشکایت سوریه از رئیس جمهور ترکیه به اتهام سرقت

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دادگستری سوریه از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به اتهام سرقت مایملک و بیت المال و دارایی ۳۷ کارگاه و واحد صنعتی در حلب شکایت کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که وزارت دادگستری این کشور اعلام کرده است که در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۲۰۱۵ گزارشی را به همراه مستندات و مدارک تهیه و علیه اردوغان شکایت کرده است.

این نهاد سوری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که رئیس جمهور ترکیه ۳۷ واحد صنعتی و یک کارخانه در حلب را سرقت کرده که خسارات وارده به آن به ۵ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار می رسد.

کمیته حقوقی مسئول تهیه پرونده‌های قضایی برای پیگرد گروه‌های تروریستی که سازه‌های صنعتی را از سوریه سرقت و به ترکیه منتقل کرده است در گزارش نخست خود از اردوغان خواست که این خسارات را پرداخت کند.

این کمیته که با دستور وزارت دادگستری سوریه در سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و شامل نماندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، اتحادیه اتاق صنایع و اتاق بازگانی حلب است و هدف آن تشکیل پرونده‌های قضایی برای تعقیب و پیگرد اشخاص حقیقی و حقوقی است که در سرقت سازه‌های صنعتی از استانهای حلب، ادلب، رقه؛ دیرالزور و حسکه و انتقال آن به ترکیه دست داشته‌اند.


ادامه مطلب
بدون نظر
صفحه 1 از 12712345...102030...قبلی »